Luna trecută a avut loc şedinţa adunării generale a asociaţilor SC Avicarvil Farms SRL Frânceşti, judeţul Vâlcea, la care au fost prezenţi acţionari care deţin din totalul de 100 de părţi sociale un număr de 100 de părţi sociale, reprezentând 100% din capitalul social al societăţii. La şedinţă au fost prezenţi: Andra Paraschiv, în calitate de asociat, reprezentând 0,2% din capitalul social; SC Carmistin Internaţional SRL, reprezentând 19,8% din capitalul SC Avicarvil Farms SRL, reprezentată legal de Binder Ettien Tiberiu; Oana Şendroiu, în calitate de asociat, reprezentând 80% din capitalul social. Având în vedere faptul că asociatul Oana Şendroiu nu mai doreşte să îşi asume riscurile asociate deţinerii cotei de participare, reprezentând 80%, iar asociatul Andra Paraschiv este de acord să îşi asume responsabilitatea asociată cu riscurile în proporţie de 79,2%, asociaţii au luat următoarele decizii: se aprobă modificarea cotei de participare la profit şi la pierdere a asociatului Oana Şendroiu, de la cota de 80% la 1%, fără transferul părţilor sociale; se aprobă modificarea cotei de participare la profit şi la pierdere a asociatului, Andra Paraschiv, de la 0,2%, la 79.2%, fără transferul părţilor sociale. S-a mai aprobat modificarea art. 7 din Actul Constitutiv al SC Avicarvil Farms SRL, capitalul social fiind de 10.000 de lei, constituit prin aportul asociaţilor, împărţit în 1.000 de părţi sociale, la valoarea nominală de 10 lei/parte socială şi este deţinut de asociaţi astfel: asociatul Oana Şendroiu în procent de 80%, corespunzător unul număr de 800 de părţi sociale, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de 8.000 de lei, participare la profit 1% şi participare la pierderi 1%; asociatul Andra Paraschiv, în procent de 0,2%, corespunzător unui număr de 2 părţi sociale a 10 lei fiecare, în valoare totală de 20 de lei, participare la profit 79,2% şi participare la pierderi 79,2%; asociatul SC Carmistin Internaţional SRL, în procent de 19,8% corespunzător unul număr de 198 de părţi sociale, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare de 1.980 de lei, participare la profit 19,8% şi participare la pierderi 19,8%. A fost împuternicit administratorul societăţii SC Avicarvil Farms SRL, reprezentată de Binder Ettien Tiberiu, în calitate de administrator, să îndeplinească toate demersurile în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor hotărârilor şi înregistrării modificărilor la Oficiul Registrului Comerţului. Administratorul societăţii a putut împuternici, la rândul lui, orice altă persoană va considera de cuviinţă.

SC Avicarvil Farms SRL a realizat în 2018 afaceri de 60,2 milioane de lei

Conform situaţiilor financiare, SC Avicarvil Farms SRL a realizat în 2018 venituri de 58,7 milioane de lei, o cifră de afaceri de 60,2 milioane de lei şi un profit de peste 2,2 milioane de lei. Având circa 60 de salariaţi, SC Avicarvil Farms SRL înregistra la data de 31 decembrie 2018 datorii totale de 10 milioane de lei, stocuri de 2,8 milioane de lei şi tipul de activitate era, conform clasificării CAEN, „Creşterea păsărilor”. În primăvara acestui an s-au împlinit 11 ani de la preluarea de către SC Avicarvil SRL a activelor din domeniul creşterii păsărilor şi animalelor deţinute la acel moment de SC Oltchim SA, concentrate în zona Băbeni-Frânceşti. O dată cu semnarea contractului prin care au fost cumpărate de SC Avicarvil SRL activele Avicola Băbeni, FNC Băbeni şi Suinprod Băbeni, pe 31 martie 2008, au fost puse în Vâlcea, de către familia Paraschiv din Mizil bazele unei afaceri de succes, care a crescut an de an, şi care reprezintă acum un nume cunoscut şi apreciat pe piaţa producătorilor de carne de pui atât în România, cât şi în afara graniţelor ei. Este vorba despre brandul „La Provincia”, sub care, în prezent, se produc şi se vând anual tone de carne de pui. SC Avicarvil SRL deţine un abator în care au fost investiţi peste 10 milioane de euro, spaţiu în care toate procedurile de sacrificare, tranşare, ambalare, refrigerare şi congelare se desfăşoară conform unui flux riguros, permanent controlat şi auditat de organisme de certificare de renume internaţional, flux din care carnea de păsare, ambalată şi etichetată, porneşte fie direct către consumatori, prin magazine, fie către marii comercianţi (supermarketuri şi hipermarketuri), sau către marii procesatori. SC Avicarvil SRL are o reţea de magazine proprii, sub acelaşi brand, „La Provincia”, peste 40 la număr, în continuă creştere, care şi-au câştigat, datorită calităţii produselor şi preţurilor competitive, mii de clienţi care le trec zilnic pragul. De asemenea, de la abatorul din Frânceşti pleacă săptămânal camioane cu carne către Franţa, Marea Britanie, Bulgaria, Belgia, Olanda, Polonia, Ungaria, Grecia şi alte state din UE şi din afara Europei. De remarcat este şi faptul că investiţiile totale în judeţul Vâlcea ale grupului Carmistin sunt de 60 de milioane de euro, sume care au intrat în modernizarea celor 80 de hale de pui şi porci, a depozitului logistic de produse din carne frigorific şi în modernizarea fabricii de FNC Băbeni. „În spatele tuturor acestor cifre stă, însă, cea mai valoroasă resursă a companiei. Este vorba despre oameni, fie că vorbim de echipa managerială, de specialişti sau de sutele de lucrători din toate domeniile care, zilnic, îşi fac fiecare treaba, cu conştiinciozitate şi seriozitate. Din acest punct de vedere, SC Avicarvil SRL a reprezentat surpriza plăcută, într-o perioadă în care foarte multe privatizări în România au dus la distrugerea activelor statului, la suprimarea unor activităţi economice productive şi la şomaj în masă. SC Avicarvil SRL a fost şi rămâne una dintre excepţii, pentru că, aici, foştii salariaţi de la stat, care au acceptat, iniţial circumspecţi angajarea la patron au constatat, foarte rapid, că noul statut le-a conferit locuri de muncă sigure, salarii pe măsura muncii, condiţii de lucru bune, precum şi posibilitatea de a evolua şi de a se dezvolta”, spune conducerea companiei.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *