S-a aprobat ca, pentru anul 2021, impozitele şi taxele din Râmnicu Vâlcea să fie indexate cu indicele de inflaţie de 3,8%

Recent, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a decis ca, pentru anul 2021, cotele procentuale pentru calculul impozitelor şi taxelor rămân la nivelul anului 2020 şi se indexează cu indicele de inflaţie de 3,8% următoarele: valoarea impozabilă pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice; impozitul şi taxa pe teren persoane fizice şi persoane juridice; impozitul pe mijloacele de transport; taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor; taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate; impozitul pe autovehicule de transport marfă cu masa maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone; taxe instituite de consiliul local; valoarea despăgubirilor pentru distrugeri şi degradări bunuri din domeniul public şi privat al Municipiului Râmnicu Vâlcea şi pentru ocuparea abuzivă de terenuri; taxa stabilită în baza unor legi speciale. Hotărârea Consiliului Local se va completa cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ale Legii 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi cu actele normative subsecvente în vigoare. Hotărârea privind stabilirea şi aprobarea nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2021 va fi adoptată până la sfârşitul anului în curs. Hotărârea va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2021. În contextul prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, conform cărora, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Sumele indexate se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul fiscal următor. Conform informaţiilor publicate pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – Direcţia pentru Politici Fiscale şi Bugetare Locale pentru anul 2019 rata inflaţiei a fost de 3,8%.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *