Consiliul Local a aprobat proiectul dezvoltării locale pentru comunitățile marginalizate

Consiliul Local întrunit în şedinţa extraordinară din 8 aprilie a aprobat documentaţia tehnico – economică, faza Studiu de fezabilitate şi indicatorii tehnico – economici, pentru realizarea obiectivului de investiţie „Dezvoltare locală în comunităţi marginalizate, componenta 1 – Colonia Nuci” la valoarea totală de 6.944.886,25 lei fără TVA, respectiv 8.251.144,87 lei cu TVA, din care C+M 6.045535,10 lei fără TVA, respectiv 7.194.186,77 lei cu TVA, iar în cadrul apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile. Prioritatea de investiţii este aceea de oferire de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale.
Îmbunătăţirea regenerarii fizice, economice şi sociale a comunităţilor marginalizate în municipiile reşedinţă de judeţ din România, iar UAT Municipiul Râmnicu Vâlcea a depus în data de 28.03.2019 cererea pentru acordarea finanţării Proiectului „Dezvoltare locală în comunităţi marginalizate, componenta 1 – Colonia Nuci”.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *