Peste 1.000 de firme noi s-au înmatriculat în Vâlcea, în primul semestru din acest an

Recent, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea a comunicat că, în cursul primelor şase luni din acest an, în judeţul Vâlcea s-au efectuat 1.089 de înmatriculări de firme noi, cu 44,43% mai multe faţă de situaţia din perioada similară din anul 2016. Din cele 1.089 de firme nou înfiinţate, 702 erau SRL-uri, 178 erau Întreprinderi Individuale (II), 170 erau Persoane Fizice Autorizate (PFA), 37 Instituţii Financiare (IF) şi o societate pe acţiuni. Spre comparaţie, în cursul anului trecut, în judeţul Vâlcea s-au înregistrat 1.373 de înmatriculări de firme noi, cu 13% mai puţin faţă de situaţia din anul 2015. Din cele 1.373 de firme nou înfiinţate, 891 erau SRL-uri, 236 erau Întreprinderi Individuale (II), 232 erau Persoane Fizice Autorizate (PFA), 10 Instituţii Financiare (IF) şi nici o societate pe acţiuni sau societate în nume colectiv. Conform prevederilor legale privind desfăşurarea activităţilor economice de persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, persoanele fizice pot desfăşura activităţile economice după cum urmează: individual şi independent, ca persoane fizice autorizate; ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale sau ca membri ai unei întreprinderi familiale. Persoanele fizice au obligaţia să solicite înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea funcţionării, înainte de începerea activităţii economice, ca persoane fizice autorizate, respectiv întreprinzători persoane fizice titulari ai unei întreprinderi individuale. Reprezentantul întreprinderii familiale are obligaţia să solicite înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea funcţionării, înainte de începerea activităţii economice. În cazul în care acesta nu formulează cererea în termen de 7 zile de la încheierea acordului de constituire, oricare membru al întreprinderii familiale poate să solicite înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea funcţionării. În toate cazurile, cererea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării trebuie formulată în termen de 15 zile de la încheierea acordului de constituire. Persoana Fizică Autorizată (PFA), titularul întreprinderii individuale şi reprezentantul întreprinderii familiale vor ţine contabilitatea în partidă simplă, potrivit reglementărilor privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. PFA va putea încheia contracte de colaborare cu alte persoane fizice autorizate ca PFA, cu titulari ai unor întreprinderi individuale sau cu reprezentanţi ai unor întreprinderi familiale, ori cu alte persoane juridice, pentru efectuarea unei activităţi economice şi va putea angaja cu contract de muncă terţe persoane pentru desfăşurarea activităţii pentru care a fost autorizată.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *