Candidatul PNL Valcea, GHEORGHE IONIȚĂ, dă asigurări privind viitorul: ROL STRATEGIC, REGIONAL PENTRU COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA

Nu puțini erau aceia ce  cântau “prohodul” Complexului Energetic Oltenia. Iată că recent guvernul liberal a mai făcut doi pași importanți în sectorul energetic, aducând garanții privind dezvoltarea prioritară a sectorului energetic. Mai întâi , candidatul liberal la Senat, din partea PNL Vâlcea, Gheorghe IONIȚĂ, confirmă avizul acordat de Comisia Europeană pentru implementarea acordului inter-guvernamental încheiat luna trecută cu guvernul  USA privind  sprijinul tehnologic și finaciar pentru construirea reactorelor nr 3 și nr. 4 de la CNE Cernavoda și retehnologizarea  după 2026 a reactorului nr.1. 

Al doilea pas, se refera la definitivarea si punerea in dezbatere publica a noiiStrategii Energetice Nationale.”(SEN). Proiectul  noii strategii prevede  opt obiective strategice fundamentale pentru perioada 2020-2030 și orizontul de timp al anului 2050, dupa cum urmeaza: 

 1. Asigurarea accesului la energie electrică și termică pentru toți consumatorii;
 2. Energie curată și eficiență energetică;
 3. Modernizarea sistemului de guvernanță corporativă și a capacității instituționale de reglementare;
 4. Protecția consumatorului vulnerabil și reducerea sărăciei energetice;
 5. Piețe de energie competitive, baza unei economii competitive;
 6. Creșterea calității învățământului în domeniul  energiei și formarea continuă a resursei umane calificate;
 7. România, furnizor regional de securitate energetică;
 8. Creșterea aportului energetic al României pe piețele regionale și europene prin valorificarea resurselor energetice primare naționale.

Tintele naționale asociate celor  8 obiective, la nivelul anului 2030 sunt :

 • reducerea cu  43,9% a emisiilor aferente sectoarelor ce produc gaze cu efect de sera față de nivelul anului 2005, respectiv cu 2% a emisiilor aferente sectoarelor non-ETS;
 • cresterea la 30,7 % a ponderii a energiei din surse regenerabile în consumul final brut ;
 • reducerea la  40,4% a consumului final de energie față de proiecția PRIMES 2007.

Proiectele  prioritare din strategie  se refera la   producerea de energie electrică bazată pe tehnologii cu emisii reduse de carbon, ( trecerea de la combustibilii fosili solizi la gaze naturale, drept  combustibil de tranziție), dezvoltarea surselor regenerabile de energie , dezvoltarea  accentuata   a domeniului nuclear , a proiectelor  de digitalizare a rețelelor, stocarea si  utilizarea hidrogenului drept combustibil al viitorului  precum și măsurile de eficiență energetică. 

 In calitate de mebru al sub-comisiei de Energie  a PNL, dar si  ca viitor parlamentar, voi  pleda si sprijini  dezvoltarea sectorului nuclear, in paralel  cu  o tranzitie  echilibrata, o tranzitiecat mai   lina , de la combustibilii clasici  catre  energia verde.

 Pentru noi valcenii in  contextul politicilor europene actuale de decarbonare, care  urmaresc utilizarea din ce în ce mai redusă a combustibililor fosili și mai ales, a cărbunelui situatia  Complexului Energetic Oltenia(CEO)  si  a rolului  sau in viitoarea proiectie strategica este  de un interes deosebit.  Dedicat producerii de  energie electrică și termică pe bază de lignit si avand  în obiectul sau  de activitate,extracția și  prepararea lignitului, CEO Complexul Energetic Oltenia  constituie o componenta de baza   Sistemului energetic National.  La nivelul anului  2019 , CEO a produs   circa 13 TWh energie cea ce reprezintă 23% din producţia totală de energie a ţării.

Noua strategie energetica a tarii prevede pentru CE Oltenia, implementarea unui Plan de dezvoltare și decarbonare care să îi permită o tranziție cât mai realistă și sustenabilă către o producție de energie electrică eficientă și cu emisii cât mai reduse de carbon. Mai mult, implementarea acestui plan va avea rolul de a întări rolul CE Oltenia de furnizor de securitate energetică pe piața locală și regională. Implementarea acestuia se va face în perioada 2021-2026 și presupune diversificarea mixului energetic prin introducerea energiei solare și a celei bazate pe gaze naturale în portofoliul companiei, concomitent cu retragerea din exploatare a capacităților energetice pe bază de cărbune. Capacitatea nou instalată va fi de cca. 1.700 MW și va produce majoritatea producției viitoare a CE Oltenia.  Conform noii strategii, Programul de Investiții al CEO, va cuprinde implementarea de proiecte de parcuri fotovoltaice cu o putere instalată totală de circa 300 MW, construcția/modernizarea a două microhidrocentrale de 10 MW la SE Turceni și 2 MW la SE Isalnița, construcția unui bloc nou în cogenerare de minim 200 MW pe gaz natural la SE Craiova care va înlocui capacitățile actuale de 2×150 MW pe lignit, construcția unui bloc de 400 MW pe gaz natural la SE Turceni care va înlocui o capacitate existentă de 330 MW pe lignit și construcția a 2 blocuri de 400 MW pe gaz natural la SE Ișalnița care vor înlocui grupul nr. 8 de 330 MW pe lignit și grupul nr. 7 de 330 MW pe lignit.

Finanțarea acestor investiții se va realiza și din Fondul de Modernizare prevăzut de către Articolul 10d al Directivei 2018/410/UE de modificare a Directivei 2003/87/CE –EU-ETS.

Valoarea totală a investițiilor este de cca. 7 mld. lei, din care în investiții prioritare 1.5 mld. lei și investiții non-prioritare cca. 5 mld. lei. Pentru investițiile non-prioritare partea de finanțare de 30% va fi realizată prin contribuția proprie a CE Oltenia.

Prin realizarea acestor investiții emisia specifică de CO2 va scădea de la circa 0.84 tCO2/MWh produs în 2020 la 0.58 tCO2/MWh începând cu 2026, adică o scădere cu circa 30%.

Tinand cont de  faptul ca  aplicarea incepand cu ianuarie 2021 pentru accesarea de fonduri europene, depinde de existenta unei SEN aprobate  dar mai ales de  faptul ca un al doilea document programatic Planul National Integrat in Domeniul Energiei si al Schimbarilor Climatice , nu poate fi aprobat decat ulterior aprobarii SEN cat si  de  blocajul parlamentar actual, actuala Strategie  este  propusa a  se  aproba  prin   Ordonanta de Urgenta.  Desi pe parcursul elaborarii si definitivarii acestei strategii au existat largi consultari ale colectivelor de specialisti, invitam pe toti cei interesati  sa-si exprime in termenul  legal  opiniile si propunerile.

PNL asigura si promoveaza transparenta decizionala! Promovam Energia, Crestem Economia!

VOTATI CANDIDATII PNL VALCEA LA ALEGERILE PARLAMENTARE !

Realizat de SC INFOTOUR SRL

Comandat de Partidul Național Liberal Filiala Vâlcea

CMF 11200025

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *