Rectificare negativă de buget în sumă de 65,9 milioane de lei la Consiliul Județean Vâlcea

Vineri, 29 noiembrie 2019, Consiliul Județean Vâlcea a adoptat hotărârea privind rectificarea bugetului propriu şi a listei obiectivelor de investiţii, precum şi a bugetelor unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, pentru anul 2019. Astfel, veniturile totale ale bugetului propriu al judeţului Vâlcea, aprobate iniţial prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 71/2019, cu modificările şi completările ulterioare, se diminuează cu suma de 65,9 milioane de lei, după cum urmează: 4,49 milioane de lei la categoria de venit 30.02.05.30 „Alte venituri din concesiuni şi închirieri de către instituţiile publice”, ca urmare a preliminării neîncasării veniturilor din concesiuni și închirieri de la CET Govora, pentru anul 2019; 664.000 de lei la categoria de venit 42.02.16.01 „Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale, pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate”; 60,74 milioane de lei, la categoria de venit 42.02.65 „Programul National de Dezvoltare Locală”. În acelaşi timp, de la capitolul 74.02 „Protecţia mediului” se disponibilizează suma de 4,49 milioane de lei, de la alineatul 55.01.65 „Sume reprezentând contribuţia unităţilor administrativ-teritoriale la Fondul IID”. Prin adresa nr. 14395/04 noiembrie 2019, Ministerul Sănătăţii a transmis Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea diminuarea cu suma totală de 664.000 de lei a fondurilor alocate în anul 2019 de la bugetul de stat pentru finanţarea aparaturii medicale şi a echipamentelor de comunicaţii de urgenţă în sănătate. Suma de 664.000 de lei se diminuează de la capitolul 66.02 „Sănătate” alineat 51.02.12 „Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale”. Prin hotărârea adoptată, privind rectificarea anexei nr. 1, la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 2/31 ianuarie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, s-a decis redistribuirea sumei de 13,78 milioane de lei din excedentul bugetului local, pentru suplimentarea fondurilor alocate iniţial la mai multe obiective de investiţii.

S-a diminuat suma totală de 60,74 milioane de lei de la programul PNDL

Direcţia Generală Tehnică din Consiliul Județean a solicitat rectificarea listei de dotări independente şi alte cheltuieli de investiţii, pentru anul 2019, cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, în sensul diminuării cu suma totală de 60,74 milioane de lei a sumelor aprobate de la bugetul de stat (PNDL) la unele obiective de investiţii din cadrul Capitolului 84 – Transporturi, având în vedere stadiul fizic al acestora, estimările până la sfârşitul anului, precum şi ritmul de decontare de la bugetul de stat, după cum urmează: 209.000 de lei de la obiectivul de investiţii „Reamenajare spaţii Şcoala Populară de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea”; 1,96 milioane de lei, de la obiectivul de investiţii „Refacere platformă drum, ziduri de sprijin şi amenajări podeţe pe DJ 701D Ciunget – Latorița – Galbenu, km. 0+000-5+500”; 21,96 milioane de lei, de la obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 677A Creţeni (DN 67B) – Mreneşti – Izvoru – Nemoiu – Amărăşti – Glăvile – Cermegeşti – Pesceana – Şirineasa (DJ 677F), km 0+000-35+020”; 24,61 milioane de lei de la obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 658 Gura Văii – Malu Vârtop – Hotarele – Muereasca – Găvăneşti – Mănăstirea Frăsinei, km 0+000 – 13+400”; 7,42 milioane de lei, de la obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 643B DJ 643 – Băbeni Olteţu – Colelia – Pietroasa – Valea Mare – Drăganu – Ciocănari – Zăvoieni – Vârleni – Stăneşti – Măciuca – Cermegeşti – Chirigeşti – Bărbărigeni – Roeşti (DN 65C), km 0+000 – 35+555”; 1,28 milioane de lei de la obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 646C Băluţoaia (DJ 646B) – Mănăstirea Surpatele, km 0+000-3+000”; 3,27 milioane de lei, de la obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 646B Frânceşti (DJ 646) – Coşani – Dezrobiţi – Şerbăneşti – Păuşeşti – Barcanele – Soliceşti – Pietrari (DN 67), km 0+000-13+915”. La obiectivul de investiţii „Amenajare alei pietonale, parcări autoturisme, spaţii verzi, toaletarea/tăierea arborilor identificaţi cu risc de producere a accidentelor/avariilor, decolmatare şi amenajare lac cu nuferi Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăeşti – SF, PT, studii conexe, avize, acorduri”, a cărui denumire se modifică în „Amenajare alei pietonale, parcări autoturisme”, suma care se asigură fiind de 200.000 de lei, rezultând o majorare a acesteia cu 50.000 de lei, care se alocă din excedentul înregistrat de spital, la finele anului 2018. În acelaşi timp se renunţă la realizarea obiectivului de investiţii „Lucrări de reabilitare grupuri sanitare”, în valoare totală de 235.000 de lei, sumă care era asigurată iniţial din excedentul înregistrat de spital, la finele anului 2018. Totodată, s-a solicitat și efectuarea de modificări valorice între unele prevederi bugetare, cu încadrarea în fondurile aprobate iniţial.

La instituțiile din subordine s-au majorat bugetele de venituri şi cheltuieli

Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea a solicitat rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 3/31 ianuarie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul majorării cu suma totală de 1,86 milioane de lei. La partea de venituri: +1,34 milioane de lei, la categoria de venit 33.10.21 „Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate”; +3,28 milioane de lei, la categoria de venit 33.10.30 „Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat”; +175.290 de lei la categoria de venit „Alte venituri din prestări de servicii și alte activități”; +3.180 lei, la categoria de venit 37.10.01 „Donaţii şi sponsorizări”, sume încasate conform extrasului de cont din data de 18 noiembrie 2019 de la SC Vifor Pharma România SRL, cu care Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea are încheiat un contract de sponsorizare; -727.970 de lei la categoria de venit 33.10.32 „Venituri din contractele încheiate cu instituţiile de medicină legală”; -73.000 de lei la categoria de venit 43.10.14 „Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătăţii”; -664.000 de lei la categoria de venit 43.10.16 „Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate”; -1,48 milioane de lei, la categoria de venit 43.10.33 „Subvenţii din bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creşterilor salariale”. La partea de cheltuieli se majorează titlul 20 „Bunuri și servicii” cu suma de 3,45 milioane de lei și se diminuează titlul 70 „Cheltuieli de capital” cu suma de 1,59 milioane de lei. În acelaşi timp, spitalul a solicitat şi efectuarea de modificări valorice în cadrul cheltuielilor secţiunii de funcţionare, cu încadrarea în fondurile aprobate. Teatrul „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea a solicitat rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 71/18 aprilie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul majorării acestuia cu 30.000 de lei. La partea de venituri: se majorează categoria de venit 33.10.05 „Venituri din concesiuni şi închirieri”, cu suma de 5.000 de lei; se majorează categoria de venit 33.10.19 „Venituri din serbări şi spectacole”, cu suma de 5.000 de lei; se majorează categoria de venit 33.10.50 „Alte venituri din prestări servicii și alte activități”, cu suma de 20.000 de lei. La partea de cheltuieli: se diminuează titlul 10 „Cheltuieli de personal” cu suma totală de 88.000 de lei; se majorează titlul 20 „Bunuri şi servicii” cu suma totală de 90.640 de lei (din care, se majorează titlul 70 „Cheltuieli de capital”, cu suma de 27.700 de lei pentru achiziţionarea unui copac solar wi-fi, conform notei de fundamentare nr. 5032/15 noiembrie 2019, aprobată de ordonatorul principal de credite). Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 71/18 aprilie 2019 a fost aprobată suma de 133.000 de lei pentru achiziţionarea copacului solar wi-fi, sumă care s-a constatat a fi insuficientă, motiv pentru care se actualizează în lista obiectivelor de investiţii pe anul 2019, la valoarea de 160.700 de lei.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *