Divizarea Oltchim este una dintre cele mai mari greseli ale guvernanţilor

Divizarea societăţii oltchim şi vinderea acesteia pe bucăţi, către diverşi cumpărători este una dintre cele mai mari greşeli pe care o fac guvernanţii, printre multe alte gafe economice la care am asistat neputincioşi dipă 1989. Aşa cum este, adică funcţionând unitar şi integrat cui alte societăţi de pe platforma chimică vâlceană, SC Oltchim SA deţine o poziţie importantă, mai ales pe pieţele de proximitate. Fărămiţarea sa în mai multe bucăţeţe va duce inevitabil la colaps, în următorii ani. Ameninţările principale sunt reprezentate pe de o parte de concurenţă, respectiv companiile producătoare din zonă (Borsodchem, Chimcomplex – pentru clorosodice, PCC Rokita, Fortischem Slovacia – pentru polioli, Sibur pentru oxo-alcooli) care creează o presiune semnificativă pe profitabilitatea companiei, iar, pe de altă parte, de punerea în funcţiune de noi capacităţi de producţie la nivel mondial (Sadara – Arabia Saudită pentru polioli). Capitalizarea SC Oltchim SA poate permite atingerea unor niveluri de preţ competitive prin creşterea capacităţilor de producţie şi, implicit, beneficii oferite de economia de scală. Posibilităţile de dezvoltare cuprind, în principal, creşterea şi diversificarea producţiei pentru secţia polioli-polieteri, eficientizarea şi scăderea costului de producţie pentru secţia clorosodice şi realocarea unei părţi din costurile fixe prin repornirea instalaţiei de oxo-alcooli şi fabricarea unui nou produs (DOTP) pe linia de plastifianţi. SC Oltchim SA oferă o gama largă şi variată de produse de calitate superioară, produse cu domenii multiple de utilizare şi cu mare căutare atât pe piaţa internă, cât şi pe cea externă. Pe plan intern, pentru unele produse din profilul de fabricaţie este furnizor principal sau chiar unic, fiind compania care susţine cu materii prime o serie de sectoare de activitate din ţară şi anume: fabricarea fibrelor artificiale şi celulozice, industria aluminiului, industria construcţiilor, industria energetică, industria farmaceutică şi alimentară. SC Oltchim SA este unic producător în România de polioli-polieteri şi oxo-alcooli. Societatea produce o gamă variată de polioli-polieteri dezvoltaţi în propriul centru de cercetare, cu calitate la nivelul marilor producători. Pe piaţa europeană, cererea pentru tipurile de polioli-polieteri produse în cadrul SC Oltchim SA înregistrează o creştere tot mai mare.

 

Acţionarii SC Oltchim SA, convocaţi să aprobe rezultatele financiare pentru 2016 şi repartizarea profitului

În cursul lunii trecute, firmele Rominsolv SPRL şi BDO Business Restructuring SPRL, având calitatea de administratori judiciari ai societăţii Oltchim SA Râmnicu Vâlcea au semnat decizia de convocare a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor de la întreprindere pentru data de 27 aprilie 2017. Ordinea de zi a şedinţei AGA este următoarea: aprobarea raportului administratorului special al societăţii pentru exerciţiul financiar 2016, întocmit conform anexei nr. 32 a Regulamentului CNVM nr. 1/2006 cu modificările şi completările ulterioare; aprobarea situaţiilor financiare individuale ale SC Oltchim SA încheiate la 31 decembrie 2016, întocmite în conformitate cu standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS), în baza raportului administratorului special al societăţii şi a raportului auditorului financiar, aferente anului 2016; aprobarea situaţiilor financiare consolidate ale SC Oltchim SA încheiate la 31 decembrie 2016, întocmite în conformitate cu IFRS, în baza raportului administratorului special al societăţii şi raportului auditorului financiar, aferente anului 2016; aprobarea repartizării profitului societăţii realizat în anul 2016 pentru acoperirea parţială a pierderilor contabile din anii anteriori; aprobarea datei de 16 mai 2017, ca dată de înregistrare, în conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi a datei de 15 mai 2017 ca dată calculată în conformitate cu definiţia dată de prevederile din regulamentul CNVM nr. 6/2009. La adunarea generală a acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi îşi pot exercita dreptul de vot numai acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor al SC Oltchim SA la data de referinţă (18 aprilie 2017) personal, prin reprezentanţii legali (în cazul persoanelor juridice), prin alţi reprezentanţi cărora li s-a acordat o împuternicire specială sau o împuternicire generală în condiţiile art. 243 din Legea nr. 297/2004 sau pot vota prin corespondenţă. Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acţionarilor de la data de referinţă, primită de la Depozitarul Central.

 

Profitul va fi alocat pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori

Conducerea SC Oltchim SA a redactat o notă în care propune acţionarilor repartizarea profitului societăţii realizat în anul 2016 pentru acoperirea parţială a pierderilor contabile din anii anteriori. La data de 31 decembrie 2015, SC Oltchim SA înregistra o pierdere contabilă cumulată în sumă de 1,78 miliarde de lei, iar în anul 2016 societatea a înregistrat un profit net în sumă de 26 de milioane de lei. Potrivit raportului administratorului special al SC Oltchim SA, în anul 2016, societatea a înregistrat cele mai bune rezultate economico-financiare de la intrarea în insolvenţă şi cel mai bun rezultat brut din activitatea curentă din anul 2007 până în prezent. Rezultatul net total realizat de SC Oltchim SA în anul 2016 este de 26,05 milioane de lei, format din: 20 de milioane de lei profit brut din activitatea curentă a societăţii; 14,8 milioane de lei influenţă reevaluare active şi ajustări pentru depreciere; minus 8,75 milioane de lei impozit pe profit. Rezultatele înregistrate în anul 2016 de SC Oltchim SA demonstrează faptul că măsurile avute în vedere prin planul de reorganizare, aprobat de creditori pentru eficientizarea societăţii au fost implementate cu succes. Recâştigarea pieţelor de desfacere, cu preponderenţă externe, retehnologizările efectuate la principalele instalaţii tehnologice, coroborate cu reducerea personalului excedentar au contribuit la obţinerea acestor rezultate. În 2016, cifra de afaceri a crescut cu 12,4 milioane de lei (2,8 milioane de euro), faţă de anul 2015 şi a crescut cu 256,8 milioane de lei (57,2 milioane de euro), faţă de anul 2014. Vânzările la export şi pe piaţa intracomunitară în anul 2016 au fost de 123 de milioane de euro, iar importurile şi achiziţiile intracomunitare, în valoare de numai 27 de milioane de euro, au determinat o balanţă externă pozitivă a societăţii de 96 de milioane de euro. Ponderea exportului în cifra de afaceri a SC Oltchim SA a fost de 73% în anul 2016, faţă de 74% în anul 2015 şi 62% în anul 2014. Rezultatul total brut din activitatea curentă a societăţii în anul 2016 este de 20 de milioane de lei, reprezentând o îmbunătăţire cu 68,5 milioane de lei (15,2 milioane de euro), faţă de anul 2015 şi cu 314,3 milioane de lei (70 de milioane de euro), faţă de anul 2014. Rezultatul brut total de 20 de milioane de lei (4,5 milioane de euro) obţinut în anul 2016 este format din: 35,8 milioane de lei (8 milioane de euro) profit total obţinut din activitatea instalaţiilor care funcţionează; minus 15,8 milioane de lei (3,5 milioane de euro) cheltuieli de conservare a instalaţiilor nefuncţionale de pe platformele de la Bradu şi de la Râmnicu Vâlcea. Rezultatul net din activitatea curentă a societăţii în anul 2016 este de 11,2 milioane de lei reprezentând o îmbunătăţire cu 59,7 milioane de lei, comparativ cu pierderea din anul 2015 şi cu 305,5 milioane de lei, comparativ cu pierderea anului 2013. Indicatorul EBITDA este de 75,3 milioane de lei, semnificând o îmbunătăţire a profitabilităţii, comparativ cu perioadele anterioare. Principalele produse realizate sau servicii prestate de SC Oltchim SA: produse anorganice (sodă caustică, acid clorhidric de sinteză, clor lichid); produse macromoleculare (polieteri-polioli pentru spume poliuretanice; produse organice de sinteză (propilenoxid, propilenglicol şi oxo-alcooli).

 

Cantitatea de propilenă aprovizionată a crescut la 86.900 de tone în anul 2016

În anul 2016, la SC Oltchim SA s-au înregistrat creşteri cantitative la toate produsele comercializate faţă de anul 2015, deşi compania a continuat să funcţioneze la circa 30% din capacitatea maximă, o parte din instalaţii fiind în continuare oprite. Cifra de afaceri a crescut la 168 de milioane de euro, dar creşterea cifrei de afaceri a fost determinată de creşterea cantitativă a vânzărilor la principalele produse fabricate. După intrarea în insolvenţă vânzările au înregistrat creşteri lunare, însă cotele de piaţă deţinute de produsele fabricate pe principalele pieţe de desfacere au fost nesemnificative în 2016. Societatea valorifică 73% din cifra de afaceri la export şi pe piaţa intracomunitară. Vânzarea produselor se face prin metoda livrării directe către utilizatorii finali (consumatori) sau prin metoda distribuţiei selective către firme de trading, specializate în distribuţia produselor chimice, care, la rândul lor, vând utilizatorilor finali. Derularea vânzărilor prin cea de-a doua metodă asigură condiţiile logistice, ajută la diminuarea costurilor cu vânzarea produselor pe pieţe din zone geografice mai îndepărtate, plata în avans, prospectarea şi promovarea produselor (în funcţie de piaţă). Din punct de vedere al activităţii de aprovizionare, anul 2016 a fost un an de menţinere a poziţiei societăţii pe pieţele din ţară şi străinătate. SC Oltchim SA a continuat să reia legăturile cu vechi parteneri şi a iniţiat noi contacte, extinzând tot mai mult aria de acoperire în ceea ce priveşte sursele de achiziţie a bunurilor şi serviciilor necesare. Incertitudinea globală de pe pieţele financiare s-a resimţit în continuare în atitudinea furnizorilor, unii dintre aceştia continuând şi în anul 2016 să fie reticenţi şi să menţină solicitarea de plată în avans. Există însă şi colaboratori ai societăţii, apropiaţi de realităţile actuale în ceea ce priveşte îmbunătăţirea poziţiei financiare a SC Oltchim SA, care au acceptat plata la termen, garantată sau nu cu bilet la ordin, convinşi de stabilitatea pe termen mediu a relaţiilor comerciale reciproce. În ceea ce priveşte materiile prime esenţiale procesului tehnologic, au fost încheiate contracte ferme de aprovizionare pentru întreaga cantitate de propilenă necesară, fapt ce garantează perspectivele stabilităţii societăţii. Cantitatea de propilenă aprovizionată a crescut de la 76.940 de tone în 2015, la 86.900 de tone în anul 2016 şi, conform contractelor încheiate, va atinge nivelul de 93.210 tone în anul 2017. În ceea ce priveşte etilenoxidul – materie primă esenţială folosită în fabricarea poliolilor, cantitatea achiziţionată a crescut de la 4.782 tone în 2015, la 6.003 tone în 2016. Acest produs este o materie primă cu caracter de raritate, iar sursele de aprovizionare sunt din afara României (atât din UE, cât şi din ţări terţe din afara UE). Pentru anul 2017, necesarul de etilenoxid este acoperit de contractele încheiate cu furnizori, cantitatea necesară a fi aprovizionată crescând la 6.780 de tone. Pentru cantităţile de materii prime achiziţionate pentru secţia Electroliză (sodă calcinată, acid sulfuric, sare soluţie) sursele rămân aceleaşi, respectiv surse din ţară – pentru soda calcinată şi sare soluţie şi surse din UE – pentru acidul sulfuric. CET Govora a fost şi în 2016 furnizorul de energie electrică prin liniile directe şi abur industrial al SC Oltchim SA, cei doi parteneri aflându-se într-o relaţie de interdependenţă tehnologică, în sensul că aburul industrial produs de furnizor nu poate fi livrat către alte entităţi.

 

Produsele cu cea mai mare pondere în cifra de afaceri au fost poliolii

Anul trecut, SC Oltchim SA a produs şi livrat trei categorii de produse: polioli-polieteri cu o pondere de 64% în total vânzări; produse clorosodice cu o pondere de 21% în total vânzări şi produse oxo-alcooli cu o pondere de 11% în total vânzări. Societatea intenţionează să-şi concentreze activitatea pe sectoarele polioli şi sodă caustică. Închiderea electrolizelor cu mercur din Europa până la sfârşitul anului va duce la diminuarea disponibilului de pe piaţă. Acidul clorhidric şi hipocloritul de sodiu sunt produse secundare obţinute în procesul de electroliză şi sunt valorificate preponderent pe piaţa internă, acestea necesitând condiţii speciale de depozitare şi transport. Oprirea activităţii instalaţiei de piroliză (2008) din cadrul Arpechim Piteşti a afectat negativ activitatea de producţie PVC, etilena reprezentând principala materie primă pentru obţinerea acestui produs. Situaţia a culminat în anul 2012 cu oprirea totală a instalaţiei de producţie a PVC. Principalele pieţe de desfacere ale SC Oltchim SA în 2016 au fost: Uniunea Europeană (49%), România (27%), Orientul Mijlociu (13%) şi restul Europei (8%). Societatea are o gamă largă şi variată de produse de calitate şi cu domenii multiple de utilizare, produse cu mare căutare atât pe piaţa internă, cât şi pe cea externă. Pentru unele produse din profilul de fabricaţie, SC Oltchim SA este furnizor principal sau chiar unic pe plan intern, fiind compania care susţine cu materii prime o serie de sectoare de activitate din ţară şi anume industria aluminiului, fabricarea fibrelor artificiale şi celulozice, industria energetică, industria farmaceutică şi alimentară, industria de prelucrare a maselor plastice, industria construcţiilor. În Europa Centrală şi de Est, SC Oltchim SA este cel mai mare producător de sodă caustică, după care urmează, în ordinea capacităţilor de producţie: Borsodchem, Anwil şi Spolana. Principalul competitor al SC Oltchim SA pe piaţa poliuretanilor din Europa este PCC Rokita, companie care este deţinută de către acţionarul SC Oltchim SA (PCC SE), care este în aceeaşi poziţie de producător exclusiv de polioli-polieteri, spre deosebire de marii producători care oferă şi produsul de reacţie în fabricarea poliuretanilor, adică izocianaţii şi deţin şi case de sisteme care le permit integrarea în aval a producţiei. La data de 31 decembrie 2016, numărul angajaţilor societăţii a fost de 1.949, mai mic cu 13 decât la sfârşitul anului precedent. Structura pe vârstă la 31 decembrie 2016 arată că majoritară (60,8%) este categoria cuprinsă între 41 şi 50 ani. Din punct de vedere al vechimii în muncă, ponderea cea mai mare o deţine personalul cu peste 20 de ani vechime (73,5%). Ponderea de 70,9% a personalului cu studii medii este în concordanţă cu profilul de activitate al companiei, unitate productivă industrială, în care numărul personalului direct productiv – muncitorii – este preponderent. Rezultatele obţinute de SC Oltchim SA în anul 2016 au condus la menţinerea stabilităţii în relaţia cu salariaţii. Astfel, în anul 2016, s-au achitat lunar drepturile salariale aferente unei luni (avans, lichidare şi tichete de masă) şi, în plus, au fost reduse restanţele salariale, ajungându-se cu plata salariilor la zi.

 

Oltchim a primit gratuit 181.959 certificate de emisii gaze cu efect de seră

Politica de mediu a SC Oltchim SA este strâns legată de politica economică a societăţii şi se axează pe următoarele direcţii principale: valorificarea superioară a resurselor primare de materii prime şi energie, cu efecte asupra minimizării cantităţilor de deşeuri, de ape reziduale, de poluanţi din ape, aer şi scăderea costurilor unitare pe tona de produs; îmbunătăţirea continuă a aspectelor de mediu, în special a celor semnificative, pe baza programelor de management de mediu, a obligaţiilor de mediu (cuprinse în autorizaţia integrată de mediu) având stabilite obiective, ţinte, termene şi responsabilităţi; respectarea legislaţiei de mediu române şi alinierea la directivele Uniunii Europene. Activitatea pe amplasamentul Combinatului Chimic Râmnicu Vâlcea a fost reglementată, din punct de vedere al mediului, prin Autorizaţia Integrată de Mediu nr. 6 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Vâlcea, cu termen de valabilitate până la 24 mai 2025. În anul 2016, SC Oltchim SA a actualizat următoarele documente: planul de măsuri pentru monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru anul 2017; raportul de îmbunătăţire privind metodologia de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră; raportarea în Sistemul Integrat de Mediu pentru inventarul emisiilor, monitorizarea solului şi subsolului, statistică deşeuri şi uleiuri, ambalaje şi emisii industriale; statistica privind cheltuielile de protecţie a mediului; planul de prevenire şi combatere a poluării accidentale a apei; notificarea activităţii SC Oltchim SA conform HG nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase; informarea publică privind substanţele periculoase existente pe amplasament. Societatea are în funcţiune un sistem de monitorizare a tuturor factorilor de mediu (apă, aer, sol, deşeuri) prin laboratoarele proprii, cât şi de către institute şi firme de specialitate. SC Oltchim SA monitorizează debitele de apă prelevate şi evacuate în regim continuu, precum şi indicatorii la evacuare pe probe momentane şi medii zilnice. S-au executat analize conform graficelor de supraveghere aprobate de conducerea societăţii şi de APM Vâlcea, atât pe fluxurile de ape uzate interne, cât şi pe cele două evacuări finale. Analizele s-au executat de către Laboratorul eco-toxicologie, Laboratorul centrului de cercetare al SC Oltchim SA şi de către Ecoind Bucureşti – Sucursala Râmnicu Vâlcea. Monitorizarea calităţii apelor subterane se face printr-o reţea de foraje de observaţie. Calitatea apelor râului Olt în aval de platforma chimică este influenţată de calitatea efluenţilor reziduali deversaţi de pe platforma chimică, de regimul de uzinare al hidrocentralelor, cât şi cantitatea de precipitaţii căzută. Din analizele efectuate în anul 2016, pentru forajele amplasate în incinta şi în zona batalului de reziduuri organice, a rezultat că apa freatică este impurificată organic şi anorganic. Impurificarea anorganică se datorează şi vecinătăţii batalului de şlam anorganic provenit de la SC Ciech Soda România SA, cât şi depozitului de şlam de la instalaţiile propenoxid şi electroliză. În conformitate cu Planul Naţional de Alocare al emisiilor de gaze cu efect de seră, în anul 2016 SC Oltchim SA a primit, cu titlu gratuit, un număr de 181.959 certificate de emisii de gaze cu efect de seră din care un număr de 172.927 certificate pentru platforma Râmnicu Vâlcea şi un număr de 9.032 certificate pentru Divizia Petrochimică Bradu. În anul 2016 pe platforma Râmnicu Vâlcea s-au realizat 88.026 tone de dioxid de carbon.

 

Oltchim este unic producător în România de polioli-polieteri şi oxo-alcooli

Din raportul administratorului special al SC Oltchim SA mai reiese că, în 2016, compania a atins o cifră de afaceri de 168 milioane de euro, mai mare cu 2% faţă de anul 2015 şi cu 20% mai mare faţă de anul 2014. Creşterea cifrei de afaceri a fost determinată de creşterea cantitativă a vânzărilor la principalele produse fabricate. Astfel, la polioli-polieteri vânzările cantitative au crescut cu 18% faţă de anul trecut, vânzările de produse clorosodice au înregistrat o creştere cu 17%, iar vânzările de oxo-alcooli au crescut cu 26%. SC Oltchim SA a devenit furnizor constant de produse clorosodice şi polieteri, în principal, pentru pieţele din Europa Centrală şi de Est. Compania a reuşit să recâştige încrederea principalilor clienţi, dovedind că este capabilă să livreze produse constant, la termene şi în condiţiile solicitate de parteneri.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *