Activitate intensă la Apavil Centru Vest

       SC  APAVIL  SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 31 iulie – 06 august 2017 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

     AVARII REZOLVATE.  Au fost remediate 7 avarii la rețeaua de apă pe străzile Calea lui Traian, Romani nr. 43 și 77, Uzinei intersecție cu Rădulești din orașul Băbeni, pe strada Tudor Vladimirescu din Băile Govora, în satul Brozbești din comuna Bunești și în satul Scărișoara din comuna Mihăești.

PROBLEME PUNCTUALE . Au fost realizate o serie de lucrări punctuale :

 • s-au verificat și s-au curățat căminele de racord din Băile Govora și Bunești;
 • s-au verificat și s-au curățat căminele stațiile de repompare Nicolae Bălcescu și Șirineasa;
 • s-au executat lucrări de schimbare piese defecte branșamente apă în satele Cernele, Ursărești și Talvaci din comuna Păușești, satele Firești și Bunești din comuna Bunești și pe străzile Teilor și Tudor Vladimirescu din Băile Govora;
 • au fost executate lucrări de amenajare a terenului, prin betonare şi asfaltare, pe strada Romani din orașul Băbeni;
 • s-a executat săpătură manuală pentru branșamentul Casei de Cultură de pe strada Dragoș Vrânceanu;
 • s-a intervenit cu utilaje pe râul Luncavăț pentru amenajarea drenului de la stația de apă Șirineasa;
 • s-a urmărit în permanență funcționarea echipamentelor la stațiile de pompare din cadrul Sectorului Govora (Păușești – Otăsău și Bunești), la stațiile de epurare de la Mihăești și Bunești și a stațiilor de repompare din Păușești – Otăsău și Bunești;
 • au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în Sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești – Otăsău și Frâncești, ca și ai apei menajere descărcate în pârâul Govora;
 • s-a urmărit în permanență funcționarea echipamentelor la stațiile de apă Predeşti şi Corbi (comuna Nicolae Bălcescu), a staţiei de epurare Valea Bălceasca, a staţiei de apă Şirineasa şi a staţiilor de epurare Şirineasa şi Slăviteşti, a staţiilor de pompare şi repompare apă potabilă SP1 – Romani, SP2 – Pădurețu din orașul Băbeni;
 • s-a asigurat buna funcționare a rețelei de canalizare Corbi – Rotărești (comuna Nicolae Bălcescu);
 • s-a asigurat calitatea apei și buna funcționare a STAP Șirineasa;
 • s-au golit manual căminele stațiilor de repompare apă uzată nr. 10 și 17 din comuna Nicolae Bălcescu;
 • s-au executat lucrări de conservare a Stației de captare, tratare și distribuție apă din satul Frâncești;
 • s-a monitorizat rețeaua de apă a orașului Băbeni pentru îndepărtarea posibilelor pierderi de apă;
 • s-au înlocuit robineți defecți în comunele Șirineasa și Nicolae Bălcescu, precum și în orașul Băbeni;
 • s-a intervenit în cadrul stației de epurare ape uzate Dosul Râului din localitatea Nicolae Bălcescu;

     APOMETRE VERIFICATE SI MONTATE. Tot în cursul săptămânii trecute, au fost verificate şi înlocuite apometre în toata aria de operare, acolo unde acestora, din punct de vedere metrologic, urma să le expire verificarea metrologică sau se deterioraseră.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *