Lăpuşata, loc de legendă şi istorie

Risipită în mijlocul judeţului, udată de apele pârâului Cerna din partea de miazănoapte spre miazăzi, numele comunei Lăpuşata se trage din familia boierilor Lăpuşoi, care şi-au avut aşezările în satul Săruleşti, stăpânind întregul pământ din dealul Olăreşti. De numele comunei se leagă şi o legendă, consemnată la loc de cinste în cărţile de istorie ale judeţului. Povestea se referă la „Movila lui Mircea Vodă”. Bătrânii satului povestesc faptul că aici, în Dealul lui Mărar şi-ar fi instalat tabăra Domnul Ţării Româneşti, Mircea cel Mare, înainte de lupta de la Rovine. Movila servea ca mijloc de semnalizare a primejdiei care se abătea asupra acestor ţinuturi din partea năvălitorilor, iar de la înălţimea ei se poate privi în zilele senine la peste 70 de kilometri, zărindu-se Dealul Cocoru, peste Olt, dar şi Vârful Cozia, Mânăstirea Arnota, iar în sud Radoveanu. Din Dealul lui Bălan şi Măru coboară culmile pe spinarea cărora se află satele Lăpuşatei. Văile au fost săpate în decursul vremurilor de pâraiele Pesceana, Valea lui Călin, Valea Zărneştilor, Ruginoasa până la locul lor de întâlnire cu valea Cernei. Comuna Lăpuşata îşi are începutul înfiinţării ei ca aşezare în anul 1600.

 

Codrii Lăpuşatei, loc de taină al haiducilor

Pe meleagurile Lăpuşatei a trecut şi haiducul Dragu, despre care tradiţia a consemnat o întâmplare a acestuia cu unul dintre boierii satului Zărneşti, pe nume Pătru Mazilu, pe care l-a supus la chinul focului din cauza lăcomiei de bani şi putere, de unde i-a rămas şi porecla „Pătru Arsu”. Legendele locului mai consemnează că haiducul Dragu, cu ajutorul femeilor văduve, a contribuit băneşte la construirea bisericii din dealul Măldăreşti, peste Cerna, pe vremea fanariotului Alexandru Ispilati şi Constantin Hangerliu, iar la hotarele Lăpuşatei cu localitatea Roşiile se află şi astăzi un loc în inima pădurii care poartă numele „Balta Dragului”, unde haiducii îşi aveau loc de refugiu şi tihnă: „Locurile acestea au un farmec aparte. Aici, oamenii sunt legaţi sufleteşte de văi, de natură, iar codri au o poveste aparte, pentru că pe aici exista în trecut o legătură aparte între om şi tainele ascunse ale codrilor. Puţini ştiu că, prin aceşti codri, în trecut se ascundea o ceată de răzvrătiţi condusă de haiducul Dragu, o fire rebelă şi iubitoare de dreptate care, împreună cu ceata sa de feciori curajoşi, stabiliţi în codrii Lăpuşatei, ţineau drumul celor care mergeau la târg. Bătrânii satului povesteau cu respect că avea obiceiul să-i jefuiască doar pe cei bogaţi, şi apoi prada o împărţea celor săraci. Deşi a fost căutat de autorităţile acelor vremi timp de ani buni, el făcea legea în zonă, în favoarea săracilor. Codrii seculari şi văile de pe Valea Cernei şoptesc în dulce glas istoria acestor ţinuturi străvechi, iar pământul bogat în subsoluri cu ţiţei şi zăcăminte de cărbune a dat strălucire aşezării.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *