Acţionarii SC Apavil SA au aprobat descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administraţie

În cursul lunii trecute, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a decis mandatarea reprezentantului municipiului în Adunarea Generală a Acţionarilor de la SC Apavil SA (unde este acţionar majoritar) să îndeplinească atribuţiile prevăzute atât în actul constitutiv al societăţii, cât şi în contractul de mandat al reprezentantului în AGA, respectiv: să aprobe descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administraţie; să stabilească şi să aprobe obiectivele, criteriile şi indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari pentru anul 2017, cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011 şi HG nr. 722/2016. Drept urmare, recent a avut loc şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor de la SC Apavil SA, în care s-au aprobat următoarele propuneri: situaţiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2016 pe baza raportului administratorilor şi al auditorului financiar; repartizarea profitului net pentru anul 2016; descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar 2016; analiza realizării obiectivelor, criteriilor şi indicatorilor de performanţă, aferenţi contractelor de mandat ale administratorilor pentru anul 2016 şi propuneri de obiective, criterii şi indicatori de performanţă pentru anul 2017; informare privind stadiul investiţiilor în municipiul Râmnicu Vâlcea. Activitatea economico-financiară a SC Apavil SA din anul 2016 a fost profitabilă, rezultând un profit de 2,85 milioane de lei, faţă de 8,14 milioane de lei în anul 2015. SC Apavil SA este angrenată într-un amplu program de investiţii pentru reabilitarea sistemului de alimentare şi distribuţie a apei în judeţul Vâlcea, ceea ce a necesitat contractarea de credite pe termen mediu şi lung în sumă de circa 51 de milioane de lei, din care un credit contractat cu BERD, cu un sold de 35,1 milioane de lei şi credit pe termen mediu cu un sold de 15,8 milioane de lei la BCR Sucursala Vâlcea, credite aflate în derulare, potrivit graficelor de rambursare anexă la contractele de credite. Aşa se explică şi faptul că, la această dată, imobilizările în curs de execuţie POS Mediu, conform balanţei conturilor, sunt în sumă de 268 de milioane de lei.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *