Planul de reorganizare a SC Remat SA Vâlcea, aflată în insolvenţă, confirmat de Tribunal

 

Invocând, în principal, rate lunare de 80.000 de euro pe care nu le mai putea achita la termenele stabilite în contractele de creditare, societatea Remat SA Vâlcea a cerut insolvenţa anul trecut, solicitarea fiind acceptată abia la al patrulea termen de judecată. În Dosarul nr. 331/90/2016, Tribunalul Vâlcea a decis în data de 23 februarie 2017 confirmarea planului de reorganizare a activităţii SC Remat SA Vâlcea şi a acordat termen pentru derularea planului în data de 29 iunie 2017. În cererea introductivă, conducerea SC Remat SA Vâlcea susţinea că datoria societăţii era în sumă de circa 10 milioane de lei, creditori principali fiind Unicredit Ţiriac Bank, Banca Transilvania, salariaţii societăţii, Administraţia Fondului pentru Mediu, ANAF, primăriile Bujoreni şi Drăgăşani. În cadrul procedurii de insolvenţă, atribuţiile de administrator judiciar sunt îndeplinite de SC Activ Insolv SPRL Râmnicu Vâlcea (cu un onorariu provizoriu de 300 de lei/lună), iar creditorii se puteau înscrie la masa credală până la data de 31 martie 2016. Cu sediul social în comuna Bujoreni, SC Remat SA Vâlcea are un capital social de 1,1 milioane de lei, deţinut de Gheorghe Florin Cazacu (64 de ani) – 93,05% şi alţi acţionari (tip listă) – 6,95%. Gheorghe Cazacu este preşedinte al Consiliului de Administraţie al SC Remat SA Vâlcea din 2008, ceilalţi doi membri CA fiind Alexandru Stoica (64 de ani) şi Mihai Andronache (65 de ani). În cursul anului 2010, SIF Oltenia a dat publicităţii anunţul cu privire la organizarea licitaţiei cu strigare pentru vânzarea pachetului de 61.122 de acţiuni emise de SC Remat Vâlcea SA Bujoreni, reprezentând 13,7% din capitalul social al întreprinderii. În conformitate cu prevederile actului constitutiv al SC Remat Vâlcea SA, licitaţia publică se adresa numai acţionarilor societăţii, dar nimeni nu s-a prezentat să cumpere acest pachet de acţiuni. Preţul de pornire al licitaţiei, pentru întreg pachetul de 61.100 de acţiuni, era de circa 2,44 milioane de lei, respectiv 40 lei/acţiune. Licitaţia publică cu strigare urma să se organizeze la sediul SIF Oltenia în următoarele condiţii: licitaţia se desfăşura cu cel puţin doi participanţi; pasul de creştere utilizat în timpul licitaţiei era de 25.000 de lei; pachetul de acţiuni scos la vânzare se adjudeca în favoarea ofertantului care oferea cel mai mare preţ; dacă la pasul de licitaţie următor nici un ofertant nu oferea preţul afişat, iar la pasul anterior nu se putea face adjudecarea din cauza simultaneităţii ofertelor, ofertanţii depuneau în plic închis oferta cu preţul superior celui acceptat anterior, etc.

 

Societatea a avut în 2015 o scădere a cifrei de afaceri şi a veniturilor

Potrivit datelor financiare publicate de SC Remat SA Vâlcea, reiese că societatea a avut în 2015 o scădere a cifrei de afaceri şi a veniturilor faţă de situaţia din 2014. Astfel, societatea a realizat în 2015 o cifră de afaceri de numai 35,3 milioane de lei, venituri totale de circa 36,4 milioane de lei şi o pierdere de 3,2 milioane de lei. SC Remat SA a avut în 2015 circa 100 de salariaţi, iar tipul de activitate, conform clasificării CAEN, era „Recuperarea materialelor reciclabile sortate”. La data de 31 decembrie 2015, societatea avea datorii totale de peste 10,7 milioane de lei şi active imobilizate de 11,5 milioane de lei. SC Remat SA este o societate privată pe acţiuni înfiinţată în anul 1991, ca parte a vechiului IJRVMR (Întreprinderea Judeţeană de Recuperare şi Valorificare a Materialelor Refolosibile). În 1995 conducerea societăţii începe procesul de privatizare al societăţii, transformând astfel angajaţii firmei în acţionari. Începând cu 1995 societatea devine 100% privată. Cantităţile colectate şi prelucrate de SC Remat SA au crescut simţitor o dată cu deschiderea de centre proprii noi, precum şi prin înfiinţarea de puncte de lucru temporare în zonele cu resurse. În urmă cu 7 ani, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) a aprobat retragerea de la tranzacţionare de pe piaţa bursieră a acţiunilor emise de SC Remat SA. Conducerea societăţii a transmis încă din 1997 la CNVM documentele referitoare la hotărârea acţionarilor SC Remat SA din data de 20 octombrie 1997, de transformare în societate de tip închis. De asemenea, a fost transmis actul adiţional prin care s-au adus modificări statutului întreprinderii ca urmare a hotărârii adunării generale a acţionarilor din 1997, cu înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea. SC Remat SA a fost listată la Bursa de Valori Bucureşti începând din 1997, însă, la puţin timp după aceea, acţionarii societăţii au solicitat retragerea acţiunilor de la tranzacţionare. De atunci şi până în 2010, acţiunile SC Remat SA nu au fost tranzacţionate niciodată, iar CNVM a luat act de solicitarea AGA de la societate abia în octombrie 2010. Cantităţile colectate şi prelucrate de SC Remat SA au crescut simţitor o dată cu deschiderea de centre proprii noi, precum şi prin înfiinţarea de puncte de lucru temporare în zonele cu resurse. În prezent, societatea deţine trei centre mari (la Râmnicu Vâlcea, Drăgăşani şi Horezu) şi 12 puncte de lucru: în Alunu, Băbeni, Brezoi, Frânceşti, Govora, Racoviţa, Râureni şi Voineasa. În afara judeţului Vâlcea, SC Remat SA are puncte de lucru la Constanţa şi Giurgiu.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *