În primul trimestru din acest an, SC Oltchim SA a avut un profit de 2,26 milioane de euro la o cifră de afaceri de 49,06 milioane euro

Săptămâna trecută, consorţiul de administratori judiciari format din Rominsolv SPRL şi BDO Business Restructuring SRL, împreună cu conducerea executivă a societăţii Oltchim SA Râmnicu Vâlcea au informat că întreprinderea a înregistrat în trimestrul I din acest an, pe total activitate, un profit brut de 2,26 milioane de euro şi un indicator EBITDA pozitiv de 4,36 milioane de euro, respectiv de 8,9% din cifra de afaceri, care a fost în cuantum de 49,06 milioane de euro. Rezultatele înregistrate în trimestrul I 2017 de SC Oltchim SA confirmă în continuare evoluţia ascendentă a societăţii şi faptul că măsurile de eficientizare a activităţii prevăzute în planul de reorganizare au fost implementate cu succes. Recâştigarea pieţelor de desfacere, cu preponderenţă externe, şi retehnologizările efectuate la principalele instalaţii tehnologice ale SC Oltchim SA au contribuit la obţinerea acestor rezultate, precum şi la creşterea cantităţilor de produse finite comercializate. Astfel, societatea a reuşit intrarea semnificativă şi pe piaţa oxo-alcoolilor, vânzările fiind de 4 ori mai mari decât în trimestrul I 2016. De asemenea, la grupa de produse polioli-polieteri vânzările sunt cu 4% mai mari în primul trimestru al acestui an decât cele din trimestrul I 2016. La produsele clorosodice creşterea a fost de numai 1% deoarece, în luna martie 2017, instalaţia de electroliză cu membrane a funcţionat redus fiind retehnologizat şi al şaptelea electrolizor (ultimul). Această retehnologizare va produce efecte în lunile următoare. Evoluţia bună a societăţii se reflectă şi în comparaţia cu prevederile din planul de reorganizare. Astfel, valoarea cumulată pe 23 luni a indicatorului EBITDA este mai mare cu 13,96 milioane de euro faţă de cea prevăzută în plan (EBITDA cumulat realizat pe 23 luni – 27,26 milioane de euro, comparativ cu suma de 13,30 milioane de euro prevăzută în plan).

 

Societatea a înregistrat o diminuare a datoriilor restante cu 8,8 milioane de lei

Potrivit raportului trimestrial al administratorului special al SC Oltchim SA, societatea a vândut în trimestrul I 2017 produsele chimice atât pe piaţa locală (25% din cifra de afaceri), cât şi pe cea internaţională (75% din cifra de afaceri). Obiectul de activitate al SC Oltchim SA cuprinde în principal: producţia de produse petrochimice, produse clorosodice, oxo-alcooli, alte produse chimice, inclusiv servicii şi asistenţă tehnică şi comercializarea acestora la intern şi export, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al societăţii. Imobilizările corporale ale SC Oltchim SA sunt prezentate în situaţia poziţiei financiare la cost sau valoarea reevaluată, mai puţin amortizările şi ajustările pentru depreciere sau pierderi de valoare, în conformitate cu IAS 16 „Imobilizările corporale” şi IAS 36 „Deprecierea activelor”. Activele societăţii au fost reevaluate în anul 2016, situaţiile financiare la 31 martie 2017 cuprinzând activele la valoarea reevaluată. În „Situaţia poziţiei financiare la 31 martie 2017”, stocurile SC Oltchim SA se prezintă la valoarea realizabilă netă, prin diminuarea cu ajustările pentru depreciere. La 31 martie 2017, SC Oltchim SA înregistra datorii totale în sumă de 1,37 miliarde de lei, din care: 1,05 miliarde de lei datorii înregistrate în conformitate cu planul de reorganizare; 204 milioane de lei datorii nete acumulate după intrarea în insolvenţă, din care cu scadenţa depăşită provenind din prima parte a perioadei insolvenţei – 125 milioane de lei; 38 de milioane de lei datorii şi creanţe comerciale reciproce şi datorii la bugetul de stat care se vor compensa cu TVA de recuperat; 26 de milioane de lei provizion pentru investiţiile de mediu din autorizaţia integrată de mediu, cu termen de finalizare în anii 2021 şi 2022; 53 de milioane de lei alte datorii, în principal impozit pe profit amânat, datorie care nu este exigibilă. În totalul datoriilor acumulate în insolvenţă este cuprins şi impozitul pe profit aferent anului 2015 în sumă de 35 de milioane de lei, calculat pentru veniturile din anularea datoriilor SC Oltchim SA. Conform planului de reorganizare, acesta se achită în termen de 5 zile de la încasarea preţului de vânzare al participaţiilor SC Oltchim SA la SC Oltchim SPV SRL. Prin modificarea planului de reorganizare iniţial s-a schimbat metoda de vânzare a patrimoniului SC Oltchim SA, astfel că, oriunde în cuprinsul planului de reorganizare se face referire la vânzarea SC Oltchim SPV SRL, se va înţelege vânzarea pachetelor de active şi se va interpreta ca atare. În primele trei luni ale anului 2017, societatea a continuat să achite integral şi la scadenţă toate datoriile curente. În plus, a redus arieratele acumulate în prima parte a insolvenţei până la confirmarea planului de reorganizare şi a înregistrat o diminuare a datoriilor restante cu 8,8 milioane de lei, din care: faţă de furnizori cu 2 milioane de lei; faţă de personalul disponibilizat cu 3,6 milioane de lei; faţă de alţi creditori cu 3,2 milioane de lei. SC Oltchim SA achită impozitele şi taxele aferente salariilor prin compensare cu TVA negativ (TVA de recuperat înregistrat de societate la 31 martie 2017, de 17,42 milioane de lei).

 

Capitalizarea bursieră a Oltchim a ajuns la 82,37 milioane lei

Conform conducerii SC Oltchim SA, recâştigarea pieţei externe s-a făcut treptat, cu efect în creşterea cifrei de afaceri, dovedindu-se că societatea este capabilă să livreze produse constant partenerilor, la termene şi în condiţiile solicitate de aceştia. Valoarea cifrei de afaceri s-a majorat deoarece, în trimestrul I 2017, comparativ cu trimestrul I 2016, SC Oltchim SA a crescut cantităţile de produse finite comercializate preponderent pe pieţele externe la principalele grupe de produse. Câştigul din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor este determinat de reversarea provizionului constituit în anii precedenţi, pentru activele nefuncţionale pentru care s-a înregistrat cheltuiala cu amortizarea. Astfel cheltuiala netă cu deprecierea şi amortizarea este strict aferentă activelor utilizate care au generat venituri. Numărul mediu de salariaţi ai SC Oltchim SA în trimestrul I 2017 a fost de 1.944, faţă de 1.937 în trimestrul I 2016. Pentru toţi salariaţii se plătesc asigurări sociale, iar salariaţii societăţii sunt cuprinşi în planul de pensii al statului. Datele financiare indică o îmbunătăţire în trimestrul I 2017 comparativ cu trimestrul I 2016 şi cu trimestrul IV 2016 a principalilor indicatori economico-financiari (cifră de afaceri, rezultat brut, rezultat net), astfel: cifra de afaceri a crescut cu 52 de milioane de lei, respectiv cu 31% faţă de trimestrul I 2016 şi cu 22 de milioane de lei, respectiv cu 11% faţă de trimestrul IV 2016; rezultatul brut a crescut cu 4,3 milioane de lei, respectiv cu 73% faţă de trimestrul I 2016 şi cu 12,5 milioane de lei faţă de trimestrul IV 2016; rezultatul net a crescut cu 3,3 milioane de lei, respectiv cu 76% faţă de trimestrul I 2016 şi cu 12,5 milioane de lei faţă de trimestrul IV 2016. Structura rezultatului brut al SC Oltchim SA aferent trimestrului I 2017, respectiv profit în sumă de 10,23 milioane de lei, este următoarea: profit brut de 14,12 milioane de lei aferent activelor funcţionale de pe platforma industrială de la Râmnicu Vâlcea; cheltuieli de conservare de 2,8 milioane de lei aferente Diviziei Petrochimice Bradu, care este nefuncţională; cheltuieli de conservare de 1,1 milioane de lei aferente activelor nefuncţionale de pe platforma industrială de la Râmnicu Vâlcea. Situaţiile financiare ale SC Oltchim SA la 31 martie 2017 s-au întocmit în conformitate cu standardele internaţionale de raportare financiară şi sunt neauditate. Pentru conversia în lei a creanţelor şi datoriilor în valută s-au folosit cursurile de schimb din data de 31 martie 2017, comunicate de BNR. Preţul de închidere al unei acţiuni SC Oltchim SA la Bursa de Valori Bucureşti în data de 31 martie 2017 este de 0,24 lei, iar capitalizarea bursieră înregistrată în această dată este de 82,37 milioane de lei. Spre comparaţie, în primele trei luni ale anului trecut, SC Oltchim SA a obţinut următoarele rezultate: profit pe total activitate de 1,3 milioane de euro, reprezentând o îmbunătăţire cu 2,2 milioane de euro faţă de trimestrul I din 2015 şi cu 20,9 milioane de euro faţă de trimestrul I din 2014; o îmbunătăţire a indicatorului financiar EBITDA cu 1,2 milioane de euro faţă de trimestrul I din 2015 şi cu 14,2 milioane de euro faţă de primul trimestru din 2014. Scăderea preţurilor la produsele chimice, determinată de scăderea preţurilor la petrol, au condus la situaţia de a înregistra în trimestrul I 2016 o cifră de afaceri mai mică, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2015, cu toate că vânzările cantitative au fost mai mari în 2016. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2015, în primul trimestru din 2016, SC Oltchim SA a crescut cantităţile de produse finite comercializate preponderent pe pieţele externe, la principalele grupe de produse.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *