În cadrul raportului administratorului judiciar privind activitatea debitoarei CET Govora pentru luna ianuarie 2017 se menţionează că, prin Hotărârea nr. 70/23 ianuarie 2017, Curtea de Apel Piteşti a respins definitiv apelul formulat de SC Bica SRL ca nefondat, în urma contestaţiei formulată împotriva măsurii administratorului judiciar de denunţare a contractelor 16067/19 aprilie 2016 şi 16072/24 aprilie 2016 încheiate între CET Govora şi SC Bica SRL. Analizând contractele încheiate cu SC Bica SRL, administratorul judiciar al CET Govora a constatat că acestea sunt împovărătoare pentru debitoare. Astfel, administratorul judiciar a denunţat următoarele contracte încheiate cu SC Bica SRL: contractul sectorial de servicii nr. 16067/19 aprilie 2016, având ca obiect încărcarea şi transportul cărbunelui extras de la cariera Berbeşti Vest (contractul a fost încheiat pentru un preţ total de 19,33 lei/tonă şi pentru o cantitate totală de 300.000 de tone pentru o perioadă de un an, iar costul total pentru CET Govora pe acest contract de transport a fost de 5,8 milioane de lei plus TVA în cuantum de 1,16 milioane de lei); contractul subsecvent nr. 16072/22 aprilie 2016, având ca obiect lucrări de excavare cărbune, încărcare, transport, nivelare steril (acest contract a fost încheiat pentru o perioadă de un an şi pentru un preţ total de 613.700 de lei fără TVA). Practic, prin acest ultim contract a fost transferată către SC Bica SRL o parte din activitatea CET Govora, de extracţie a cărbunelui. În baza acestui contract, CET Govora încredinţa câte un perimetru mic de exploatare către SC Bica SRL, care executa aceleaşi activităţi de extracţie pe care le realizează CET Govora. Era evident că CET Govora nu avea nevoie să externalizeze activitatea de extracţie a cărbunelui preluată de la Complexul Energetic Oltenia, câtă vreme a preluat de la CEO suficiente utilaje şi forţă de muncă pentru această activitate. Dovadă în acest sens stă inclusiv faptul că administratorul judiciar a disponibilizat 300 de salariaţi din departamentul minier, fără ca acest lucru să afecteze în vreun fel activitatea de extracţie a cărbunelui. Aşadar, renunţarea la acest contract cu SC Bica SRL a însemnat o economie de circa 200.000 de euro.

 

Contractul de transport al lignitului a adus pagube de 300.000 de euro

În ceea ce priveşte contractul 16067/19 aprilie 2016, încheiat cu SC Bica SRL, privind transportul cărbunelui cu mijloace auto de la cariera Berbeşti Vest până la depozitul (estacadă) CET Govora, denunţarea acestuia a fost dispusă în scopul şi cu rezultatul evident de maximizare a averii debitoarei CET Govora. Prin denunţarea contractului de transport cărbune s-a realizat o economie de 1,36 milioane de lei (circa 300.000 de euro). Împotriva măsurii denunţării contractelor sus menţionate, SC Bica SRL a formulat contestaţie care a făcut obiectul dosarului 1396/90/2016/a1. La termenul de judecată din data de 12 septembrie 2016 judecătorul sindic a amânat cauza la data de 3 octombrie 2016, pentru a da posibilitatea reprezentanţilor contestatoarei să ia la cunoştinţă despre înscrisurile depuse în probaţiune de administratorul judiciar. La termenul din data de 3 octombrie 2016 judecătorul sindic a validat susţinerile administratorului judiciar şi s-a pronunţat în data de 7 octombrie 2016 în sensul respingerii contestaţiei formulate de SC Bica SRL. Împotriva hotărârii pronunţate de Tribunalul Vâlcea la 7 octombrie 2016, SC Bica SRL a declarat apel în data de 31 octombrie 2016, dosarul fiind înregistrat pe rolul Curţii de Apel Piteşti, termenul de judecată fiind stabilit pentru data de 23 ianuarie 2017. Analiza administratorului judiciar al CET Govora efectuată după deschiderea procedurii de insolvenţă a condus şi la denunţarea contractului încheiat cu SC Ciech Soda România SA, pentru motivele pe larg prezentate în raportul privind cauzele şi împrejurările care au condus la insolvenţă şi în rapoartele de activitate anterioare. Împotriva măsurii denunţării contractului, SC Ciech Soda România SA a formulat contestaţie ce a făcut obiectul dosarului 1396/90/2016/a17. Tot împotriva acestei măsuri a formulat contestaţie şi unul dintre creditorii CET Govora, deţinând un procent de 0,001% din masa credală, respectiv SC Curierul de Vâlcea SRL, societate al cărei administrator are relaţii contractuale cu SC Ciech Soda România SA. Având în vedere faptul că, prin Încheierea nr. 123/18 august 2016, pronunţată în cauză, judecătorul sindic a admis cererea de suspendare a executării măsurii denunţării, cu efectul unor pierderi însemnate pentru CET Govora, care a fost obligată, pe perioada suspendării denunţării să livreze energie termică la preţul din contractul denunţat, şi constatând pierderile iminente care vor fi suferite de CET Govora ca urmare a suspendării măsurii denunţării contractului, administratorul judiciar a formulat o cerere de preschimbare a termenului de judecată acordat pentru soluţionarea pe fond a contestaţiei la măsura denunţării La termenul din data de 12 decembrie 2016, Curtea de Apel Piteşti a anulat apelurile formulate de contestatori.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *