Activitate intensă la Apavil ”Centru Vest”

SC  APAVIL  SA – Centrul Exploatare Vest a desfăşurat în perioada 06 – 13 aprilie 2018, o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

 

     AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util. Astfel, s-a intervenit la rețeaua de apă stradală din satul Albota, comuna Pietrari, unde s-au efectuat următoarele operații: săpătură, montare robinet trecere, niplu și racord compresie și umplutură cu pământ, iar în orașul Băbeni au fost remediate pierderi de apă pe str. Romani nr.125, str. Remizei și str. Uzinei.

 

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

 • s-a efectuat spălarea rețelei de canalizare din satul Firești, tronson Badea – stație repompare Gătejești, comuna Bunești;
 • s-a igienizat perimetrul din zona rezervorului de înmagazinare apă potabilă Palangine, orașul Băile Govora;
 • s-a efectuat revizia instalației de pompare apă Barcane;
 • s-a urmărit în permanență funcționarea echipamentelor la stațiile de pompare din cadrul Sectorului Govora (Păușești – Otăsău, Pietrari și Bunești), la stațiile de epurare de la Pietrari, Mihăești și Bunești și la stațiile de repompare din Păușești – Otăsău, Pietrari și Bunești;
 • au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești – Otăsău, Pietrari și Frâncești, cât și ai apei menajere descărcate în pârâul Govora de la cele 2 stații de epurare, Bunești și Mihăești, respectiv în râul Otăsău de la stația de epurare Pietrari;
 • s-au golit manual căminele stațiilor de repompare apă uzată nr. 10 și nr. 17 din localitatea N. Bălcescu;
 • s-a asigurat buna funcționare a stațiilor de repompare apă potabilă SP1-Romani, SP2- Pădurețu din orașul Băbeni;
 • s-au efectuat lucrări de decolmatare și reamenajare a șenalului aferent stației de captare, tratare și distribuție apă potabilă Șirineasa;
 • s-au efectuat lucrări de amenajare terasament în satul Marcea din loc. Ionești, în urma unei intervenții pentru remedierea unei pierderi de apă;
 • s-a asigurat buna funcționare a stației de epurare ape uzate Valea Bălceasca din loc. N. Bălcescu;
 • s-a verificat rezervorul de acumulare apă 300 mc din localitatea Șirineasa;
 • au fost realizate lucrări de amenajare terasament (turnare beton/asfalt) în localitățile Șirineasa și N. Bălcescu, acolo unde au avut loc intervenții pentru remedierea unor pierderi de apă;
 • s-au vidanjat căminele stațiilor de repompare apă uzată și căminele de canalizare, care necesită vidanjare periodică, din localitățile N. Bălcescu și Șirineasa;
 • s-a monitorizat rețeaua de apă a orașului Băbeni pentru îndepărtarea posibilelor pierderi de apă;
 • s-a asigurat calitatea apei și buna funcționare a stațiilor de captare, tratare și distribuție a apei din Șirineasa și localitatea N. Bălcescu – Predești și Corbi, precum și buna funcționare a rețelei de canalizare  Corbi-Rotărăști, loc. N. Bălcescu.

 

     APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toata aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.                          

 

 

 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *