Acţionarii SC Olăneşti Riviera SA au decis contractarea unui credit de investiţii în sumă de 3 milioane de lei

Luna trecută a avut loc şedinţa Adunării Generala Ordinare a Acţionarilor de la SC Olăneşti Riviera SA din Băile Olăneşti, întrunită ad-hoc la sediul societăţii, în prezenţa acţionarilor Maria şi Ion Tudor, reprezentând 100% din capitalul social, care au fost de acord cu întrunirea adunării generale. Constatând că sunt îndeplinite condiţiile legale şi statutare pentru validitatea dezbaterilor şi deliberărilor adunării, cu unanimitate de voturi, acţionarii SC Olăneşti Riviera SA au hotărât contractarea de la Banca Transilvania a unui credit de investiţii în sumă de 3 milioane de lei pe o perioadă de 60 de luni, în condiţiile negociate cu banca, cu perioada de utilizare 60 de zile şi rambursabil în 58 de rate lunare egale, având ca obiect refinanţarea investiţiilor realizate din surse proprii de către societate, precum şi finanţarea parţială a investiţiei rămasă de executat în cadrul proiectului care vizează „Construire bază de tratament”. Creditul este garantat: cu contract de ipotecă mobiliară asupra încasărilor şi soldului contului curent şi al subconturilor deschise de SC Olăneşti Riviera SA la Banca Transilvania, la valoarea necesarului de garantat, cu înscriere la AEGRM şi cu contract de ipotecă imobiliară asupra unor proprietăţi. Acţionarii SC Olăneşti Riviera SA au mai decis împuternicirea doamnei Mirela Handolescu, în calitate de preşedinte al consiliului de administraţie să semneze în numele şi pe seama societăţii contractul de credit şi contractele de ipotecă mobiliară; orice act adiţional la contractul de credit sau orice act adiţional la contractele de ipotecă mobiliară; orice contract nou de ipotecă mobiliară. Anul trecut, acţionarii SC Olăneşti Riviera SA au decis revocarea doamnei Liliana Ioana Uţă din funcţia de administrator şi preşedinte al consiliului de administraţie. Totuşi, Liliana Ioana Uţă şi-a păstrat în continuare funcţia de director general al societăţii. Acţionarii SC Olăneşti Riviera SA au mai aprobat numirea începând cu data de 5 octombrie 2019 a doamnei Mirela Handolescu în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie. Durata mandatului este de 4 ani. S-a actualizat actul constitutiv al societăţii, ca urmare a hotărârii, care a fost semnat de Mirela Handolescu, în calitate de preşedinte al Consiliului de Administraţie al SC Olăneşti Riviera SA. Societatea a fost înfiinţată în anul 1990 prin Hotărârea Guvernului numărul 1041/1990 şi este predecesoarea Întreprinderii Balneare de Stat Olăneşti, înfiinţată în 1945.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *