CET Govora are un program de investiții și reparații pentru sistemul de termoficare estimat la suma de 2,37 milioane lei

Recent, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat programul de investiții și reparații pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al CET Govora la suma de 2,37 milioane de lei. Prin contractul nr. 9692/2002, serviciul public de alimentare cu energie termică din municipiu, a fost concesionat către societatea CET Govora, iar prin Hotărârea nr. 84/2008, Consiliul Local a aprobat regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Râmnicu Vâlcea. În conformitate cu art. 16 din contractul de concesiune mai sus menţionat, concesionarul prezintă concedentului, la începutul fiecărui an, o planificare a lucrărilor avute în vedere pentru anul în curs, cu estimările valorice. De asemenea în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Râmnicu Vâlcea, operatorul serviciului este obligat să menţină capacităţile de producţie şi exploatarea eficientă a unităţilor de producere a energiei termice, prin urmărirea sistematică a comportării echipamentelor energetice şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor/reparaţiilor curente şi să stabilească programul lucrărilor de reparaţii şi mentenanţă planificate la reţelele termice şi la instalaţiile de distribuţie/furnizare. Urmare a solicitării transmise CET Govora sub nr.20279/05 iunie 2020, prin adresa nr. 2831/12 iunie 2020, această societate a transmis spre analiză şi aprobare documentaţia pentru programul de investiții și reparații pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al CET Govora pentru anul 2020. Întrucât programul de reparaţii a fost incomplet, prin adresa nr. 23262/29 iunie 2020, primăria a solicitat retransmiterea acestuia într-o formă completă, astfel că prin adresa nr. 3106/22 iulie 2020, CET Govora a retransmis programul de investiții și reparații pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al CET Govora. Conform raportului administratorului judiciar al CET Govora, în aprilie anul acesta, societatea a înregistrat pierderi de 9,86 milioane de lei, la venituri totale de numai 12,9 milioane de lei. Veniturile din activitatea de bază s-au redus cu 20,88 milioane de lei, de la 41,09 milioane de lei în aprilie 2019 la 20,21 milioane de lei în aprilie 2020, în condiţiile în care începând cu data de 18 septembrie 2019 s-a oprit livrarea producţiei de abur industrial către SC Ciech Soda România SA. Analizând producţia efectiv realizată în perioada de raportare rezultă o reducere a producţiei livrate la energia termică sub formă de abur industrial cu 112.336 Gcal faţă de luna aprilie 2019. Ponderea energiei termice a CET Govora sub formă de abur industrial în totalul veniturilor din activitatea de bază în luna aprilie 2020 a scăzut de la 28,7%, comparativ cu ponderea înregistrată în aprilie 2019 de 53%.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *