Şuşani, localitatea aşezată la stânga soarelui care răsare

Îmbrăţişat de dealuri, Şuşaniul este aşezat în depresiunea Olteţului, în partea de miazănoapte a Olteniei, la stânga soarelui care răsare, fiind o aşezare interesantă nu numai prin configuraţia lăsată de erele geologice, ci şi prin denumirile date de om acestui relief vâlcean blând, alcătuit din spinări ondulate, care coboară domol spre centrul puternic conturat de Valea Beica. Peisajul aminteşte de amfiteatrele dacice, cu tribune dispuse concentric, în jurul arenei. Acest mic univers de pe Valea Beicăi este un adevărat tezaur de spiritualitate românească. Aici, omul a reuşit să dea o frumuseţe aparte cântecului popular şi tradiţiei, să înfrumuseţeze pânza înălbită şi locul natal. De-a lungul timpului s-au cimentat interesante şi bogate tradiţii populare, relevând cu pregnanţă vechimea şi frumuseţea acestor ţinuturi. La Şuşani, sărbătoarea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel marchează miezul verii şi perioada seceratului grâului. În tradiţia locului, Sfântul Petru apare fie ca personaj pământean, fie ca divinitate celestă. El umblă pe pământ îmbrăcat în straie ţărăneşti, singur sau însoţit de Dumnezeu, şi are grijă de recolta de pe ogoare: „La noi, multe tradiţii s-au păstrat din vremuri îndepărtate. Ele ne reprezintă în ceea ce priveşte trecutul istoric, sunt zestrea lăsată de bătrânii noştri, căreia i-au dat strălucire aparte. Şuşaniul este o aşezare veche, de oameni gospodari şi cinstiţi, dar şi riguroşi în acelaşi timp”, ne spune primarul Gheorghe Staiu.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *