Patru firme au depus oferte pentru închiriere spaţii în parcurile industriale din Drăgăşani şi Bălceşti

În conformitate cu prevederile unui raport înaintat de conducerea SC Parc Ind Vâlcea SA către Consiliul Judeţean Vâlcea reiese faptul că, până în prezent, sunt înregistrate trei scrisori de intenţie pentru închiriere sau concesionare în Parcul industrial Drăgăşani (9.000 mp) şi o scrisoare de intenţie pentru Parcul industrial Bălceşti (8.000 mp), deşi investiţiile cu utilităţile şi avizele nu au fost finalizate. SC Parc Ind Vâlcea SA întreprinde o campanie susţinută de promovare şi atragere de investitori, asigurându-se corelarea cât mai bine a efortului investiţional cu cererile şi gradul de ocupare al celor două locaţii, astfel încât vor continua acţiunile de creştere a vizibilităţii parcurilor, de prezentare şi contactare a potenţialilor investitori interesaţi, precum şi cu instituţii care pot acorda sprijin pentru finanţare şi promovare, accesarea de fonduri pe proiecte, programe sau prin parteneriate şi investitii private. Programul de investiţii are în vedere valorile proiectelor din studiile de fezabilitate pentru cele două parcuri industriale şi realizarea investiţiilor etapizat, până în anul 2020. Pentru anul 2017, conform programului de investiţii, necesarul de finanţare este de 1 milion de euro, sursele de finanţare propuse fiind bugetele locale, direct, sau prin capitalizarea SC Parc Ind Vâlcea SA sau alte surse de finanţare atrase, iar în semestrul II al anului 2017 se preconizează realizarea veniturilor programate în sumă de 277.558 de lei, care să permită acoperirea cheltuielilor de funcţionare a societăţii. SC Parc Ind Vâlcea SA are obligaţia de a desemna în vederea atribuirii fiecărui contract de închiriere, persoanele responsabile pentru evaluarea ofertelor, care se constituie într-o comisie de evaluare. Această comisie de evaluare este numită prin decizia directorului, pentru fiecare procedură de atribuire în parte, membrii acesteia fiind nominalizaţi atât din personalul societăţii cât şi specialişti externi, experţi cooptaţi, cu scopul de a sprijini activităţile de evaluare. Pentru anul 2017 se estimează a se înscrie la licitaţie pentru închiriere 18 ofertanţi pentru cele două parcuri industriale deţinute de SC Parc Ind Vâlcea SA.

 

Valoarea totală a celor parcuri industriale este de 8,5 milioane de euro

Valoarea totală a proiectului din cadrul Parcului industrial Drăgăşani este de 25,95 milioane de lei (5,9 milioane de euro), conform studiului de fezabilitate care a stat la baza întocmirii documentaţiei pentru obţinerea titlului de parc industrial, fiind în stadiul de asigurare utilităţi şi infrastructură, după cum urmează: a fost realizat şi aprobat PUZ-ul de către Consiliul Local al municipiului Dragăşani şi se pot elibera certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construcţie, pentru organizarea de şantier, amenajări şi lucrări de investitii; a fost realizată alimentarea cu energie electrică pentru 1 MW, alimentarea cu gaze naturale pentru un debit de 350 Nmc/h, alimentarea cu apă 80 mc/h şi canalizare-branşament de la reţeaua orăşenescă; este finalizat drumul de acces din centura Drăgăşani; a fost realizată proiectarea şi urmează autorizarea şi execuţia investiţiei pentru drumuri interioare, lucrări de împrejmuire Parc Industrial Drăgăşani. Valoarea totală a proiectului din Parcul Industrial Bălceşti este de 11,66 milioane de lei (2,61 milioane de euro), conform studiului de fezabilitate care a stat la baza întocmirii documentaţiei pentru obţinerea titlului de parc industrial, la această dată fiind în stadiul de asigurare utilităţi şi infrastructură, respectiv: a fost realizat şi aprobat PUZ-ul de către Consiliul Local al oraşului Bălceşti şi se pot elibera certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construcţie pentru organizarea de şantier, amenajare şi lucrări de construcţii; a fost realizată alimentarea cu energie electrică pentru 1 MW; pentru alimentarea cu apă şi canalizare a fost realizată documentaţia şi a fost obţinut avizul SC Apavil SA, care va executa şi lucrările; iar în vederea alimentării cu gaze naturale s-a încheiat cu Distrigaz Sud Reţele, contractul de racordare pentru un debit de 1047 Nmc/oră şi a fost realizată o extindere de reţea de 1.000 de metri.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *