Zonă de agrement cu pontoane şi locuri de pescuit recreativ la Drăgoeşti

La Drăgoeşti, Lacul Buciumeni va deveni zonă de agrement pentru pescuitul sportiv şi acvacultură intensivă.

Proiectul are o importanţă deosebită prin faptul că va genera o alternativă viabilă pentru atragerea de oportunităţi turistice pentru întreaga zonă, dar şi pentru faptul că va reprezenta o latură economică a localităţii, care poate aduce dezvoltarea producţiei piscicole şi crearea de noi locuri de muncă.

Comuna Drăgoeşti beneficiază de un luciu de apă deosebit de mare, respectiv Lacul Buciumeni, cu o suprafaţa de 7 hectare, Lacul Blejanoaia, de 5 hectare şi Lacul de acumulare hidroelectrică Zăvideni.

Iniţial proiectul a fost conturat pentru amenajarea zonei de agrement pe Lacul de acumulare hidroelectrică Zăvideni, însă, în urma discuţiilor purtate cu reprezentanţii Hidroelectrica, documentaţia proiectul se va relua pentru amenajarea zonei de agrement în zona Lacului Buciumeni, acesta fiind în proprietatea primăriei. „Lucrăm în prezent la reluarea documentaţiei proiectului care se va aprobat tot din fonduri europene, aşa cum avem şi construirea pieţei, pentru promovarea activităţii de pescuit şi a producţiei piscicole pe luciul de apă administrat de comuna Drăgoeşti, mai exact, amenajarea Lacului Buciumeni şi a zonei din jur, care va fi prinsă în proiect. Astfel, în localitate vom avem o zonă de agrement, în vecinătatea stadionului, acolo unde se construieşte şi piaţa pentru produse agroalimentare. Suntem pe drumul sigur al deschiderii unei zone de agrement de acest tip. Cert este că Drăgoeştiul se va dezvolta şi în această direcţie, a agrementului şi divertismentului. Activitatea piscicolă poate deveni o sursă de venit şi chiar o îndeletnicire pentru tineri. Iniţial propusesem proiectul pentru lacul de acumulare al Oltului, dar, în urma discuţiilor, proiectul se va relua pentru amenajarea Lacului din localitate, care are o suprafaţă de 7 hectare, iar în zonă mai este încă un hectar de teren aflat în domeniul privat al primăriei. Prin urmare s-a schimbat strategia ghidului de implementare a proiectului şi ne-a fost confirmat faptul că finanţarea se va aloca pentru amenajarea lacului din satul Buciumeni pentru acvacultură, agrement şi pescuit sportiv”, a precizat primarul Gheorghe Melente.

Zona de agrement va avea şi spaţii amenajate pentru cei care vor să se relaxeze altfel decât cu undiţa în mână

Prin urmare, la Drăgoeşti se pun bazele unei zone de agrement cu specific pescăresc, unde se vor amenaja parcări, locuri de joacă şi plajă, pontoane, spaţii de cazare pentru pescarii sportivi din alte localităţi cu acces spre luciul de apă aflat la aproximativ 3,5 kilometri şi echipamente specifice pentru pescuitul sportiv. Prin acest proiect se creionează o direcţie a dezvoltării în zonă a producţiei de peşte, organizarea activităţii pescăreşti, încurajarea pescuitului sportiv şi a turismului. „Lacul Buciumeni este alimentat din zona Broscari de un pârâiaş cu apă rece şi limpede care izvorăşte din pădurea din zonă şi are o curgere lină. Acesta traversează localitatea, ajungând în satul Buciumeni şi formează acest lac care, pe timpul comuniştilor, a fost lac pentru producţie piscicolă. Vărsarea apei din lac se face printr-un tub direct în canalul de fugă al Hidrocentralei. În prezent lacul este spectaculos, cu faună sălbatică foarte dezvoltată, fiindcă nu s-a mai ocupat nimeni de el şi s-a colmatat într-o anumită măsură. Proiectul se va dezvolta în mai multe etape. Mai întâi se va realiza delimitarea corectă a conturului construii prin întocmirea unui plan de situaţie. Apoi se va trece la stabilirea etapelor de dezvoltare a proiectului, adică decolmatare, defrişare şi taluzarea malurilor, aducerea în plan a uscatului, ridicarea tubului la vărsarea în canalul de fugă al lacului de acumulare pentru a ridica nivelul apei, reprofilarea şi pietruirea compactată a drumului de acces. În proiect trebuie prinsă şi asigurarea utilităţilor, în special a apei potabile, montarea instalaţiei de supraveghere video, construcţia de alei, parcări, locuri de joacă şi plajă, pontoane, căsuţe de vacanţă cu dotările specifice, după care următoarea etapă va fi cea de populare a lacului cu peşte şi achiziţia echipamentelor specializate în pescuit comercial, transport şi depozitare”, a punctat primarul localităţii Drăgoeşti.

La Drăgoeşti, în perioada interbelică, pe râul Olt se practica transportul de materiale cu pluta sau activităţi de morărit. După construcţia barajelor hidroelectrice activitatea piscicolă a devenit o sursă de venit şi chiar o îndeletnicire pentru tineri, producţia de peşte a crescut şi, implicit, activitatea de pescuit a devenit o meserie. Proiectul îşi propune crearea unei alternative faţă de principala sursă de venit din localitate, şi anume activitatea agricolă şi de creştere a animalelor din ferme de semisubzistenţă.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *