Fondul de documente al Bibliotecii „Antim Ivireanul” a crescut considerabil în anul 2019

În orice comunitate, misiunea fundamentală a bibliotecii publice este aceea de a oferi gratuit tuturor cetățenilor servicii și programe menite să creeze condiţiile de bază pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii şi dezvoltarea culturală a individului sau a grupurilor sociale. Politica de achiziții a bibliotecii prevede îmbogățirea anuală a fondului de carte în acord cu nevoile de informare, educare, studiu, lectură și recreere ale membrilor comunității locale. În perioada 2014 – 2019, fondul de documente deținut de Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea a înregistrat o creștere semnificativă ca urmare a achiziției efectuate, respectiv 12.736 de unități de bibliotecă, în valoare de 430.000 de lei. Dacă în anul 2014 au intrat în patrimoniul instituției 1.714 volume, în anul 2019 numărul acestora a ajuns la 3.504. De asemenea, a fost sporit caracterul enciclopedic al colecțiilor prin introducerea în fond a unui număr însemnat de volume provenite din donații, predominând cărțile noi, cu un conținut actual. Bugetul alocat achiziției de carte în perioada 2014 – 2019 reflectă preocuparea constantă a bibliotecii, precum și a Consiliului Județean Vâlcea pentru asigurarea accesului la informare și educație al tuturor cetățenilor județului Vâlcea, valoarea resurselor financiare alocate fiind într-o continuă dinamică, de la 55.000 lei (în 2014), la peste 110.000 (în 2017), până la 128.000 (în anul 2019).

Elena BUDI

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *