Concurs pentru ocuparea postului de secretar al comunei Stroeşti

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Stroeşti, judeţul Vâlcea.

Concursul se organizează la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în data de 27 iunie 2017, ora 10.00, proba scrisă. Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49, H.G. nr. 611/2008, modificată şi completată de H.G. 1173/2008. Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici www.anfp.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la numărul de telefon 0374112714. În vederea aprobării condiţiilor de participare şi desfăşurare a concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de secretar al comunei Stroeşti şi numirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici a emis ordinul 1196/2017, prin care se aprobă condiţiile de participare la concurs, la propunerea Primăriei comunei Stroeşti, judeţul Vâlcea, prin adresa nr. 1900/2017.

Conform acestui ordin, candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din legea nr. 188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Condiţie obligatorie: studii superioare şi postuniversitare

Condiţiile de participare sunt următoarele: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent, în ştiinţe juridice sau administrative; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii. De asemenea, candidaţii trebuie să aibă o vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 2 ani. Comisia de concurs va fi constituită astfel: preşedinte Marin Noemi, manager public, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi următorii membri: Ionescu Adrian Petrică, consilier juridic, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici; Popa Drăguleasa Laurenţiu, şef serviciu Instituţia Prefectului, judeţul Vâlcea; Boaghe Monia, consilier juridic, Primăria oraşului Horezu, judeţul Vâlcea; precum şi Veţeleanu Gheorghe Cătălin, secretar al comunei Copăceni, judeţul Vâlcea. Secretariatul comisiei de concurs este asigurat de Drăghici Ioana, consilier, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. Preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor va fi Stan Felicia, director la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, iar membri vor fi următorii: Vasilescu Maria, consilier juridic la Agenţia Neţională a Funcţionarilor Publici; Angheluţă Dumitru, consilier juridic la Instituţia Prefectului, judeţul Vâlcea, Mega Aurelian, secretar al comunei Lăpuşata, judeţul Vâlcea; Bărbulescu Nicola Emil, secretar al comunei Roeşti, judeţul Vâlcea. Secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor va fi Drăghici Ioana, consilier la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *