Romulus Bulacu cere protejarea salariaţilor Oltchim în urma privatizării

Senatorul PNL Romulus Bulacu a adresat o interpelare ministrului Economiei, Alexandru Petrescu, referitoare la măsurile care urmează să fie luate pentru protejarea componentei sociale a privatizării SC Oltchim SA. Senatorul Bulacu a atrás atenţia în cuprinsul interpelării asupra faptului că, în cazul privatizării Oltchim SA, planul de reorganizare a societăţii a fost depus şi aprobat de adunarea creditorilor în martie 2015 şi ulterior confirmat de către judecătorul sindic, doar că reangajarea actualilor salariaţi de către orice investitor care va cumpăra activele nu este o condiţie a acestui plan. „În condiţiile în care Oltchim este în continuare în procedură de insolvenţă, orice amendament la planul de organizare trebuie aprobat de adunarea creditorilor. În 2016, consorţiul de administratori judiciari a realizat un nou plan de reorganizare şi a scos Oltchim la vânzare pe nouă pachete de active. Prin urmare, la finalul anului trecut, societatea a transmis firmelor interesate de privatizare mai multe detalii, pentru ca acestea să poată formula oferte neangajante care să conţină inclusiv numărul total de personal pe care acesta doreşte să-l reangajeze. De asemenea, consultantul a precizat potenţialilor cumpărători ai activelor că, potrivit contractului colectiv de muncă de la nivelul Oltchim, compania trebuie să achite plăţi compensatorii oricărui angajat disponibilizat. Totuşi, foarte important de reţinut este că reangajarea salariaţilor nu reprezintă o condiţie a tranzacţiei. Documentul pregătit pentru potenţialii investitori îi avertizează, de altfel, pe aceştia că „acceptarea tranzacţiilor finale de vânzare a activelor depinde de aprobarea creditorilor şi, mai departe, de legislaţia românească privind insolvenţa”. Conform legislaţiei privind insolvenţa din România, aceste plăţi compensatorii au prioritate asupra oricăror creanţe ale creditorilor privaţi sau publici. În faza a doua vor fi transmise invitaţii doar ofertanţilor ale căror oferte neangajante sunt printre cele mai avantajoase, ţinând seama de obiectivul vânzătorului care va selecta  ofertele cu cea mai mare valoare agreată. Data limită de depunere a ofertelor angajante este stabilită la sfârşitul lunii martie 2017. Riscul de declarare a falimentului Oltchim este imens, în condiţiile în care noul plan de reorganizare trebuie agreat de toate categoriile de creditori. Spre exemplu, una dintre categoriile care ar trebui să agreeze noul plan de reorganizare este cea a disponibilizaţilor. Timpul de reacţie al celor care pot interveni este limitat, deoarece acest plan de reorganizare a fost făcut public în data de 8 februarie 2017, iar data de depunere a acestuia către judecătorul sindic spre aprobare a fost stabilită pentru 24 februarie 2017 şi ulterior amânată pentru începutul lunii martie. Astfel, există posibilitatea ca disponibilizaţii să plece acasă doar cu ajutorul de şomaj şi nu vor primi nici un salariul compensatoriu, în urma acestui proces de vânzare. De asemenea, este clar că nu vor fi respectate prevederile actualului CCM în cazul disponibilizărilor. În consecinţă, domnule ministru, cu autoritatea de care dispuneţi, vă rog să-mi comunicaţi un punct de vedere referitor la situaţia menţionată şi care sunt măsurile pe care ministerul le va lua pentru a proteja componenta socială a privatizării”, a solicitat senatorul Bulacu. Combinatul Oltchim are în prezent circa 2.000 de salariaţi şi este singurul producător din România de clor şi polieter polioli, exportând 74% din producţie. Lipsa unor măsuri de protecţie socială ar avea efecte dramatice şi pentru economia judeţului Vâlcea.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *