Activitate intensă la Apavil Centru Sud

SC  APAVIL  SA a desfăşurat în săptămâna 06 – 10 februarie o serie de activităţi în municipiul Drăgăşani şi în comuna Prundeni. Au fost remediate patru avarii la reţeaua de apă pe străzile Gării şi Traian la nr. 77, la blocurile L6 şi L8 din comuna Prundeni.

Au fost realizate o serie de lucrări punctuale :

–    s-au verificat şi s-au curăţat căminele de racord ale scărilor de bloc, subsolurile blocurilor, rigole şi guri de scurgere;

–    s-a verificat instalaţia interioară pe strada Regele Carol la bl. A1, A2, A3, A4, A5;

–    s-au executat lucrări pentru dezgheţarea branşamentului la punctul de consum pe de strada Cişmelei nr. 4 şi a unei porţiuni de reţea de pe strada Ion Bognea;

–    s-a urmărit în permanenţă funcţionarea echipamentelor la toate staţiile de pompare apă din cadrul Sectorului Drăgăşani( municipiul Drăgăşani şi Comuna Prundeni), precum şi la staţia de epurare din Drăgăşani şi staţiile de pompare şi repompare din Prundeni ;

–    au fost verificaţi parametrii apei potabile furnizate în Sistemul Drăgăşani şi Sistemul Prundeni ca şi ai apei menajere epurate descărcate în Contracanalul Olt.

Tot în cursul săptămânii trecute, au fost verificate, dezgheţate şi înlocuite un număr de 7 apometre şi 8 branşamente la case, acolo unde acestea nu corespundeau din punct de vedere  metrologic sau erau deteriorate.

A fost asigurată în continuare asistenţă tehnică la  Staţiile de apă nr. 1 Rudari şi nr. 2 Olt, precum şi la Staţia de Epurare Drăgăşani, cu ocazia efectuării lucrărilor care privesc “Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată în aglomerarea Drăgăşani”, din cadrul proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea”.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *