Numărul firmelor intrate în insolvenţă la Vâlcea a scăzut cu 20%, în primele şapte luni din acest an

Potrivit datelor comunicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), în primele şapte luni din acest an, la nivelul judeţului Vâlcea s-au înregistrat 66 de firme care au intrat în insolvenţă, cu aproape 20% mai puţine, comparativ cu perioada similară din 2016. În primul semestru din anul trecut, la Vâlcea s-au înregistrat 78 de firme care au intrat în insolvenţă, cu peste 40% mai multe, comparativ cu perioada similară din 2015. Conform noilor reglementări privind legea insolvenţei, procedura insolvenţei va începe pe baza unei cereri introduse la tribunal de către debitor sau de creditori, precum şi de orice alte persoane sau instituţii prevăzute expres de lege. Debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze tribunalului o cerere în termen de maximum 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă. Dacă la data expirării termenului de 30 de zile debitorul este angrenat, cu bună-credinţă, în negocieri extrajudiciare pentru restructurarea datoriilor sale, acesta are obligaţia de a adresa tribunalului o cerere în termen de 5 zile de la eşuarea negocierilor. Cererile persoanelor juridice vor fi semnate de persoanele care, potrivit actelor constitutive sau statutelor, au calitatea de a le reprezenta. Introducerea prematură, cu rea-credinţă, de către debitor a unei cereri de deschidere a procedurii atrage răspunderea patrimonială a debitorului persoană fizică sau juridică, pentru prejudiciile pricinuite. Cererea debitorului se va judeca de urgenţă, în termen de 5 zile, în camera de consiliu, fără citarea părţilor. Cererea debitorului trebuie să fie însoţită de următoarele acte: bilanţul certificat de administrator şi cenzor sau auditor, balanţa de verificare pentru luna precedentă datei înregistrării cererii de deschidere a procedurii; o listă completă a tuturor bunurilor debitorului, incluzând toate conturile şi băncile prin care debitorul îşi rulează fondurile (pentru bunurile grevate se vor menţiona datele din registrele de publicitate); o listă a numelor şi a adreselor creditorilor, oricum ar fi creanţele acestora (certe sau sub condiţie, lichide ori nelichide, scadente sau nescadente, necontestate ori contestate, arătându-se suma, cauza şi drepturile de preferinţă); o listă cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale efectuate de debitor în cele 120 de zile anterioare înregistrării cererii introductive; o listă a activităţilor curente pe care intenţionează să le desfăşoare în perioada de observaţie; contul de profit şi pierdere pe anul anterior depunerii cererii; o listă a membrilor grupului de interes economic sau, după caz, a asociaţilor cu răspundere nelimitată, pentru societăţile în nume colectiv şi cele în comandită; o declaraţie prin care debitorul îşi arată intenţia de intrare în procedura simplificată sau de reorganizare, conform unui plan, prin restructurarea activităţii ori prin lichidarea, în tot sau în parte, a averii, în vederea stingerii datoriilor sale; o descriere sumară a modalităţilor pe care le are în vedere pentru reorganizarea activităţii, etc.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *