Majorare cu 1 milion de euro a valorii conductei de termoficare concesionată de Consiliul Judeţean Vâlcea

Luni, 27 februarie 2017, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat modificarea valorii de inventar, în cuantum de 306.190 de lei, a unui bun aflat în domeniul public al Judeţului Vâlcea, concesionat CET Govora, prin majorarea acesteia cu valoarea lucrărilor de investiţii realizate, în sumă de 4,469 milioane de lei (1 milion de euro). A rezultat astfel o valoare totală de 4,775 milioane de lei pentru bunul respectiv. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 134 din 14 octombrie 2011 s-a aprobat trecerea cu plată a unor bunuri din patrimoniul CET Govora în domeniul public al judeţului Vâlcea şi în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea. Ulterior a fost încheiat Contractul de concesiune nr. 5431 din 16 mai 2012, între Consiliul Judeţean Vâlcea şi CET Govora, printre bunurile concesionate regăsindu-se şi bunul „Conductă tur termoficare”. În baza Contractului de lucrări nr. 466 din 12 ianuarie 2016, încheiat între Consiliul Judeţean Vâlcea şi SC Energomontaj SA Bucureşti au fost demarate lucrările de investiţii „Înlocuire tur termoficare între stâlpul 181 şi PV1, în sistem clasic, cu conducte amplasate suprateran, termoizolate în sistem clasic”. Ca urmare a finalizării lucrărilor de investiţii mentionate s-au încheiat procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor înregistrat sub nr. 18798 din 13 decembrie 2016 şi procesul-verbal de recepţie a punerii în funcţiune, înregistrat sub nr. 18799 din 13 decembrie 2016 de comisia numită în acest scop, iar prin dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean nr. 854 din 28 decembrie 2016 a fost admisă recepţia la terminarea lucrărilor şi recepţia punerii în funcţiune pentru obiectivul „Înlocuire tur termoficare între stâlpul 181 şi PV1, în sistem clasic, cu conducte amplasate suprateran, termoizolate în sistem clasic”. Valoarea lucrărilor de investiţii care au fost realizate la data recepţiei este de 4,469 milioane de lei, valoarea proiectării fiind finanţată din fonduri proprii ale CET Govora.

 

Venituri mai mici din activitatea CET Govora

 

Din analiza principalilor indicatori realizaţi la lunile noiembrie-decembrie 2016, comparativ cu aceeaşi perioadă 2015, rezultă următoarele: veniturile totale realizate de CET Govora în perioada analizată sunt în sumă de 93,12 milioane de lei, mai mici cu 3,16 milioane de lei decât veniturile realizate în aceeaşi perioadă din 2015, din care veniturile din activitatea de bază sunt în sumă de 91,83 milioane de lei, cu 10,13 milioane de lei mai mari decât perioada anterioară. Creşterea veniturilor din activitatea de bază, respectiv producţia de energie termică sub formă de abur industrial este determinata de renegocierea tarifelor de facturare prin majorarea acestora; iar producţia de abur în perioada analizată înregistrează o majorare cu 35.105 Gcal faţă de perioada anterioară, din care energia termică livrată către SC Ciech Soda România SA un plus de 23.168 Gcal; producţia de abur industrial valoric înregistrează o majorare cu 7 milioane de lei, din care SC Ciech Soda România SA un plus de 4,83 milioane de lei, iar SC Oltchim SA un plus de 2,21 milioane de lei. Veniturile din vânzări de mărfuri înregistrează o reducere faţă de perioada similară anterioară cu 14,85 milioane de lei, aceasta neinfluenţând rezultatul operaţional al CET Govora, respectiv rezultatul net al societăţii, datorită faptului că aceste venituri reprezintă refacturări de mărfuri, inclusiv energia electrică refacturată către SC Oltchim SA (cumpărată pentru acoperirea necesarului conform contractului şi înregistrată în costuri cu mărfurile). Pe total, din activitatea de comercializare mărfuri, cumpărare (cheltuieli cu mărfurile) şi refacturare (venituri din mărfuri) rezultatul CET Govora este pozitiv. Cheltuielile totale înregistrate în perioada noiembrie-decembrie 2016 sunt în sumă de 83,14 milioane de lei, mai mici cu 97 de milioane de lei decât în perioada anterioară.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *