APAVIL  SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 09 – 13 martie 2020 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branșamente PEHD Dn 25: comuna Pietrari – satul Pietrarii de Sus, comuna Păușești – satele Buzdugan Luncă, Văleni și Păușești, comuna Bunești – satul Bunești, orașul Horezu – strada Alexandru Vlahuță; conductă PEHD Dn 32: comuna Șirineasa – satul Ungureni; conductă OL 75: comuna Măldărești – satul Ciupa. De asemenea, s-a intervenit la avarii în comuna Tomșani – satul Foleștii de Sus și în comuna Șirineasa – satul Slăvitești.

La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la stare inițială a terenului. 

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale: 

 • s-a efectuat spălarea rețelei de apă potabilă cuprinsă între Stația de apă Bunești și satele Firești și Râpănești;
 • s-a desfundat un segment al colectorului principal de canalizare înainte de intrarea în Stația de epurare Bunești – satul Titireci;
 • s-au efectuat operații în vederea turnării de piese legătură capace cămine de canalizare în incinta Stației de epurare Mihăești;
 • s-a montat racord nou de canalizare PVC Dn 160 în comuna Pietrari;
 • s-au montat branșamente noi la utilizatori  din comuna Mihăești – satul Govora;
 • s-a înlocuit reductor de presiune defect în comuna Vaideeni – satul Izvoru Rece;
 • s-a efectuat curățarea și spălarea Stației de pompare ape uzate Tomșani – satul Chiceni;
 • s-a intervenit pentru blindarea conductei OL 219 în comuna Vaideeni – satul Izvoru Rece;
 • s-a desfundat rețeaua de canalizare pe strada Aleea Liceului, orașul Băbeni;
 • s-a curățat și decolmatat barajul de captare Râmești;
 • s-au efectuat operațiuni pentru curățarea bazinelor din treapta mecanică din cadrul Stației de epurare ape uzate Slăvitești, comuna Șirineasa, stație aflată în conservare;
 • s-au efectuat lucrări pentru branșarea utilizatorilor la rețeaua nouă de apă din conductă PE Dn 63 din orașul Băbeni – strada Unirii;
 • s-au continuat lucrările pentru înlocuirea rețelei de apă potabilă și a branșamentelor din orașul Băbeni – strada Petrolului;
 • s-a intervenit pentru desfundarea rețelei de canalizare din comuna Șirineasa – satul Șirineasa;
 • s-au efectuat operațiuni pentru remedierea unei defecțiuni la tabloul de comandă al pompei din cadrul Stației de repompare apă uzată nr. 18 din satul Rotărești, comuna Nicolae Bălcescu;
 • s-a efectuat igienizarea incintei Stației de repompare apă Coastele Cernii – comuna Pietrari, a Stației de apă potabilă Barcanele și a rezervorului de înmagazinare apă – comuna Păușești;
 • au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești, Frâncești;
 • s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localitățile Băbeni, Tomșani, Cernișoara, Șirineasa și Nicolae Bălcescu;
 • s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Bunești și Păușești – Otăsău;
 • a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *