APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 18 –24 mai 2019 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile: Schitul Traoianu, Apusului, I. L. Caragiale – BL.A34, Goranu și bulevardul Nicolae Bălcescu.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe strada Goranu nr.54A și Calea Bucuresti nr. 206.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu și Bogdan Amaru.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • continuă lucrările de extindere a rețelei de canalizare pe  strada Schitul Troianu , etapa II;
  • continuă lucrările pentru execuția rețelei de apă potabilă pe strada Fețeni (platou Deep Forest Fest);
  • s-a asigurat asistență tehnică pe strada Bâlciului nr. 137B;
  • s-au executat săpături în vederea devierii rețelei de apă PEHD Dn 200mm pe bulevardul Tudor Vladimirescu intersecție cu strada Ferdinand;
  • a fost înlocuit racordul de canalizare, conform devizului ofertă, pe str. Nicolae Iorga – BL. A23, sc. B din cadrul Asociației de Proprietari nr.8;
  • au fost sudate 10 capace de canalizare pe str. Aurelian Sacerdoțeanu;
  • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
  • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.   

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str. Gib Mihăescu – BL. A13; str. Matei Basarab; Splaiul Independenței; str. Regina Maria – BL. V1 și BL. N2 ; Calea lui Traian – BL. D2; str. Marin Preda – BL. A34; str. Doctor Hacman – BL. 93; str. Mihai Viteazu nr.40; str. Rapsodiei – BL. D1/7; str. Mihai Eminescu – BL. C11; bulevardul Tineretului – BL. A12; str. I.C.Brătianu nr.12 – BL. A65.

54 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 54 apometre, dintre care 52 verificate și înlocuite și 2 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 4 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 48 avize de amplasament și 4 avize tehnice.      

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *