Activitate intensă la Apavil Centru Nord

SC  APAVIL  SA – Centru Exploatare Nord a desfăşurat în săptămâna 11 – 15 septembrie 2017 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE.  Au fost remediate 3 avarii la reţeaua de apă pe străzile Calea lui Traian nr. 24, 24 Ianuarie şi Mihai Viteazu din oraşul Călimăneşti, o avarie pe strada Unirii din oraşul Brezoi şi 2 avarii în comuna Berislăveşti.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

–    s-a executat branşament nou pe strada Anton Pann din oraşul Călimăneşti;

–    s-au verificat şi s-au curăţat căminele de racord ale scărilor de bloc, subsolurile blocurilor, rigole şi guri de scurgere;

–    s-au vidanjat fosele septice la scolile din satele Titeşti şi Boişoara;

–    s-a executat racord canalizare pe strada Calea lui Traian din oraşul Călimăneşti;

–    s-a refăcut branşament pe strada 24 Ianuarie nr. 5 din oraşul Călimăneşti;

–    s-a înlocuit regulator de presiune în satul Băiaşu din comuna Perişani;

–    s-au făcut verificări la hidranţii stradali din oraşul Brezoi şi s-au luat măsurile necesare pentru remedierea defecţiunilor constatate;

–    s-au executat lucrări pentru devierea conductei de apă potabilă PEHD DN 125 pe strada Voineşiţa din comuna Voineasa;

–    s-a urmărit în permanenţă funcţionarea echipamentelor la Staţia de epurare Brezoi, la Staţia dr epurare Sălătrucel, la Staţiile de pompare din cadrul Sectorului Brezoi ( staţiile SP1, SP2 şi Spinu) şi la Staţia de epurare Voineasa;

APOMETRE VERIFICATE SI MONTATE. Tot în cursul săptămânii trecute, au fost verificate şi înlocuite apometre în toata aria de operare, acolo unde acestora, din punct de vedere metrologic, urma să le expire verificarea metrologică sau se deterioraseră.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *