„Repornim România”, programul de relansare economică propus de PSD

Deputatul social-democrat Vasile Cocoş afirmă că PSD are soluţii pentru repornirea economiei şi pentru sprijinirea angajatorilor, angajaţilor şi pensionarilor în această perioada de criză. Un pachet de măsuri economice şi sociale ferme, menite să încurajeze economia ţării, dar şi să dea încredere tuturor categoriilor sociale care se află în situaţii critice că această criză poate fi depăşită. „Repornim România” este programul cu care Partidul Social Democrat sprijină mediului de afaceri care se confruntă în momentul de faţă cu probleme serioase referitoare la protejarea veniturilor românilor şi pentru familiile vulnerabile, care este pus la dispoziţia Guvernului Orban.

Deputatul Vasile Cocoş a prezentat pe larg fiecare punct din programul Partidului Social Democrat „Repornim România”, în care sunt cuprinse 28 de măsuri economice şi sociale care au patru obiective fundamentale: menţinerea puterii de cumpărare a populaţiei, repornirea economiei, protejarea locurilor de muncă, stimuli economici:

„Partidul Social Democrat, prin preşedintele interimar Marcel Ciolacu a lansat duminică, 10 mai 2020, programul „Repornim România”, un program cu 28 de măsuri menite să relanseze economia României. În acest sens, trebuie să menţionez că programul „Repornim România” conţine măsuri concrete de repornire şi sprijin al mediului de afaceri, şi voi aminti câteva dintre aceste măsuri: acordarea sumei de 2.250 de lei timp de 3 luni pentru angajatori şi a sumei de 1.000 de lei pentru fiecare persoană care revine la muncă, tot pentru o perioadă de 3 luni. Acordarea acestui stimul de reinserţie va fi condiţionată de menţinerea locului de muncă timp de cel puţin un an de la data încetării subvenţiei. Este nevoie de suspendarea impozitului pe venit, a contribuţiilor şi taxelor locale până la sfârşitul anului pentru companiile din sectorul turismului, transporturilor, horeca, cosmetică, profesii liberale, dacă menţin locurile de muncă. Printr-o schemă de ajutor, oamenii ar trebui să poată suporta facturile mai mari la energie şi gaze. Acestea vor creşte prin liberalizarea preţurilor, de aceea guvernul are termen până la 1 iulie 2020 să definească consumatorul vulnerabil.

Eşalonarea obligaţiilor fiscale pentru firmele afectate pentru o perioadă de 6 luni, fără penalităţi şi dobânzi este o altă măsură importantă, ca şi susţinerea activă a mediului de afaceri prin linii de credit finanţate de la băncile cu capital de stat, CEC şi Eximbank, la dobânzi de maxim 1,7%. Se adaugă termene scurte de plată a facturilor de către stat şi companiile de stat către operatorii economici privaţi sau decontarea rapidă a concediilor medicale. Se compensează din oficiu sumele de restituit de la bugetul de stat cu obligaţiile fiscale scadente ale contribuabililor persoane juridice, iar pentru sumele care fac obiectul compensării, dacă aceasta nu s-a realizat la data scadenţei, din oficiu, nu se vor calcula accesorii. Se suspendă până la data de 31.12.2020 plata impozitului pe venit, a contribuţiilor sociale şi a taxelor locale pentru trimestrul II al anului în curs, pentru mai multe firme. Pentru proiectele finanţate de la bugetul de stat, bugetele locale şi/sau din fonduri europene se pot modifica sau actualiza valorile şi sumele iniţiale ale produselor, serviciilor şi lucrărilor, dacă beneficiarul demonstrează o fluctuaţie a preţului creată de efectele globale ale Covid-19. Toate rezervele bilanţiere utilizate pentru acordarea de plăţi salariale nu se vor impozita. Se suportă din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate toate cheltuielile efectuate de agenţii economici cu materialele specifice pentru prevenirea răspândirii virusului în limita unui plafon de 5% din cifra de afaceri anuală, aferentă anului precedent. Se diminuează plafonul certificat de amânare a plăţii TVA în vamă de la suma de 100.000.000 de lei la suma de 100.000 de lei pentru importurile de medicamente, echipamente de protecţie, alte dispozitive sau echipamente medicale şi materiale sanitare care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea şi combaterea Covid. Flexibilizarea clauzelor din contractele încheiate în cadrul programului Start Up Nation este necesară, astfel încât derularea acestora să poată fi continuată, la fel diminuarea blocajelor financiare prin garantarea cumpărării de creanţe de la IMM de către instituţiile de credit. Încurajarea turismului din România printr-o schemă de ajutor de stat pentru susţinerea turiştilor şi a operatorilor de turism care prevede acordarea de vouchere de vacanţă care pot fi folosite până la 31 decembrie 2021, precum şi stimularea investiţiilor în cele 31 de staţiuni balneare cu un buget alocat de 1 miliard de euro pe următorii 10 ani sunt alte măsuri din acest program”, a precizat deputatul Vasile Cocoş.

Atât în programul de guvernare al PSD cu care a câştigat alegerile parlamentare din 2016, dar şi prin programul „Repornim România” PSD are ca prioritate grija faţă de pensionari, salariaţi, de creştere a veniturilor salariale şi de acordare de facilităţi pentru perioada imediat următoare. Salariaţii pot beneficia de zile libere plătite în avans care vor fi recuperate prin ore suplimentare, cu posibilitatea depăşirii temporare a plafoanelor impuse de legislaţia actuală.

Se impunea, de asemenea, suspendarea impozitului pe venit, a contribuţiilor şi taxelor locale până la sfârşitul anului pentru companiile din sectorul turismului, transporturilor, horeca, cosmetică, profesii liberale, dacă menţin locurile de muncă, susţinerea menţinerii locurilor de muncă de către angajatori prin eşalonarea în rate egale a plăţii impozitului aferent veniturilor din salarii şi veniturilor asimilate salariilor realizate în perioada stării de urgenţă pentru o perioadă de 3 luni, concomitent cu acordarea unei bonificaţii de 10% angajatorilor care nu accesează această opţiune. Facilitatea ar viza contribuabilii care menţin locurile de muncă existente la data de 1 martie 2020 sau creează locuri de muncă noi, cu excepţia marilor contribuabili, dar şi acordarea de către statul român a unui stimulant  de 1000 de lei/lună pentru munca în perioada stării de urgenţă.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *