Acţionarii de la SC ETA SA şi SC Pieţe Prest SA vor stabili remuneraţia membrilor consiliilor de administraţie

Marţi, 22 august 2017, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de acţionar unic, va mandata reprezentanţii în Adunarea Generală a Acţionarilor la societăţile ETA SA şi SC Pieţe Prest SA pentru stabilirea cuantumului remuneraţiei membrilor neexecutivi ai consiliului de administraţie la cele două societăţi, format dintr-o indemnizaţie lunară fixă în sumă de 1.000 de lei brut, dar va mai stabili cuantumul remuneraţiei membrilor executivi ai consiliului de administraţie, format dintr-o indemnizaţie lunară fixă în sumă de 7.134 de lei brut. Tot Consiliul Local va mai acorda un mandat special reprezentanţilor municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la cele două societăţi pentru stabilirea remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie (neexecutivi şi executivi). Prin Hotărârile Consiliului Local nr. 147 şi nr. 148 din 29 martie 2017 au fost mandataţi reprezentanţii municipiului Râmnicu Vâlcea în AGA la SC ETA SA şi SC Pieţe Prest SA să numească administratorii la aceste societăţi şi să avizeze proiectul contractului de mandat. Ulterior, după numirea administratorilor la cele două societăţi, s-a declanşat şi s-a desfăşurat procedura de selecţie pentru poziţia de director general, finalizându-se la sfârşitul lunii iulie 2017 prin numirea directorului general de către consiliul de administraţie, din rândul administratorilor. Conform prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăţilor, ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi conform actelor constitutive ale celor două societăţi, directorul general numit din rândul membrilor consiliului de administraţie devine şi administrator executiv. În aceste condiţii se impune ca, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, adunarea generală a acţionarilor la fiecare societate să stabilească remuneraţia fixă lunară pentru membrii neexecutivi şi executivi ai consiliului de administraţie. Potrivit prevederilor din OUG nr. 109/2011, remuneraţia membrilor neexecutivi ai consiliului de administraţie este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi o componentă variabilă. Indemnizaţia fixă nu poate depăşi de două ori media din ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii. Totodată, legea dispune că remuneraţia membrilor executivi ai consiliului de administraţie este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară care nu poate depăşi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii, şi dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari, negociaţi şi aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor, diferiţi de cei aprobaţi pentru administratorii neexecutivi, respectiv pentru administratorii executivi.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *