APAVIL  SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 21 – 24 aprilie 2020 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branșamente PEHD Dn 20: comuna Tomșani – satul Foleștii de Sus; conductă PEHD Dn 25: comuna Pietrari – satul Pietrarii de Sus, comuna Păușești – satele Șerbănești și Buzdugan Luncă, comuna Bunești – satele Bunești și Brozbești, comuna Frîncești – satul Moșteni, orașul Horezu – strada Sat Urșani; conductă PEHD Dn 32: comuna Tomșani – satul Bogdănești.

La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la starea inițială a terenului. 

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale: 

 • s-a efectuat spălarea rețelei de apă potabilă cuprinsă între Stația de apă Bunești și satele Firești și Râpănești;
 • s-a efectuat spălarea rețelei de apă potabilă înainte de intrarea în rezervorul de la Romani din orașul Băbeni;
 • s-au montat branșamente noi în comuna Păușești – satul Barcanele, comuna Șirineasa – zona Loturi și în orașul Băile Govora – satul Gătejești;
 • s-au executat branșament apă și racord canalizare în comuna Tomșani – satul Chiceni;
 • s-a verificat Stația de captare, tratare și pompare Șirineasa;
 • s-a înlocuit pompa de inundare a drenului de la Stația de apă Șirineasa; 
 • s-au verificat Stația de epurare Dosul Râului, Stația de apă și rezervor Valea Râului din comuna Nicolae Bălcescu și s-au făcut determinările concentrației de hipoclorit;
 • s-a curațat și decolmatat manual zona de captare din cadrul barajului Râmești;
 • s-a efectuat igienizarea incintei Stației de repompare apă potabilă Anghelești și Linia Nouă din comuna Pietrari;
 • s-a efectuat igienizarea incintei rezervor înmagazinare apă potabilă Teiușu din comuna Bunești;
 • s-a efectuat igienizarea incintei puțuri captare apă potabilă Bîrzești din comuna Pietrari;
 • au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești, Frâncești;
 • s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localitățile Băbeni, Tomșani, Cernișoara, Șirineasa și Nicolae Bălcescu;
 • s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Bunești și Păușești – Otăsău;
 • a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *