Pierderi de 18,8 milioane de euro înregistrate de CET Govora anul trecut, la venituri de 89 de milioane de euro

 Breaking News

Pierderi de 18,8 milioane de euro înregistrate de CET Govora anul trecut, la venituri de 89 de milioane de euro

Pierderi de 18,8 milioane de euro înregistrate de CET Govora anul trecut, la venituri de 89 de milioane de euro
mai 03
06:49 2020

Conform raportului administratorului judiciar al CET Govora, societatea a realizat anul trecut venituri de 427,88 milioane de lei (89 de milioane de euro), cheltuieli totale de 518,3 milioane de lei şi pierderi de 90,45 milioane de lei (18,8 milioane de euro). În luna decembrie 2019 veniturile CET Govora din activitatea de bază s-au redus cu 18,39 milioane de lei, de la 44,15 milioane de lei în decembrie 2018, la 25,76 milioane de lei în decembrie 2019, în condiţiile în care, începând cu data de 18.09.2019 s-a oprit livrarea de abur industrial către SC Ciech Soda România SA. Analizând producţia efectiv realizată în perioada lunii decembrie rezultă o reducere a producţiei livrate la energia termică sub formă de abur industrial cu 118.975 Gcal faţă de luna decembrie 2018. Ponderea energiei termice sub formă de abur industrial în totalul veniturilor din activitatea de bază a CET Govora în luna decembrie 2019 a scăzut la 28,7%, comparativ cu ponderea înregistrată în decembrie 2018, respectiv 38,5%. Creşterea veniturilor din livrarea aburului industrial către Chimcomplex, cu 2,1 milioane de lei, în condiţiile reducerii producţiei livrate cu 10.060 Gcal este determinată de majorarea preţului de facturare pentru aburul industrial livrat catre Chimcomplex începând cu data de 18 septembrie 2019 la 177,5 lei/Gcal, preţ care nu conţine cheltuielile legate de certificatele CO2 ale CET Govora privind emisiile directe aferente cantităţii de abur vândute, acestea fiind facturate şi achitate lunar de Chimcomplex. Veniturile CET Govora din energia electrică, realizate în luna decembrie 2019 sunt mai mici decât veniturile realizate în aceeaşi perioada a anului 2018 cu 7,43 milioane de lei, în condiţiile reducerii producţiei livrate cu 16.871 Mwh, în timp ce ponderea energiei electrice purtătoare de bonus în total cantitate livrată de energie electrică a crescut (17.203 MWh energie electrică pentru bonus din totalul de 25.040 MWh energie electrică livrată). În luna decembrie 2019 veniturile din energia termică ale CET Govora sub formă de apă fierbinte, în sumă de 7,04 milioane de lei sunt mai mici cu 1,6 milioane de lei decât veniturile înregistrate în luna decembrie 2018, în condiţiile reducerii producţiei livrate cu 7.116 Gcal. Veniturile totale realizate de CET Govora în luna decembrie 2019, în sumă de 35,65 milioane de lei sunt mai mici decât realizările lunii decembrie 2018.

CET Govora a consemnat pierderi de 1 milion de euro în decembrie 2019

În luna decembrie 2019 CET Govora a consemnat pierderi de peste 4,8 milioane de lei (1 milion de euro). Cheltuielile totale înregistrate în luna decembrie 2019, în sumă de 40,64 milioane de lei, sunt mai mici cu 53,26 milioane de lei decât cheltuielile efectuate în luna decembrie 2018 (93,9 milioane de lei). Reducerea cheltuielilor de exploatare ale CET Govora a fost determinată în principal de reducerea cheltuielilor cu emisiile de CO2, în luna decembrie 2019 înregistrându-se cheltuielile aferente consumului de combustibil din lună, iar în luna decembrie 2018 sunt înregistrate atât cheltuielile aferente consumului lunar, cât şi actualizarea valorii certificatelor aferente întregului an 2018, fapt datorat creşterii preţului pe piaţa europeană a certificatelor cu emisiile de CO2. Pentru emisiile de gaze cu efect de seră CET Govora este obligată să achiziţioneze certificate, fiind producător de energie prin arderea de combustibili fosili (cărbune, păcură, gaze). Cheltuielile cu emisiile de CO2 înregistrate în luna decembrie 2019 au fost în sumă de 8,57 milioane de lei pentru o cantitate de 72.723 certificate, din care s-au recuperat 13.951 certificate în valoare de 1,64 milioane de lei prin transferul certificatelor de CO2 către clienţi (Chimcomplex Borzeşti – Sucursala Râmnicu Vâlcea). În luna decembrie 2019, cheltuielile CET Govora cu combustibilii s-au redus cu 3,51 milioane de lei. Cheltuielile cu materialele consumabile înregistrate de CET Govora în luna decembrie 2019 au scăzut cu 340.000 de lei faţă de cheltuielile efectuate în luna decembrie 2018. Cheltuielile cu utilităţile tehnologice (energie, apă tehnologică şi netehnologică) înregistrate în luna decembrie 2019, în sumă de 3,66 milioane de lei, sunt mult mai mici decât consumurile din perioada similară a anului anterior, în condiţiile reducerii producţiei de cărbune la Exploatarea Minieră Berbeşti Alunu şi, implicit, şi reducerea consumului de energie electrică. Cheltuielile cu reparaţiile înregistrate de CET Govora în luna decembrie 2019, în sumă de 1,34 milioane de lei sunt mai mici cu 1,74 milioane de lei faţă de cele efectuate în luna decembrie 2018. Cheltuielile cu personalul înregistrează o reducere în luna decembrie 2019 comparativ cu luna decembrie 2018 cu 360.000 de lei, ca urmare a măsurilor de reducere a costurilor, respectiv şomaj tehnic pentru tot personalul în perioada august-decembrie 2019.

CET Govora înregistra un efectiv de 1.556 de salariaţi la finele anului trecut

La sfârşitul lunii decembrie 2019, CET Govora înregistra un efectiv de 1.556 de salariaţi, cu 756 mai puţini decât la data deschiderii procedurii insolvenţei, respectiv 9 mai 2016, când erau angajaţi 2.312. În ceea ce priveşte încadrarea personalului la data de 31 decembrie 2019, 76,86% dintre persoanele angajate erau muncitori, 7,13% maiştri şi 16% personal TESA. Prin Decizia nr. 634/26.07.2019 a administratorului judiciar şi a administratorului special de la CET Govora s-a dispus măsura privind întreruperea temporară a unei părţi din activitatea de bază a societăţii şi, în mod corespunzător, şi a activităţii suport a societăţii, în perioada 01.08.2019 – 31.12.2019, în considerarea propunerilor de întrerupere a activităţii CET Govora, astfel cum acestea se regăsesc în nota de fundamentare nr. 25711/25.07.2019, întocmită de conducerea executivă a societăţii, în urma analizelor economico-financiare realizate şi determinate de fenomenul extrem de alunecare a terenului din Cariera Alunu, produs în data de 23.05.2019, şi care a avut drept consecinţă distrugerea utilajului de exploatare E01-1400, fenomen calificat ca fiind situaţie de forţă majoră, cu consecinţe deosebit de grave asupra activităţii de bază a CET Govora – producţia de energie electrică şi termică. În luna decembrie 2019, au fost suspendate contractele individuale de muncă pentru o perioada de 399 zile (concediu fără salariu) şi 263 zile (şomaj tehnic), ca urmare a întreruperii temporare şi parţiale a activităţii CET Govora. Prin Decizia nr. 809/23.10.2019, conducerea societăţii şi-a manifestat intenţia reorganizării activităţii din cadrul CET Govora, în sensul restrângerii acesteia, prin reducerea numărului de personal din cadrul structurilor existente anterior dispunerii reorganizării, cu consecinţa desfiinţării unui număr de 267 de posturi, din totalul de 1.732 existente la data de 15.10.2019, din care 86 vacante şi 181 ocupate, conform propunerilor concrete exprimate în nota de fundamentare nr. 34.874/23.10.2019 transmisă Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea şi Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea. În data de 29.10.2019 a avut loc prima întâlnire în vederea informării şi consultării privind concedierea colectivă, între administraţie şi reprezentanţii Sindicatului 2015 CET Govora. Scopul acesteia a fost de a stabili condiţiile în care s-a realizat selecţia salariaţilor posturilor vizate de desfiinţare. Rezultatul consultărilor cu reprezentanţii salariaţilor, din data de 11.11.2019, a avut ca efect desfiinţarea unui număr de 260 de posturi, din totalul de 1.732 de posturi existente la data de 15.10.2019, din care 90 de posturi vacante şi 170 de posturi ocupate, cu consecinţa concedierii colective a salariaţilor ocupanţi ai acestora. Dat fiind situaţia economico-financiară a societăţii şi lipsa mijloacelor financiare şi în considerarea faptului că prin Contractul Colectiv de Muncă s-a stabilt numai cuantumul, nu şi modalitatea de plată a salariilor compensatorii, conform celor stabilite cu reprezentanţii Sindicatului 2015 CET în timpul consultărilor derulate, societatea va acorda compensaţii angajaţilor afectaţi de concedierea colectivă, respectiv maximum 8 salarii medii nete pe unitate, în funcţie de vechimea în muncă, care vor fi achitate către salariaţi eşalonat, lunar, începând cu lichidarea lunii aferentă încetării raporturilor de muncă. În cursul lunii decembrie au încetat contractele individuale de muncă pentru 58 de salariaţi, ca urmare a concedierii colective.

Facturi în sumă de 22,61 milioane de lei emise de societate în decembrie

Cantitatea de agent termic livrată de CET Govora către Chimcomplex în luna decembrie 2019 a fost de 32.444 Gcal, valoarea facturii aferente fiind de 8,81 milioane de lei cu TVA. Cantitatea de agent termic facturată de CET Govora către SC Prelcet SA în luna decembrie 2019 a fost de 58 Gcal, valoarea facturii aferente fiind de 7.796 de lei cu TVA. CET Govora a vândut o cantitate totală de 8.211 tone de cenuşă, din care 1.566 de tone cenuşă beton, 6.623 de tone cenuşă ciment şi 22 de tone cenuşă PAR. Valorea facturilor de vânzare cenuşă a fost de 47.160 lei fără TVA. În luna decembrie 2019, CET Govora a valorificat către Holcim România cantitatea totală de 50 de tone şlam de gips. Au fost valorificate către SC Remat Vâlcea SA deşeuri, respectiv fier nepregătit, amestecat, tablă, rame, confecţii metalice, deşeu ambalaje, deşeu motoare electrice în valoare totală de 43.073 lei cu TVA. CET Govora a emis un număr de 57 de facturi de vânzare către clienţii de pe platforma industrială, în sumă totală de 22,61 milioane de lei cu TVA din care: 8,81 milioane de lei reprezintă energia termică; 13,79 milioane de lei reprezintă energia electrică, certificate verzi, bonus, regularizări, chirii, alte produse şi servicii. Au fost efectuate activităţile comerciale necesare derulării contractelor de achiziţie (livrări pe conductă, furnizare gaze naturale, apă potabilă) şi de vânzare, care presupun comunicări zilnice, săptămânale şi lunare de date (consumuri necesare), verificări, întocmiri procese-verbale de închidere lunară şi acceptarea la plată a facturilor de achiziţie, precum şi emiterea facturilor aferente contractelor de vânzare, reconfirmări cantităţi de gaze naturale. Comenzile de achiziţie cantitative – valorice se introduc în baza de date în nomenclatorul de produse al CET Govora, pe fiecare reper în parte, iar comisia de recepţie importă datele din comenzi şi emite notele de intrare recepţie aferente facturilor de achiziţie. Zilnic, se asigură corespondenţa comercială a contractelor care se derulează în cadrul Compartimentului Vânzări Termo, Platforma CET, precum şi raportări zilnice privind intrările, ieşirile şi stocul de combustibili către conducerea CET Govora, Consiliul Judeţean Vâlcea, săptămânale către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi raportări lunare (situaţii REMIT, raportări facturi de gaze naturale către OPCOM şi Vamă pentru raportarea situaţiei de achiziţii sau utilizări cărbune). La termoficarea urbană au fost emise în decembrie 2019 un număr de 1.689 de facturi de vânzare către clienţii CET Govora pentru cele trei oraşe (Râmnicu Vâlcea, Olăneşti şi Călimăneşti) în sumă totală de 8,38 milioane de lei cu TVA. În cadrul Compartimentului Vânzări Termo sunt înregistrate şi se derulează contractele de vânzare energie termică către populaţie, instituţii publice şi agenţi economici pentru cele trei oraşe. În prezent sunt 1.872 de clienţi pentru agent termic cu contracte valabile.

Fără transport de cărbune pe calea ferată de la depozitele Berbeşti şi Alunu

În perioada 1-12 decembrie 2019, CET Govora a efectuat transportul şi manevra pe calea ferată a unei cantităţi de 18.904 tone de cărbune, din care 6.734 de tone de la Depozitul Alunu şi 12.169 de tone de la Depozitul Berbeşti. În data de 12 decembrie 2019 s-a finalizat contractul subsecvent la acordul cadru nr. 17193/02.11.2017, încheiat între CET Govora, în calitate de promitent achizitor şi CFR Marfă, în calitate de promitent prestator. Deoarece oferta transmisă de CFR Marfă la cererea de reofertare pentru încheierea unui nou contract subsecvent era inadmisibilă pentru CET Govora, depăşind preţul acordului cadru, din data de 13 decembrie 2019 nu se mai transportă cărbune de la depozitele Berbeşti şi Alunu pe calea ferată, deoarece nu s-a mai putut încheia un alt contract cu CFR Marfă. În luna martie 2019 a fost încheiat contractul nr. 19023/07.03.2019 cu SC Bica SRL, în urma unei proceduri de licitaţie deschisă. În luna decembrie 2019 a fost transportată cu mijloace auto, de la Depozitul Berbeşti Vest la CET Govora, o cantitate de 18.056 de tone. În cursul lunii decembrie 2019 s-au efectuat lucrări de întreţinere şi reparare a liniilor ferate industriale pe linia curentă Băbeni. În cadrul Compartimentului Transporturi s-au desfăşurat activităţile curente constând în: activitatea de întreţinere şi reparare a autovehiculelor proprietate a CET Govora (în cursul lunii decembrie 2019 s-au efectuat lucrări de revizii, reparaţii şi verificări tehnice periodice pentru un număr de 6 autovehicule, proprietatea CET Govora, în valoare totală de 11.300 de lei); în cursul lunii decembrie 2019, a continuat activitatea de verificare a consumului de combustibil pentru utilajele şi autovehiculele aparţinând CET Govora (a fost verificată încadrarea în consumurile de carburant şi s-a întocmit raportul de verificare, pentru un număr de 16 utilaje şi autovehicule). Activitatea de transport auto cu autovehiculele proprietate CET Govora, în scopul rezolvării problemelor curente, cu accent pe optimizarea programului de transport în scopul reducerii costurilor. În luna decembrie 2019 în cadrul Biroului Administrativ au fost realizate următoarele activităţi: au fost executate lucrări de întreţinere şi reparaţii; servicii de curăţare a echipamentului de lucru pentru salariaţii CET Govora; au fost întocmite şi transmise pentru aprobare documentaţiile de contractare (referat de necesitate, referat de achiziţie, caiet de sarcini, strategie de contractare) pentru achiziţionarea de servicii; au fost asigurate servicii de pază, transport salariaţi, telefonie. Cantităţile de abur contractate cu Chimcomplex, precum şi cantitatea de energie termică necesară la sistemul centralizat de termoficare urbană din municipiul Râmnicu Vâlcea au permis ca, în luna decembrie, CET Govora să funcţioneze cu un grup. Livrarea de energie, atât electrică, cât şi energie termică sub formă de apă fierbinte a fost relativ constantă în cursul lunii, cu anumite variaţii la energia termică, în funcţie de condiţiile meteorologice. În luna decembrie 2019, cu privire la furnizarea de energia electrică, s-a asigurat întreaga cantitate de energie electrică pentru consumatori.

În luna decembrie 2019 nu s-au efectuat plăţi către administratorul judiciar

Stocul de cărbune de la rezerva de stat (ANRS) la data de 01.12.2019 a fost zero, din stocul de păcură de 7.000 de tone al rezervei de stat a ieşit de sub custodia CET Govora în luna decembrie 2019 cantitatea de 2.266 de tone, care s-au livrat către SPAET Drobeta Turnu Severin, asigurându-se de către DEM Berbeşti şi din alte surse cărbunele necesar consumului zilnic. Cantitatea de cărbune consumată în luna decembrie 2019 a fost de 95.220 de tone de lignit şi 1.000 de tone de huilă. De asemenea stocul de cărbune propriu al CET Govora la data de 31.12.2019 era format din 130.449 de tone de lignit şi 11.160 de tone de huilă. La toate agregatele de bază ale CET Govora (cazane, turbine, instalaţii şi echipamente auxiliare) s-a realizat mentenanţa preventivă şi corectivă, menţinerea tuturor capacităţilor de producţie în stare de funcţionare reprezentând obiectivul fundamental al politicii energetice impus de managementul CET Govora. De asemenea, s-au realizat lucrarile de mentenanţă şi intervenţii pentru lichidarea de avarii atât la reţeaua de transport apă fierbinte, cât şi la reţelele de distribuţie agent termic pentru încălzire, precum şi la cele de furnizare a apei calde pentru consum. Programul de mentenanţă preventivă şi corectivă la reţelele de distribuţie apă caldă de consum şi furnizare agent termic pentru încălzire către consumatorii din municipiul Râmnicu Vâlcea, oraşele Băile Olăneşti şi Călimăneşti a fost realizat conform planificării. Lucrările de reparaţii s-au executat cu personal propriu, dar şi cu societatea afiliată, SC Prelcet SA. Pentru funcţionarea în regim de continuitate, în schema cu două grupuri energetice (cazan plus turbină) s-au realizat majoritatea lucrărilor planificate. La Secţia Combustibil, Secţia Chimică şi Secţia Electrică s-au realizat lucrările planificate pentru luna decembrie 2019 cu forţe proprii. De asemenea, s-au realizat profilaxia şi mentenanţa preventivă conform lucrărilor planificate şi de către Secţia AMC şi PRAM. În luna decembrie 2019, Departamentul Exploatare Minieră a realizat o producţie de cărbune de 64.000 de tone şi 510.000 metri cubi de steril. Finanţarea plăţilor efectuate de CET Govora în cursul lunii decembrie 2019, în valoare de 27,96 milioane de lei s-a realizat din încasările înregistrate pe parcursul lunii, în valoare de 25,56 milioane de lei şi din suma disponibilă în contul curent, diminuându-se soldul acestuia. La finalul lunii s-a înregistrat un deficit de numerar de 2,39 milioane de lei. În luna decembrie 2019 nu s-au efectuat plăţi către administratorul judiciar Euro Insol SPRL. Totalul încasărilor înregistrat în luna decembrie 2019, de 25,56 milioane de lei a fost realizat astfel: 37% din energia electrică, 33% din energia termică furnizată agenţilor industriali, 26% din energia termica livrată către termoficarea urbană şi 4% din încasări diverse.

Despre autor

Claudia Schiopu

Claudia Schiopu

Articole similare

0 Comentarii

Nu sunt comentarii

Vrei sa fii primul care comenteaya acest articol?

Scrie un comentariu

Scrie un comentariu

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *

Special

Magazinele dedicate șoferilor de camioane- truck shop-urile

Viața de șofer pe camion nu este una ușoară. Cei care practică această meserie spun că fie îți place, fie nu, nu există loc de compromis.

Românilor le place să parieze pe loterii internaţionale

Românilor le place să parieze pe loterii internaţionale, mai ales pe cele online, de când ele au devenit o alternativă la extragerile oferite de Loteria Română: 5/40, 6/49, Noroc, Super Noroc, Joker şi Noroc Plus.

 

Evoluția linei Samsung Galaxy S: Top 4 cele mai distincte inovații ale uneia dintre cele mai de succes game de telefoane din lume

Anul 2010 a reprezentat momentul în care Samsung a devenit cu adevărat un colos pe piața telefoanelor mobile, în sensul că prin anunțarea lui Samsung Galaxy S, compania Coreeană a reușit să aducă pe piață un smartphone care să rivalizeze, într-adevăr, monopolul pe care Apple îl avea deja încă din 2007 prin al său Iphone.

 

Cum sa iti protejezi casa- Solutii inteligente pentru o locuinta comoda si sigura

Odata ce devii proprietarul unei case, este important sa iei toate masurile necesare pentru a-ti proteja casa de diversele tipuri de daune care pot aparea.

 

Cu siguranță te-ai săturat de clasica ținută de iarnă, formată din pantaloni groși, pulovere și cizme îmblănite.

Stirile pe zile

mai 2020
L Ma Mi J V S D
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ultimele comentarii

拽住讚讛 bell sidetrack 拽住讚讜转 诇讬诇讚讬诐 专讜讝谉 讜诪讬谞抓 surv锚tement nike rouge violet vinted samsung galaxy a7...

Fie că bunul D-zeu și Maica Sf., împreună cu ocrotitorul,acestor ținuturi,,,,,,SF.si marele mucenic////Grigore Decapolitul""'''''sa vă...

Ma bucur tare mult sa vad un om concentrat pe productie si locuri de munca....

De ce nu isi "arondeaza" de pilda...Tomsaniul? Pentru ca "corb la corb nu-si scoate ochii?...iar...

Sunt Popescu Gabriel fostul Director al Caminului Balcesti ceea ce a-ti scris despre mine este...

Doar ca noi, cei care traim in sudul judetului nu vrem sa devenim groapa de...

Bună, acesta este un comentariu. Pentru a începe moderarea, editarea și ștergerea comentariilor, te rog...