Lungeşti, localitate de patrimoniu a judeţului

Aşezată pe valea pârâului Mamu, localitatea Lungeşti a fost gazdă ospitalieră a domnitorilor Mihai Viteazul şi Constantin Brâncoveanu, scriitorilor Alexandru Odobescu, Ion Luca Caragiale şi istoricului Nicolae Iorga. În pământul acestei localităţi se odihneşte marele patriot Stroe Buzescu şi sute de eroi care s-au jertfit pentru apărarea pământului strămoşesc. Aici, pe Valea Mamului, în „bastionul Daciei”, locuitorii şi-au păstrat cu sfinţenie limba, credinţa şi obiceiurile. Este o aşezare veche a ţinutului românesc care s-a integrat firesc, încă de la începuturile sale în viaţa socială şi politică a timpului. Oamenii de aici au luat parte la apărarea pământului strămoşesc, la luptele pentru unire, independenţă şi eliberare naţională. Nu se poate ca locuitorii comunei să nu fi participat, sub conducerea lui Stroe Buzescu sau să nu fi ridicat sabia pe vremea lui Constantin Brâncoveanu împotriva celor care tulburau munca paşnică a oamenilor şi treburile ţării, după cum atestă documentele. Timpul a aşternut tăcere peste morminte, dar nu şi peste faptele de glorie ale oamenilor născuţi aici. Aici, la confluenţa codrului cu apa şi cu pajiştea înfloritoare oamenii au clădit aşezări trainice, au statornicit vetre de spiritualitate românească menţionate în hrisoavele şi mărturiile documentare domneşti ale voievodului Vlad –Dracul: „Pământul străvechi, udat de la răsărit până la apus de apele Mamului este încărcat de istorie şi legendă. Mărturiile arheologice descoperite aici confirmă din plin existenţa localnicilor încă din cele mai vechi timpuri. Covorul verde al pădurilor, rodul bogat al livezilor şi apele care au sfredelit pământul aşezării întregesc zestrea monumentală a Lungeştiului, iar hărnicia oamenilor şi dragostea cu care muncesc pământul au fost temelia istoriei acestui neam”, afirmă primarul din Lungeşti, Tiberiu Costea.

Mănăstirea Mamu conferă identitate comunei Lungeşti

Lungeştiul se mai poate lăuda cu lăcaşele de cult, de care localnicii sunt foarte ataşaţi. Mănăstirea Mamu, zidită între anii 1695-1696 de voievodul martir Constantin Brâncoveanu se află pe Valea Mamului, în satul Stăneşti Lunca, şi reprezintă identitatea acestei comunităţi. Lăcaşul de cult este unic în felul său, iar biserica poartă până astăzi pictura originală, lucrată în frescă de celebrul zugrav bisericesc Pârvu Mutu. Pe locul unde este astăzi Mănăstirea Mamu, mama domnitorului Constantin Brâncoveanu, jupâneasa Stanca a construit mai întâi o bisericuţă de lemn, când soţul ei a fost ucis. Mai târziu, la 1695, însuşi domnitorul Constantin Brâncoveanu, în al şaptelea an al domniei sale, trecând prin satul Lungeşti şi vizitând bisericuţa din lemn ctitorită de mama sa a hotărât refacerea ei din temelie, de această dată din zid. Din acel moment, istoria sfântului lăcaş ne este cunoscută până astăzi. La Mănăstirea Mamu se găsesc obiecte cu valoare artistică, istorică şi documentară, domnitorul Constantin Brâncoveanu înzestrând ctitoria cu două clopote de bronz, care vesteau victoria, biruinţa sau sfârşitul luptei, trezindu-le cetăţenilor sentimentul patriotic şi mândria naţională. Obiectiv de patrimoniu, Mânăstirea Mamu, ctitorie a voievodului Constantin Brâncoveanu, alături de Mânăstirea Stăneşti oferă Lungeştiului titulatura de localitate de patrimoniu: „Mănăstirea Mamu, Mănăstirea Stăneşti şi Bolniţa din satul Lungeşti sunt pentru noi dovezi atestate de istorie care ne arată că pe acest tărâm au stat strămoşii noştri şi, indiferent de starea financiară, au luptat pentru libertate. Am considerat că suntem datori să păstrăm toată istoria acestor meleaguri încărcată de date şi fapte, altfel riscăm să dispărem, ca naţiune”, spune primarul din Lungeşti, Tiberiu Costea.

Claudia Şchiopu

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *