Au fost modificate tarifele unor activități de salubrizare – Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședința extrordinară la data de 18 mai 2021, luând în discuție Referatul de aprobare nr. 17976 din data de 13.05.2021, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor unor servicii de salubrizare prestate de ROMPREST ENERGY SRL, începând cu data de 01.05.2021.

Ce se modifică?

Începând cu data de 01.05.2021, se modifică tarifele unor servicii de salubrizare prestate de ROMPREST ENERGY SRL în baza Contractului de delegare, după cum urmează:

a) Tarif pentru Colectare, transportul și sortare a deșeurilor reciclabile generate de persoane fizice din Municipiul Râmnicu Vâlcea de 671,75 lei/tonă (fărăTVA), respectiv 799,38 lei/tonă (cu TVA 19% inclus), conform Fisei de
Fundamentare — acest tarif stă la baza calculării costului net care urmează a fi suportat de către organizațiile care preiau răspunderea extinsă a producătorului (OIREP) prin formula de calcul prevăzută în Anexa 6 la
Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deşeurilor de ambalaje și nu sunt suportate de către populaţie/agenţi economici și instituții publice, fiind acoperite din Fondul de Mediu;

b) Tarif pentru Colectare, transportul şi sortare a deșeurilor reciclabile generate de persoane juridice, instituţii, din Municipiul Râmnicu Vâlcea de 660,79 lei/tonă (fărăTVA), respectiv 786,34 leiltonă (cu TVA 19% inclus, conform
Fisei de Fundamentare — acest tarif stă la baza calculării costului net care urmează a fi suportat de către organizaţiile care preiau răspunderea extinsă a producătorului (OIREP) prin formula de calcul prevăzută în Anexa 6 la Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deșeurilor de ambalaje și nu sunt suportate de către populaţie/agenţi economici și instituţii publice, fiind acoperite din Fondul de Mediu.” a declarat Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *