Constantin Rădulescu solicită Apavilului urgentarea preluării sistemului de apă de la Măciuca

La ultima şedinţă a Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 30 august 2017, consilierii judeţeni au votat proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuţiei proprii la finanţarea proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea, în perioada 2014-2020. La expunerea de motive, preşedintele Constantin Rădulescu i-a solicitat directorului Apavil, Cristian Jianu urgentarea demersurilor privind preluarea sistemului de alimentare cu apă de la Măciuca: „Vă rog să faceţi toate eforturile, domnule Jianu, să rezolvăm problema de la Măciuca, privind preluarea sistemului de apă mai repede, ca să pot şi eu să bag apă curentă la Centrul de la Măciuca. Stau cu această problemă, nu este o observaţie, este efectiv o rugăminte, să faceţi tot posibilul ca, împreună cu primarul localităţii, să semnaţi actele ca să putem băga şi noi apa la Centrul de recuperare neuropsihica Măciuca”, a argumentat preşedintele Constantin Rădulescu. Reamintim faptul că primarul localităţii Măciuca, Mugur Mărcoianu a predat sistemul de alimentare cu apă operatorului regional Apavil încă din 15 august 2016, imediat după ce au fost finalizate lucrările privind introducerea sistemului pe raza localităţii. A trecut, iată, un an şi nu s-a întâmplat nimic: „Din câte am înţeles, sunt multe comune care au solicitat preluarea de către Apavil şi durează acest demers, fiind probleme în ceea ce priveşte documentaţia, proprietatea şi alte cauze. Suntem prinşi în masterplanul judeţului privind extinderea de apă şi introducerea canalizării, şi atunci eu mă voi ocupa de alte proiecte, şi aşa destule, pentru dezvoltarea localităţii”, ne declara, în urmă cu câteva luni, primarul localităţii Măciuca, Mugur Mărcoianu. În luna aprilie, Consiliul Judeţean a iniţiat demersuri privind elaborarea documentaţiei tehnico – economice în vederea obţinerii finanţării obiectivului de investiţii „Consolidarea şi reabilitarea energetică a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Măciuca, judeţul Vâlcea”. În prezent, Centrul de Recuperare Măciuca funcţionează în clădiri asupra cărora s-au efectuat doar lucrări de întreţinere curentă pentru a se asigura condiţiile minimale realizării serviciilor de recuperare a beneficiarilor. (R.B.)

 

Apavil a realizat un profit mai mic în 2016, faţă de 2015

Activitatea economico-financiară a societăţii a fost profitabilă în 2016, rezultând un profit de 2,85 milioane de lei, faţă de 8,14 milioane de lei în anul 2015. În 2015, SC Apavil SA a înregistrat un profit mai mare datorită veniturilor reprezentând restituire debit şi accesorii aferente câştigării procesului cu ANAF, din 2011. Cheltuielile nedeductibile, situate la nivelul sumei de 4,25 milioane de lei au următoarea componentă: clienţi incerţi pentru care nu mai există şanse de încasare trecute pe costuri în sumă de 7.522 de lei; provizioane pentru clienţi în litigiu, ajustări clienţi 2,63 milioane de lei; provizioane pentru litigii de 376.782 de lei; provizioane pentru pensionare de 72.480 de lei; provizioane pentru concedii de odihnă neefectuate de 176.681 de lei; amortizare aferentă surplusului din reevaluare de 7.551 de lei; amenzi şi penalităţi datorate autorităţilor române de 26.668 de lei; pierderi tehnologice peste limita legală de 95.722 de lei; alte cheltuieli nedeductibile de 833.980 de lei; cheltuieli de sponsorizare sau mecenat de 26.647 de lei. Consiliul de Administraţie al SC Apavil SA propune repartizarea profitului net rămas după constituirea de rezerve legale (210.459 lei) şi rezerve pentru facilitatea fiscală reprezentând profit reinvestit (264.872 lei), în conformitate cu prevederile O.G. nr. 64/2001, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: suma de 2,37 milioane de lei pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor şi comisioanelor. La data de 31 decembrie 2016, activele imobilizate ale SC Apavil SA erau în valoare de 340,55 milioane de lei. Imobilizările corporale în curs de execuţie reprezintă costul lucrărilor în cadrul proiectelor „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea” şi „Realizarea ratei de conectare de 100% în Râmnicu Vâlcea, Ocnele Mari, Drăgăşani, Călimăneşti, Băbeni şi Băile Olăneşti”. Aceste lucrări sunt finanţate în principal prin fonduri nerambursabile de la UE (POS Mediu şi POIM) şi prin împrumuturi de la BERD şi BCR. Fondurile nerambursabile încasate pentru aceste investiţii sunt reflectate în venituri în avans.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *