Rectificarea bugetului local şi a listei de investiţii pe anul 2020

În cadrul şedinţei ordinare din 31 martie, Consiliul Local a aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi a listei de investiţii pe anul 2020. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 36/18 februarie 2020 a fost aprobat bugetul local pentru anul 2020, precum şi listele de investiţii pe surse de finanţare pentru anul curent, valoarea totală a bugetului aprobat fiind de 233.116.500 lei, din care excedent al anului 2019 -1.598.000 de lei. Ulterior, bugetul a fost suplimentat cu suma de 11.400 de lei prin rectificări, ajungând la valoarea totală de 233.127.900 lei atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, creditele bugetare fiind repartizate pe secţiuni după cum urmează: secţiunea funcţionare – 218.256.200 de lei; secţiunea dezvoltare – 14.871.700 de lei.
Conform Hotărârii de Guvern din 18.03.2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor, pentru carantină şi luarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, precum şi pentru alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii se majorează veniturile proprii ale bugetului local estimate pentru anul 2020 cu suma de 180.000 de lei, sumă estimată a fi încasată de la Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea pentru lunile martie şi aprilie, în funcţie de evoluţia epidemiologică la nivelul municipiului. La partea de cheltuieli cu suma de 180.000 de lei se suplimentează creditele bugetare la capitolul 61, „Ordine publică şi siguranţă naţională” pentru cheltuieli reprezentând servicii de curăţenie, servicii de spălătorie, produse de igienă personală, lenjerie, prosoape, protecţia bagajelor persoanelor şi a altor efecte personale ale acestora, cheltuieli cu hrana, cheltuieli cu apa, cheltuieli cu îmbrăcăminte corespunzătoare. La această estimare s-a avut în vedere capacitatea maximă a spaţiului de cazare şi contravaloarea care va fi decontată pentru perioada de carantină/per persoană/număr zile.
Având în vedere situaţia epidemiologică la nivel european generată de coronavirusul SARS-Cov-2, precum şi obligaţia autorităţilor publice locale de a asigura spaţii special amenajate pentru carantină în vederea cazării persoanelor care intră pe teritoriul României din zonele afectate, cât şi faptul că autorităţile publice locale trebuie să suporte din bugetul propriu cheltuielile cu cazarmamentul, utilităţi, soluţii dezinfectante, reparaţii spaţiu carantină, s-a supus spre aprobare virarea de credite de la capitolul 65, învăţământ la capitolul 61 – ordine publică şi siguranţă naţională, în sumă de 248.000 de lei. Ţinând seama de prevederile art. 8 din Ordonanţa Militară nr. 2 din 21.03.2020 privind sprijinirea persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susţinători sau altă formă de ajutor, se alocă suma de 250.000 de lei de la capitolul 51 – autorităţi executive la capitolul 61 – ordine publică şi siguranţă naţională. Totodată, s-a aprobat retragerea sumei de 83.000 de lei din secţiunea funcţionare de la ordonatorul terţiar de credite Direcţia Administrării Domeniului Public )capitolul 84 – transporturi) şi alocarea acesteia în secţiunea dezvoltare, în vederea suplimentării alocaţiilor bugetare pentru achiziţionarea unei autoutilitare cu masa maximă autorizată de 3,5 tone pentru transportul muncitorilor şi materialelor necesare efectuării activităţii de marcaje rutiere. S-a decis în plus retragerea sumei de 19.000 de lei din secţiunea funcţionare, de la cheltuieli pentru funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi alocarea acesteia în secţiunea dezvoltare, în vederea achiziţionării de containere pentru deşeuri reciclabile (capitolul 74 – protecţia mediului). O altă sumă, de 61.000 de lei a fost trecută în secţiunea dezvoltare, suma fiind încasată din plăţile recuperate din anul anterior de la Distribuţie Oltenia SA, ca urmare a racordării individuale a 80% din numărul total al locurilor de consum, în cadrul obiectivului „transformare clădire internat Liceul Tehnologic Ferdinand în locuinţe sociale”, şi va fi folosită în vederea achiziţionării de containere pentru deşeuri reciclabile (capitolul 74 – protecţia mediului).

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *