S-a aprobat rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorului de transport persoane SC ETA SA din anul 2019

La data de 31 octombrie 2019, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea (în calitate de unic acţionar) a aprobat rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorului de transport persoane SC ETA SA pentru anul 2019. Proiectul de rectificare a fost discutat şi aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie al SC ETA SA din data de 24 octombrie 2019. Având în vedere modificările survenite în cursul anului 2019 era necesară rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, faţă de prevederile iniţiale. Din analiza efectuată la data de 30 septembrie 2019 se constată, faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, o creştere a veniturilor din alte activităţi (ITP terţi, reparaţii terţi, închirieri spaţii publicitare, activitate ridicări) cu 8%. De asemenea, din analiza efectuată privind realizările societăţii la data de 30.09.2019 se constată că, faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, precum şi faţă de prevederile bugetare pentru anul 2019 s-au înregistrat depăşiri la anumite capitole de cheltuieli, respectiv la cheltuielile cu combustibilul, cheltuielile cu piesele de schimb şi cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile efectuate de terţi. Astfel, proiectul de rectificare a bugetului SC ETA SA a fost întocmit având în vedere următoarele: prevederile HCL nr. 136/27.04.2019, prin care s-a modificat şi completat anexa nr. 6.1 la contractul de delegare a serviciului de transport local nr. 380/28.11.2018 „categoriile de călători care beneficiază de gratuităţi şi reduceri la transportul în comun”, în această anexă introducându-se şi acordarea ca şi protecţie socială reducerea de 100% la tariful abonamentului pentru locuitorii municipiului care au împlinit vârsta de 62 de ani; creşterea cheltuielilor cu carburanţii, datorată creşterii preţului la combustibil înregistrată în ultima perioadă (creştere cu 9% în septembrie faţă de ianuarie 2019) şi tendinţa de evoluţie a acestuia; creşterea cheltuielilor cu salariile; creşterea cheltuielilor cu piese şi materiale auxiliare, având în vedere că ultimul trimestru al anului va fi o perioadă cu cheltuieli de acest tip mai mari, cheltuieli necesare pregătirii parcului auto pentru perioada de iarnă, şi datorită necesităţilor apărute în cursul anului privind repararea autobuzelor din parcul propriu; nivelul realizat al veniturilor şi cheltuielilor la această dată, etc.

Încasările societăţii se majorează în acest an cu suma de 961.000 de lei Veniturile totale ale SC ETA SA se rectifică în plus cu suma de 961.000 de lei, de la 11,687 milioane de lei la 12,648 milioane de lei, modificările fiind la următoarele categorii: veniturile din activitatea de bază (transport) se rectifică în minus cu suma 20.000 de lei (rectificarea este consecinţa nerealizării veniturilor din transport estimate, cauza fiind scăderea numărului de călători plătitori transportaţi cu 50.000 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent); veniturile din alte servicii prestate (ITP, reparaţii terţi) se rectifică în plus cu suma de 58.000 de lei, de la 152.000 de lei la 210.000 de lei; alte venituri din exploatare se rectifică în plus cu suma de 2.000 de lei; veniturile din compensaţii acordate pentru activitatea de transport urban conform contractului de delegare a serviciului şi legislaţiei în vigoare (subvenţii) se rectifică în plus cu suma de 930.000 de lei, de la 7 milioane de lei, la 7,93 milioane de lei. Veniturile din compensaţii sunt compuse din diferenţele de tarif, respectiv facilităţi (gratuităţi şi reduceri) acordate anumitor categorii de călători conform legislaţiei în vigoare şi hotărârilor de consiliu local. Această categorie de venituri se rectifică în plus cu suma de 966.000 de lei, de la 4,965 milioane de lei, la 5,931 milioane de lei. Creşterea faţă de bugetul aprobat iniţial se datorează modificării şi completării anexei nr. 6.1 la contractul de delegare a serviciului de transport local, prevederea prin care categoriile de călători care beneficiază de gratuităţi şi reduceri la transportul în comun. În această anexă s-a introdus şi acordat ca şi protecţie socială reducerea de 100% la tariful abonamentului pentru locuitorii municipiului care au împlinit vârsta de 62 de ani, respectiv decontarea ca diferenţă de tarif din bugetul local a sumei de 100 de lei/abonament eliberat (inclusiv TVA), începând cu luna mai 2019. Numărul persoanelor beneficiare de această facilitate este de 7.100 medie lunară, suma aferentă fiind de 710.000 de lei inclusiv TVA, respectiv 596.638 de lei/lună fără TVA.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *