SC Antares Transport SA a realizat în 2018 afaceri de 13,8 milioane de lei şi un profit de 327.000 de lei

Potrivit situaţiilor financiare anuale, SC Antares Transport SA (mutată în 2013 de acţionarul majoritar Dumitru Becşenescu din Vâlcea în judeţul Sibiu) a realizat în 2018 o cifră de afaceri de peste 13,8 milioane de lei, încasări de 14,38 milioane de lei şi un profit de 327.000 de lei. Mai precizăm că, la data de 31 decembrie 2018, SC Antares Transport SA avea următoarele elemente de bilanţ: active imobilizate – 13,4 milioane de lei; stocuri (materiale, producţie în curs de execuţie, semifabricate, produse finite şi mărfuri) – 436.000 de lei; creanţe – 4,3 milioane de lei; capital social subscris şi vărsat – 560.000 de lei; datorii totale – 7,7 milioane de lei. Societatea avea în 2018 un număr de 124 de angajaţi şi tipul de activitate, conform clasificării CAEN, „Alte transporturi terestre de călători”. În urma restructurării, aprobată de acționari la finele anului trecut, SC Antares Transport SA rămâne să gestioneze numai activele specifice activităţii de transport persoane, SC Oil Pegasus SRL urmează să desfăşoare activităţi de suport al activității de transport persoane (gestiune autogară), iar SC Proem Vector SRL urmează să desfăşoare activitate specifică turismului (motel şi restaurant). Cele trei activităţi funcţionau deja ca centre de profit, având management şi control decizional independent, cu posibilitatea întocmirii şi urmăririi separate a situaţilor contabile, dovedind astfel în timpul scurs necesitatea funcţionării independente pentru a face faţă rigorilor legislative în domeniul obţinerii autorizaţiilor specifice fiecărei activităţi. Divizarea SC Antares Transport SA s-a făcut cu transmiterea parţială a patrimoniului şi afacerii societăţii care s-a divizat către două societăţi absorbante, cu toate drepturile şi obligaţiile aferente, pe care le are în starea în care se află la data bilanţului divizării. În baza Hotărârii AGA nr. 20 din data de 14 iunie 2019, SC Antares Transport SA s-a divizat în alte două societăţi, la baza divizării stând datele din balanţele analitice întocmite a 31 decembrie 2018, ajustate cu rapoartele de evaluare întocmite pentru divizare. Efectele divizării s-au produs în temeiul art. 249 din Legea nr. 31/1990, de la data înmatriculării în Registrul Comerţului a societăţii nou înfiinţată. După realizarea divizării, societăţile SC Antares Transport SA, SC Oil Pegasus SRL și SC Proem Vector SRL sunt guvernate în continuare de legile din România. Raportul de evaluare, întocmit conform standardelor de evaluare, a fost întocmit de Cabinetul de Evaluare Marius Chis, în baza acestuia fiind întocmit proiectul de desprindere, care a cuprins evaluarea terenurilor, clădirilor şi construcţiilor speciale. Celelalte active circulante şi datoriile celor două societăţi s-au înregistrat în bilanţurile contabile la 31 decembrie 2018 la valoare justă. Astfel, activul net prezentat de fiecare bilanţ reprezintă activ net corijat şi va fi luat în calcul pentru întocmirea divizării. Bilanţul contabil de divizare a fost întocmit potrivit reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, aprobate de Ministerul Finanţelor Publice. Cele trei entităţi de după divizare, SC Antares Transport SA, SC Oil Pegasus SRL și SC Proem Vector SRL, au preluat elementele de activ şi de pasiv la valoarea reevaluată sau justă, conform balanţei contabile întocmite de fiecare la 31 decembrie 2018, ajustată cu rezultatele rapoartelor evaluare prezentate mai sus.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *