Creditorii CET Govora au aprobat prelungirea planului de reorganizare al societății până în data de 18 iulie 2022

La sfârșitul anului trecut, Adunarea creditorilor de la CET Govora a aprobat modificarea planului de reorganizare al societății, în sensul prelungirii lui până în data de 18 iulie 2022. Planul de reorganizare nu modifică totuși cuantumul creanţelor asumate de CET Govora prin planul de reorganizare confirmat de judecătorul sindic prin sentința civilă nr. 1196/18 iulie 2018, prin raportare la creanţele aflate în sold la data confirmării planului, dar modifică termenul final de realizare, respectiv 18 iulie 2022. Cauzele care au determinat modificarea planului de reorganizare al CET Govora au fost diminuarea producţiei la carierele de cărbune din cadrul Departamentului de Exploatare Minieră și relaţiile contractuale cu principalii clienţi de pe Platforma Chimică. Având în vedere imposibilitatea continuării furnizării de către CET Govora a energiei termice în condiţiile prevăzute în contractele comerciale de vânzare-cumpărare încheiate cu SC Ciech Soda România SA și cu SC Chimcomplex SA, în conformitate cu dispoziţiile contractuale, în data de 18 iunie 2019 CET Govora a notificat cei doi consumatori cu privire la denunţarea contractelor începând cu data de 18 septembrie 2019. CET Govora a notificat de asemenea cei doi clienţi în vederea renegocierii preţului. De asemenea, cei doi clienţi au fost invitați în repetate rânduri în scopul identificării celor mai bune soluţii în ceea ce priveşte schema de funcţionare și preturile pentru aburul industrial care rezultă din aceasta, pentru continuarea relaţiilor comerciale și după data de 18 septembrie 2019. Urmare a diminuării cantității de cărbune produs în carierele proprii, preţul de producţie al aburului industrial a crescut, fapt care a condus la modificarea schemei de funcționare. CET Govora a identificat și prezentat clienţilor patru variante de funcţionare, precum și estimarea preţului aburului industrial pentru fiecare scenariu, astfel: varianta 1 – funcţionare cu un grup pe cărbune; varianta 2 – funcţionare cu un grup pe cărbune vara și două grupuri pe cărbune iarna; varianta 3 – funcţionare cu un grup pe cărbune vara și două grupuri (unul pe cărbune și unul pe gaz) iarna; varianta 4 – funcţionare cu un grup pe cărbune vara și două grupuri (unul pe cărbune și unul pe gaz la minim tehnic – 210 tone/oră) iarna. Din discuţiile purtate cu cei doi consumatori, varianta optimă de funcţionare a fost varianta nr. 3.

S-a stabilit structura organizatorică a CET Govora, cu 1472 de posturi

Ținând cont de intenția CET Govora de a continua relaţiile comerciale atât cu SC Ciech Soda România SA, cât și cu SC Chimcomplex SA și după data de 18 septembrie 2019, a fost angajat un consultant de specialitate care să stabilească soluţiile tehnice și financiare optime în vederea realizării unei centrale de cogenerare, care să funcţioneze pe gaz natural și care să preia sarcina industrială, astfel încât să se continue livrarea de abur industrial către consumatorii de pe Platforma Industrială Sud Râmnicu Vâlcea. La data de 18 septembrie 2019, doar clientul SC Chimcomplex SA a semnat cu CET Govora un nou contract de livrare a aburului industrial. SC Ciech Soda România SA nu a semnat un nou contract de furnizare a energiei termice, fapt care a condus la sistarea livrărilor de abur către această societate. Ulterior sistării livrării aburului către SC Ciech Soda România SA au continuat discuţiile pentru încheierea unui nou contract de furnizare a energiei termice. Deși reprezentanţii CET Govora au prezentat toate informaţiile și calculele solicitate, din care a rezultat creşterea costului de producţie și implicit a preţului de livrare pentru aburul industrial, SC Ciech Soda România SA nu a acceptat altă variantă de preț decât cel de 122 lei/Gcal, preţul ultimului contract de furnizare. Începând cu luna octombrie 2019 s-a aprobat structura organizatorică a CET Govora, cu un număr de 1472 de posturi. Structura organizatorică este rezultatul consultării cu reprezentanţii salariaţilor și are ca efect desfiinţarea unui număr de 260 de posturi din totalul de 1732 de posturi existente la data de 15 octombrie 2019, din care 90 de posturi vacante și 170 de posturi ocupate, cu consecinţa concedierii colective a salariaţilor ocupanţi ai acestora. La data iniţierii procesului de restructurare, structura organizatorică a societății cuprindea un număr de 1732 de posturi, din care: 1637 de posturi ocupate, un post suspendat și 94 de posturi vacante. Din totalul de 105 posturi vacante existente la data de 13 noiembrie 2019 15 posturi vacante au fost menținute în structura organizatorică a societății, fiind necesare pentru desfășurarea corespunzătoare a activității. Având în vedere decizia prin care s-a aprobat structura organizatorică a CET Govora, cu un număr de 1472 de posturi, începând cu data de 23 decembrie 2019 a încetat contractul individual de muncă pentru cei 170 de salariaţi aflaţi în procedura concedierii colective.

CET pune la dispoziție active de 8,22 milioane de euro pentru centrala pe gaz

Activele necesare funcţionării termoficării urbane, precum și activele necesare realizării investiției „Centrală de cogenerare de înaltă eficiență pe gaz natural” se află în proprietatea CET Govora. Conform raportului de evaluare, activele necesare funcţionării termoficării urbane, precum și activele necesare realizării investiției au o valoare de 8,22 milioane de euro, exclusiv TVA. Având in vedere că aceste active sunt ipotecate în favoarea creditorilor garantați Alpha Bank România, ANAF și Ministerul Finanţelor Publice, sumele obținute vor fi distribuite cu prioritate către aceşti creditori în vederea stingerii 100% a creanţelor lor. Administratorul judiciar al CET Govora va notifica Consiliul Judeţean Vâlcea și Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea în vederea exprimării unui acord ferm pentru achiziţionarea activului funcţional, proprietatea CET Govora. În cazul în care Consiliul Judeţean Vâlcea, împreună sau separat cu Primăria își manifestă această intenție, finalizarea acestui transfer de active se va efectua în termen de cel mult două luni calendaristice de la exprimarea acordului. În cazul în care contravaloarea transferului de active se obţine de către CET Govora mai înainte de termenul prevăzut în programul de plată a creanţelor, sumele astfel încasate vor fi distribuite de îndată creditorilor garantați, în vederea stingerii 100% a creanţelor lor. Modalitatea concretă și preţul final al transferului de active se va face numai sub condiţia și în termenii aprobaţi de Adunarea Creditorilor CET Govora, care va fi convocată în acest sens, fără ca aceasta să reprezinte o modificare de plan. Cele două entități au posibilitatea unei asocieri cu consumatorii industriali de pe Platforma Industrială Sud în vederea achiziţionării acestui ansamblu funcţional realizării proiectului „Centrală de cogenerare cu turbine pe gaz și recuperare de căldură”, atât pentru asigurarea serviciului de termoficare urbană, cât și pentru livrarea de abur și energie electrică către clienţii industriali. Este foarte importantă producerea simultană de energie termică și energie electrică, adică cogenerare de înaltă eficiență, deoarece CET Govora este beneficiar al schemei de bonus de cogenerare. SC Ciech Soda România SA și SC Chimcomplex SA, împreună sau separat, urmează să își manifeste intenția de achiziţionare a bunurilor în termen de cel mult 2 luni calendaristice din momentul notificării administratorului judiciar. În cazul în care SC Ciech Soda România SA și SC Chimcomplex SA, împreună sau separat, își manifestă această intenție, finalizarea acestui transfer de active se va efectua în termen de cel mult două luni calendaristice de la exprimarea acordului. În cazul în care contravaloarea transferului de active se obţine de către CET Govora mai înainte de termenul prevăzut în programul de plată a creanţelor, sumele astfel încasate vor fi distribuite de îndată creditorilor garantați, în vederea stingerii 100% a creanţelor lor. Modalitatea concretă și preţul final al transferului de active se va face numai sub condiţia și în termenii aprobaţi de Adunarea creditorilor CET Govora. Prin Decizia nr. 634/2019 a administratorului judiciar și a administratorului special al CET Govora s-a dispus măsura privind întreruperea temporară a unei părți din activitatea de bază a societății și, în mod corespunzător, și a activității-suport a societății, în considerarea propunerilor de întrerupere a activității CET Govora, astfel cum acestea se regăsesc în nota de fundamentare, în urma analizelor economico-financiare realizate și determinate de fenomenul extrem de alunecare a terenului din Cariera Alunu, și care a avut drept consecință distrugerea utilajului de exploatare E01-400, fenomen calificat ca fiind situație de forță majoră, cu consecințe deosebit de grave asupra activității de bază a CET Govora.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *