Cunoscuta firmă SC Erhan SRL a intrat în procedura insolvenţei

În Dosarul nr. 3.933/90/2016, Tribunalul Vâlcea a admis cererea formulată de debitorul SC Erhan SRL Râmnicu Vâlcea pentru deschiderea procedurii generale de insolvenţă, în temeiul art. 71 alin. 1 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Printre creditorii SC Erhan SRL se numără: CEC Bank, Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea, Autoritatea de Administrare a Activelor Statului (AAAS), SC Apavil SA, etc. De asemenea, Tribunalul Vâlcea a numit administrator judiciar Cabinetul Individual de Insolvenţă „Dorobanţu D. Camelia”, care îndeplineşte atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege, cu un onorariu provizoriu de 1.500 de lei, iar, în temeiul art. 99 din lege, a dispus notificarea deschiderii procedurii debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea publicării. Instanţa de judecată a mai dispus deschiderea de către SC Erhan SRL a unui cont la o unitate bancară, din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii (eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar), dar a mai dispus şi comunicarea sentinţei către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului declarat la registrul comerţului şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. Următorul termen fixat de Tribunalul Vâlcea este în data de 20 septembrie 2017. În anul 2010, Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea a organizat o licitaţie publică pentru vânzarea bunurilor imobile sechestrate, proprietate a debitorului SC Erhan SRL în dosarul de executare nr. 69/70387/20 ianuarie 2010. Astfel, s-a scos la licitaţie un teren arabil intravilan în suprafaţă de circa 2.050 mp, situat în oraşul Călimăneşti, punctul Seaca, preţul de pornire a licitaţiei fiind de circa 26.000 lei. În acest caz, operaţiunile de vânzare au intrat sub incidenţa articolului 141 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi punctului 37 dintr-o decizie a Guvernului din 2004, din punct de vedere al TVA.

 

SC Erhan SRL şi SC Erhan&Company SRL din Călimăneşti au fuzionat

Încă din anul 2009, societăţile Erhan SRL Râmnicu Vâlcea (deţinută în părţi egale de soţii Toma şi Georgeta Erhan) şi Erhan & Company SRL din Călimăneşti (deţinută de Toma Erhan, soţia Georgeta Erhan şi fiul George Toma Erhan) au aprobat fuziunea celor două societăţi comerciale prin absorbţie. Fuziunea prin absorbţie a celor două societăţi comerciale a fost motivată de faptul că ambele firme au aceiaşi acţionari majoritari şi acelaşi obiect de activitate, iar în urma desfiinţării punctului de lucru al Erhan & Company SRL din Călimăneşti, această firmă nu îşi mai justifica existenţa ca societate comercială, cedând tot patrimoniul SC Erhan SRL. Toma Erhan se gândea că unirea celor două patrimonii va duce la mărirea puterii financiare necesară contractării de credite bancare cu dobânzi mai mici şi, indirect, efectuarea de economii utile derulării în bune condiţii a activităţilor. În urma procesului de fuziune, asociatul societăţii absorbite, George Toma Erhan, s-a retras din societatea nou creată, acesta cesionând integral părţile sociale deţinute în firma absorbită, respectiv 10 părţi sociale a câte 25 de lei, care reprezintă 50% din totalul capitalului societăţii Erhan & Company SRL din Călimăneşti. În urma fuziunii, capitalul social al SC Erhan SRL a crescut la 2 milioane de lei, divizat în 80 de părţi sociale, valoarea nominală a unei părţi sociale fiind de 25 de lei. Deci, capitalul social s-a majorat cu suma de 500 de lei pe baza calculelor făcute asupra fuziunii. Capitalul social în valoare de 2 milioane de lei, rezultat după majorare, a fost repartizat astfel: Toma Erhan – 40 de părţi sociale în valoare de 1 milion de lei, Georgeta Erhan – 40 de părţi sociale în valoare de 1 milion de lei. SC Erhan SRL a fost înfiinţată în anul 1992 ca societate comercială cu răspundere limitată, cu capital integral românesc. Activitatea firmei se desfăşoară în sediul şi capacităţile de producţie din Râmnicu Vâlcea şi Călimăneşti, având reprezentanţe în localităţile: Râmnicu Vâlcea, Târgu Jiu, Motru, Drăgăşani şi Horezu. Domeniul de activitate de bază este cel de construcţii, iar din 1998, societatea şi-a diversificat domeniul de activitate în proiectare instalare-montaj, punere în funcţiune, garanţie şi service, prin înfiinţarea unui sector de comercializare materiale, accesorii şi piese de schimb pentru instalaţii termice, sanitare, condiţionări de aer, alimentări cu apă, canalizări, atât pentru construcţii civile, cât şi pentru cele industriale.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *