În primul trimestru din acest an, 34 de firme din judeţul Vâlcea au intrat în procedura insolvenţei

Potrivit datelor comunicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), în primele trei luni din acest an, la nivelul judeţului Vâlcea, s-au înregistrat 34 de firme care au intrat în procedura insolvenţei, cu aproape 3% mai multe, comparativ cu perioada similară din 2019, dintre care 16 societăţi comerciale au fost în luna martie 2020. În primele 4 luni din anul trecut s-au consemnat 46 de firme din Vâlcea care au intrat în insolvenţă, cu aproape 24% mai multe comparativ cu perioada similară din anul trecut. Conform reglementărilor privind legea insolvenţei, procedura insolvenţei va începe pe baza unei cereri introduse la tribunal de debitor sau de creditori, precum şi de orice alte persoane sau instituţii prevăzute expres de lege.

Debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze tribunalului o cerere în termen de maximum 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă. Dacă la data expirării termenului de 30 de zile debitorul este angrenat, cu bună-credinţă, în negocieri extrajudiciare pentru restructurarea datoriilor sale, acesta are obligaţia de a adresa tribunalului o cerere în termen de 5 zile de la eşuarea negocierilor. Cererile persoanelor juridice vor fi semnate de persoanele care, potrivit actelor constitutive sau statutelor, au calitatea de a le reprezenta. Introducerea prematură, cu rea credinţă, de către debitor a unei cereri de deschidere a procedurii atrage răspunderea patrimonială a debitorului persoană fizică sau juridică, pentru prejudiciile pricinuite.

Cererea debitorului se va judeca de urgenţă în termen de 5 zile în camera de consiliu, fără citarea părţilor. Cererea debitorului trebuie să fie însoţită de următoarele acte: bilanţul certificat de administrator şi cenzor sau auditor, balanţa de verificare pentru luna precedentă datei înregistrării cererii de deschidere a procedurii; o listă completă a tuturor bunurilor debitorului, incluzând toate conturile şi băncile prin care debitorul îşi rulează fondurile (pentru bunurile grevate se vor menţiona datele din registrele de publicitate); o listă a numelor şi a adreselor creditorilor, oricum ar fi creanţele acestora (certe sau sub condiţie, lichide ori nelichide, scadente sau nescadente, necontestate ori contestate, arătându-se suma, cauza şi drepturile de preferinţă), etc.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *