Proiectul „SISTEM Băbeni  – Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educaţie şi Muncă în Băbeni”, în plină desfășurare la Băbeni

Proiect „SISTEM Băbeni – Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educaţie şi Muncă la Băbeni” Primăria Oraşului Băbeni este beneficiar al proiectului „SISTEM Băbeni  – Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educaţie şi Muncă în Băbeni”, POCU/138/4/1/114677, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, în cadrul Axei Prioritare 4 – Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, obiectivul specific 4.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome, prin implementarea de măsuri integrate.

 

În cadrul activităţii A1 – SPRIJIN PENTRU CREŞTEREA ACCESULUI Ş PARTICIPĂII LA EDUCAŢE, s-au continuat acţiunile de pregătire a membrilor grupului ţintă pentru „Stimularea accesului la educaţie timpurie”, „Combaterea fenomenului de părăsire timpurie a scolii” şi „Activităţi educative remediale de tip a doua şansă”.

 

În cadrul subactivităţii proiectului A4.1. Furnizarea de servicii sociale/medicale/socio-medicale, având în vedere că MEN a dat aviz negativ privind schimbarea destinaţiei cabinetului Şcolii Gimnaziale Valea Mare, din „cabinet medical şcolar” în „cabinet medical comunitar”, responsabilul activităţii socio-medicale a revenit asupra adreselor înaintate la minister, prin adăugarea de noi precizări, menite să clarifice anumite aspecte în vederea obţinerii avizului favorabil de funcţionare a cabinetului.

 

În cadrul subactivităţii A5.1 Acordarea de sprijin în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de locuit din comunitate, a fost angajat un responsabil condiţii de locuit. În cadrul proiectului vor fi sprijinite aproximativ 100 de gospodării din care fac parte membrii grupului ţintă. S-a estimat o valoare medie aproximativă de 2500 de lei pentru fiecare gospodărie. Această valoare este justificată plecând de la costurile pentru principala nevoie cu care se confruntă comunitatea: lipsa unui sistem de furnizare a apei calde. Lipsa unui sistem public de apă caldă şi a posibilităţilor condiţiilor materiale de a-şi asigura o sursă continuă şi stabilă în regie proprie, duce la o problemă de igienă la nivelul comunităţii.

 

Au fost continuate cursurile cu membrii grupului ţintă pentru „Furnizarea serviciilor de consiliere profesională pentru viitorii antreprenori” şi „Furnizarea programului de formare antreprenorială”, urmând să se realizeze în lunile viitoare concursuri de planuri de afaceri şi acordarea de micro-granturi.

O problemă a apărut la activitatea A2.2. Furnizarea serviciilor de informare şi consiliere profesională, deoarece la ora actuală calificările existente în cererea de finanţare nu se mai regăsesc în opţiunea agenţilor economici, lucru care trebuie reglat printr-un act adiţional. De asemenea, încă nu au fost identificaţi furnizori de formare pentru calificările cerute de agenţii economici.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

Primăria Oraşului Băbeni                                                                                                                                                ORAŞUL BĂBENI, STR. DRAGOŞ VRÂNCEANU NR.167, 245100, JUDEŢUL VÂLCEA,                           TELEFON/FAX: 0250/765160;                                                                                                                                    e-mail:primaria_babeni@yahoo.com; web site: www.orasbabeni.ro

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *