Activitate intensă la Apavil Centru Vest

SC  APAVIL  SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 31 iulie – 06 august 2017 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE.  Au fost remediate 5 avarii la re?eaua de apă pe străzile Calea lui Traian şi Petrolului din oraşul Băbeni şi în satele Cernele, Păuşeşti – Otăsău şi Barcane din comuna Păuşeşti.

PROBLEME PUNCTUALE . Au fost realizate o serie de lucrări punctuale :

–    s-au verificat şi s-au curătat căminele de racord din Băile Govora şi Buneşti;

–    s-au verificat şi s-au curătat căminele statiile de repompare Nicolae Bălcescu şi Şirineasa;

–    s-au executat lucrări de schimbare piese defecte branşamente apă în satul Barcane din comuna Păuşeşti, satul Răpâneşti din comuna Buneşti şi pe străzile Căpşunilor, Gătejeşti şi Tudor Vladimirescu din Băile Govora;

–    au fost executate lucrări de amenajare a terenului, prin betonare şi asfaltare, pe strada Petrolului din oraşul Băbeni;

–    s-a trecut pe alimentarea cu apă a oraşului Băbeni din sursa Brădişor;

–    s-a intervenit pentru remedierea unei avarii pe re?eaua de canalizare din comuna Şirineasa;

–    s-a efectuat spălarea aduc?iunii de apă potabilă pentru imbunătă?irea calita?ii serviciilor în comuna Buneşti;

–    s-a urmărit în permanen?ă func?ionarea echipamentelor la sta?iile de pompare din cadrul Sectorului Govora (Păuşeşti – Otăsău şi Buneşti), la sta?iile de epurare de la Mihăeşti şi Buneşti şi a sta?iilor de repompare din Păuşeşti – Otăsău şi Buneşti;

–    au fost verifica?i parametrii apei potabile furnizate în Sistemele Govora, Mihăeşti, Buneşti, Păuşeşti – Otăsău şi Frânceşti, ca şi ai apei menajere descărcate în pârâul Govora;

–    s-a urmărit în permanen?ă func?ionarea echipamentelor la sta?iile de apă Predeşti şi Corbi (comuna Nicolae Bălcescu), a staţiei de epurare Valea Bălceasca, a staţiei de apă Şirineasa şi a staţiilor de epurare Şirineasa şi Slăviteşti, a staţiilor de pompare şi repompare apă potabilă SP1 – Romani, SP2 – Pădure?u din oraşul Băbeni;

–    s-a asigurat buna func?ionare a re?elei de canalizare Corbi – Rotăreşti (comuna Nicolae Bălcescu);

–    s-a asigurat calitatea apei şi buna func?ionare a STAP Şirineasa;

–    s-au golit manual căminele sta?iilor de repompare apă uzată nr. 10 şi 17 din comuna Nicolae Bălcescu;

–    s-au executat lucrări de conservare a Sta?iei de captare, tratare şi distribu?ie apă din satul Frânceşti;

–    s-a monitorizat re?eaua de apă a oraşului Băbeni pentru îndepărtarea posibilelor pierderi de apă;

–    s-au înlocuit robine?i defec?i în comunele Şirineasa şi Nicolae Bălcescu, precum şi în oraşul Băbeni;

–    s-a intervenit în cadrul sta?iei de epurare ape uzate Dosul Râului din localitatea Nicolae Bălcescu;

APOMETRE VERIFICATE SI MONTATE. Tot în cursul săptămânii trecute, au fost verificate şi înlocuite apometre în toata aria de operare, acolo unde acestora, din punct de vedere metrologic, urma să le expire verificarea metrologică sau se deterioraseră

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *