Activitate intensă la Apavil Centru Vest

SC  APAVIL  SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 10 – 14 aprilie 2017 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE.  Au fost remediate 3 avarii la reţeaua de apă pe strada Parcului  din oraşul Băbeni, în satul Ungureni din comuna Şirineasa şi în satul Ursăreşti din comuna Păuşeşti.

PROBLEME PUNCTUALE . Au fost realizate o serie de lucrări punctuale :

–    s-au verificat şi s-au curăţat căminele de racord din Băile Govora şi Buneşti;

–    s-au verificat şi s-au curăţat căminele staţiile de repompare Nicolae Bălcescu şi Şirineasa;

–    s-a vidanjat modulul Staţiei de epurare Slăviteşti din coumna Şirineasa;

–    s-au executat lucrări de racordare la reţeaua nouă de canalizare a blocului H3/1 din oraşul Băbeni;

–    s-au ridicat la cotă capace cămine canalizare pe strada Dragoş Vrânceanu din oraşul Băbeni;

–    s-au executat lucrări de blindare branşament existent pe reţeaua veche de pe strada Bistriţei din Băbeni;

–    s-au executat lucrări de înlocuire reţea apă în zona satului Teiuşu din comuna Buneşti;

–    s-au executat lucrări de schimbare piese defecte branşamente apă în satul Păuşeşti din comuna Păuşeşti, pe străzile Tudor Vladimirescu şi Palangine din Băile Govora, în satul Scărişoara din comuna Mihăeşti, precum şi în satele Fireşti, Titireci şi Teiuşu din comuna Buneşti;

–    s-a urmărit în permanenţă funcţionarea echipamentelor la staţiile de pompare din cadrul Sectorului Govora (Păuşeşti – Otăsău şi Buneşti), la staţiile de epurare de la Mihăeşti şi Buneşti şi a staţiilor de repompare din Păuşeşti – Otăsău şi Buneşti;

–    au fost verificaţi parametrii apei potabile furnizate în Sistemele Govora, Mihăeşti, Buneşti, Păuşeşti – Otăsău şi Frânceşti, ca şi ai apei menajere descărcate în pârâul Govora;

–    s-a urmărit în permanenţă funcţionarea echipamentelor la staţiile de apă Predeşti şi Corbi (comuna Nicolae Bălcescu), a staţiei de epurare Valea Bălceasca, a staţiei de apă Şirineasa şi a staţiilor de epurare Şirineasa şi Slăviteşti, a staţiilor de pompare şi repompare apă potabilă SP1 – Romani, SP2 – Pădureţu din oraşul Băbeni;

–    s-a asigurat buna funcţionare a reţelei de canalizare Corbi – Rotăreşti (comuna Nicolae Bălcescu);

–    s-a asigurat calitatea apei şi buna funcţionare a STAP Şirineasa;

–    s-au golit manual căminele staţiilor de repompare apă uzată nr. 10 şi 17 din comuna Nicolae Bălcescu;

–    s-au executat lucrări de conservare a Staţiei de captare, tratare şi distribuţie apă din satul Frânceşti;

–    s-a monitorizat reţeaua de apă a oraşului Băbeni pentru îndepărtarea posibilelor pierderi de apă;

–    s-au înlocuit robineţi defecţi în comunele Şirineasa şi Nicolae Bălcescu, precum şi în oraşul Băbeni;

–    s-a intervenit în cadrul staţiei de epurare ape uzate Dosul Râului din localitatea Nicolae Bălcescu.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *