Consiliul Judeţean a aprobat bugetul pe 2017 al SC Cetprest SRL Berbeşti

Recent, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al SC Cetprest SRL Berbeşti, societate deţinută în proporţie de 90% de CET Govora. Veniturile totale ale SC Cetprest SRL, estimate pentru anul 2017 sunt în sumă de 4,12 milioane de lei, superioare cu suma de 276.550 de lei faţă de realizările anului 2016, reprezentând venituri din exploatare, respectiv din servicii prestate către Direcţia Exploatare Minieră Berbeşti din cadrul CET Govora, ţinându-se cont de serviciile încredinţate de CET Govora în anul 2017. Valoarea cheltuielilor totale a fost estimată avându-se în vedere consumurile anului 2016, coroborat cu necesarul anului 2017 şi ţinând cont de constrângerile impuse de necesitatea încadrării în ţintele impuse. Cheltuielile totale de exploatare ale SC Cetprest SRL au fost estimate la 4,12 milioane de lei. în diminuare cu suma de 250.930 de lei, comparativ cu realizările din anul 2016. Cheltuielile cu salariile personalului, în sumă de 3,1 milioane de lei au fost estimate ţinându-se cont de creşterea salariului minim pe economie la 1450 de lei/persoană, potrivit prevederilor HG nr. 1/2017. Menţionăm că majoritatea salariaţilor direct productivi ai SC Cetprest SRL sunt încadraţi cu salariul minim pe economie în sumă de 1450 de lei la care se adaugă sporul de vechime. Pentru anul 2017, cheltuielile sociale acordate SC Cetprest SRL conform regulamentului intern s-au bugetat la un nivel de 8.000 de lei, ceea ce reprezintă 0,26% din fondul de salarii. Pentru anul 2017 nu au fost prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli sume pentru tichetele de masă şi alte cheltuieli cu personalul. Cheltuielile aferente contractului de mandat al administratorului în sumă de 102.000 lei (8.554 lei/lună remuneraţia administratorului prevăzută prin contractul de mandat) au fost prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli la nivelul lunar realizat al anului 2016. Nu s-au programat cheltuieli pentru AGA şi cenzori, pentru comisii şi comitete la SC Cetprest SRL. Numărul mediu de personal estimat pentru anul 2017 este de 145 de salariaţi, în diminuare cu 15 salariaţi faţă de numărul mediu din anul 2016. Numărul de personal estimat la sfârşitul anului 2017 este de 149 de salariaţi, în diminuare cu 11 salariaţi faţă de numărul din anul 2016. Cheltuielile cu asigurările şi protecţia socială, fonduri speciale şi obligaţii legale în sumă de 783.270 de lei au fost calculate având în vedere cotele în vigoare şi sunt aferente fondului de salarii cuvenit personalului angajat pe baza de contract individual de muncă, personalului detaşat de la CET Govora, cât şi pentru remuneraţia aferentă contractelor de mandat. Pentru anul 2017, corespunzător veniturilor şi cheltuielilor previzionate la SC Cetprest SRL, a rezultat un profit brut în valoare de 3.000 de lei. Sursele de finanţare a investiţiilor pentru anul 2017, în sumă de 9,6 mii lei, sunt reprezentate de surse proprii, respectiv amortizare şi profit. Cheltuielile pentru investiţii pentru anul 2017 au fost dimensionate în funcţie de posibilităţile financiare şi strictul necesar desfăşurării activităţii. SC Cetprest SRL are la data de 31 decembrie 2016 datorii restante la bugetul consolidat al statului în sumă de 234.460 de lei, creanţe restante de recuperat de la CET Govora în valoare de 506.500 de lei şi de la bugetul asigurărilor sociale de stat în valoare de 9.200 de lei.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *