Pentru anul 2020 se estimează că Primăria Râmnicului va realiza venituri în valoare de 218,43 milioane de lei

Joi, 6 februarie 2020, la Filarmonica „Ion Dumitrescu” a avut loc întâlnirea dedicată dezbaterii publice a proiectului de buget local pentru anul acesta. Astfel, pentru anul 2020 se estimează că Primăria Râmnicului va încasa venituri în valoare de 218,43 milioane de lei. Veniturile proprii ale bugetului local pentru anul 2020 sunt grupate pe structura stabilită de Legea nr. 273/2006, la evaluarea acestora ţinându-se cont de materia impozabilă şi celelalte elemente din algoritmul de calcul stabilit în Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, având în vedere şi cele reglementate prin HCL nr. 371/11 decembrie 2019, privind stabilirea şi aprobarea nivelului impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020, respectiv: acordarea facilităţilor prevăzute de lege pentru diverse categorii de persoane fizice; acordarea unei bonificaţii de 10% pentru sursele de venit reprezentând impozitul pe clădiri, teren şi mijloace de transport aparţinând contribuabililor persoane fizice şi persoanelor juridice care efectuează anticipat, până la 31 martie 2020 inclusiv, plata integrală a obligaţiilor datorate bugetului local, calculate pentru fiecare rol fiscal unic, provenind din orice fel de impozite şi taxe, inclusiv amenzi; facilităţi fiscale de reducere cu 50% de la plata impozitului pe clădirile la care proprietarii au executat, pe cheltuiala proprie, lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, cu respectarea regulamentului aprobat prin HCL nr. 303/29 noiembrie 2012; scutirea de la plata impozitului pe clădirile la care au fost executate lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientală a clădirilor; reducerea cu 50% a impozitului pentru mijloacele de transport hibrid. Pentru anul 2020 sunt estimate venituri în plus la sursa „Impozit pe venit” (31,14 milioane de lei), determinate de majorarea cotei de repartizare la 63%, iar la sursa „Sume din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale” prin Legea bugetului de stat nu au fost alocate fonduri. Totodată, în estimarea veniturilor bugetului local pentru anul 2020 s-a ținut seama şi de transferurile de la alte instituţii, subvenţii de la bugetul de stat şi sume din FEN, care urmează a fi încasate pentru finanţarea unor cheltuieli, astfel: transfer de la Consiliul Judeţean Vâlcea pentru asigurarea finanţării echipei de handbal – 1 milion de lei; subvenţii de la bugetul de stat – 2,77 milioane de lei; subvenţii ajutor încălzire – 3.000 de lei; fonduri externe nerambursabile – 1,8 milioane de lei.

210,36 milioane de lei sunt pentru cheltuielile de la secţiunea funcţionare

La partea de cheltuieli, din resursele constituite de Primăria Râmnicului în anul 2020 se repartizează suma de 210,36 milioane de lei la secţiunea funcţionare. La secţiunea funcţionare, resursele bugetului local sunt repartizate pentru: asigurarea surselor pentru finanţarea cheltuielilor funcţionale la toate structurile de organizare şi pentru toţi ordonatorii terţiari de credite ai bugetului local; asigurarea surselor pentru finanţarea cheltuielilor funcţionale la unităţile de învăţământ şi creşe; asigurarea finanţării măsurilor de protecţie socială, acordarea de subvenţii pentru transportul urban de călători şi pentru compensarea diferenţelor de preţ la energia termică livrată populaţiei; asigurarea finanţării lucrărilor de reparaţii, întreţinere si modernizare pentru bunurile din domeniul public şi privat al municipiului; asigurarea surselor pentru programele de dezvoltare locală. Cheltuielile de capital, în valoare totală de 21,64 milioane de lei, sunt repartizate prin listele de investiţii după cum urmează: lista obiectivelor de investiţii (anul 2020) total surse de finanţare – 4,77 milioane de lei; lista obiectivelor de investiţii (anul 2020) finanţate din fonduri europene nerambursabile, împrumut de trezorerie şi cofinanţare buget local – 16,87 milioane de lei. Finanţarea secţiunii de dezvoltare se asigură din următoarele surse: excedent an 2019 (1,59 milioane de lei), estimare încasări buget local (1,9 milioane de lei), estimare încasări FEN (1,8 milioane de lei), subvenţie buget de stat prin PNDL (2,77 milioane de lei), credit BCR (13 milioane de lei), împrumut trezorerie (577.000 de lei). La estimarea veniturilor secţiunii dezvoltare s-au avut în vedere excedentul anului 2019, în sumă de 1,59 milioane de lei, reprezentând încasări din ultima săptămână a lunii decembrie a cererilor de rambursare din luna noiembrie, subvenţii estimate de încasat de la bugetul de stat în baza contractelor PNDL în derulare şi împrumuturile interne aprobate a fi utilizate în anul 2020. În afara surselor prezentate, în anul 2020, se estimează a se încasa din rambursări FEN suma de 12,77 milioane de lei, pentru obiectivele de investiții aflate în derulare. Suma va deveni sursă de finanţare la momentul încasării la secţiunea de dezvoltare.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *