În primele 9 luni ale acestui an, SC Oltchim SA a realizat o cifră de afaceri de 157,4 milioane de euro şi un profit brut de 12,2 milioane de euro

Conform unui comunicat privind rezultatele înregistrate de societatea Oltchim SA Râmnicu Vâlcea în perioada ianuarie-septembrie şi trimestrul al III-lea 2017, întreprinderea continuă trendul ascendent al perioadelor anterioare, obţinând în primele 9 luni ale acestui an cele mai bune rezultate din activitatea curentă de la intrarea în procedura insolvenţei, fără a lua în considerare influenţa în anul 2015 a profitului scriptic determinat de anularea datoriilor, conform planului de reorganizare. Principalii indicatori financiari realizaţi de SC Oltchim SA în perioada ianuarie-septembrie 2017 sunt: o cifră de afaceri de 716 milioane de lei (157,4 milioane de euro); profit brut de 55 de milioane de lei (12,2 milioane de euro); rezultat net de 40 de milioane de lei (8,8 milioane de euro); EBITDA de 96 de milioane de lei (21,1 milioane de euro). Rezultatele SC Oltchim SA din activitatea curentă, în perioada ianuarie-septembrie 2017, comparativ cu cele înregistrate în aceeaşi perioadă a anului 2016 au înregistrat creşteri, astfel: profitul brut a crescut cu 33 de milioane de lei, respectiv cu 148%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2016; cifra de afaceri a crescut cu 161 milioane de lei, respectiv cu 29% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut; iar EBITDA a crescut cu 32 de milioane de lei, respectiv cu 49% faţă de perioada similară a anului trecut. Cifra de afaceri realizată de SC Oltchim SA din vânzările de produse finite a crescut în perioada ianuarie-septembrie 2017, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, cu 156 de milioane de lei, respectiv cu 29%, fiind determinată atât de creşterea cantităţilor de produse finite vândute, cât şi de creşterea preţurilor de vânzare, ca urmare a creşterii cotaţiilor internaţionale la produsele comercializate. Vânzările SC Oltchim SA la export şi pe piaţa intracomunitară, în primele nouă luni din 2017 au fost de 122 de milioane de euro, şi reprezintă 77% din totalul cifrei de afaceri. Importurile şi achiziţiile intracomunitare, în valoare de numai 21 de milioane de euro au determinat o balanţă externă pozitivă a SC Oltchim SA, de 101 milioane de euro.

 

Divizia Petrochimică Bradu a generat pierderi de 2 milioane de euro

Comparativ cu trimestrul al II-lea al acestui an, SC Oltchim SA a obţinut în trimestrul III rezultate în scădere, ca urmare a perioadei de vacanţă de pe pieţele externe, având în vedere că SC Oltchim SA activează, în principal, pe aceste pieţe (circa 77% din cifra de afaceri). Un alt eveniment cu impact nefavorabil l-a constituit întreruperea producţiei, în ultima decadă a lunii august, când au fost derulate lucrări de revizie generală anuală programată, fiind oprite total următoarele instalaţii: Electroliza cu membrană timp de 9 zile, Propenoxid şi Polioli-Polieteri timp de 14 zile, Oxo-alcooli timp de 11 zile. Influenţa acestor două evenimente a condus la scăderi faţă de trimestrul anterior, astfel: scăderea cifrei de afaceri cu 22 de milioane de lei, respectiv cu 9%; scăderea rezultatului total brut cu 7,6 milioane de lei, respectiv cu 29%; scăderea EBITDA cu 6,3 milioane de lei, respectiv cu 15%. Rezultatele obţinute de SC Oltchim SA din activitatea curentă în trimestrul III 2017, comparativ cu cele ale aceluiaşi trimestru din 2016 sunt mai bune, astfel: rezultatul brut a înregistrat o îmbunătăţire cu 20,8 milioane de lei faţă de trimestrul III 2016, când s-a înregistrat pierdere; cifra de afaceri a crescut cu 59,1 milioane de lei, respectiv cu 33% faţă de trimestrul III 2016; iar EBITDA a crescut cu 21,7 milioane de lei, respectiv cu 163% faţă de perioada similară a anului trecut. În trimestrul al III-lea din 2017 creşterea vânzărilor de produse finite, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2016, a fost determinată atât de creşterea cantităţilor vândute, în special la principala grupă de produse, polioli-polieteri, cât şi de majorarea preţurilor de vânzare. Rezultatele financiare înregistrate de SC Oltchim SA în primele 9 luni din 2017 certifică trendul ascendent şi stabilitatea economică la care a ajuns, SC Oltchim SA devenind o societate rentabilă şi un partener solid şi de încredere în afaceri. Societatea a vândut în perioada ianuarie-septembrie 2017 produsele chimice atât pe piaţa locală, peste 23% din cifra de afaceri, cât şi pe cea internaţională, circa 77% din cifra de afaceri. Activele SC Oltchim SA au fost reevaluate în anul 2016, situaţiile financiare la 30 septembrie 2017 cuprinzând activele la valoarea reevaluată. Creşterea la TVA de recuperat este determinată de faptul că, începând cu anul 2017, SC Oltchim SA a revenit la Direcţia de Administrare Mari Contribuabili, iar returnarea TVA se efectuează cu control anticipat. Structura rezultatului brut aferent perioadei ianuarie-septembrie 2017, respectiv profit în sumă de 55,42 milioane de lei, este următoarea: profit brut de 67,44 milioane de lei aferent activelor funcţionale de pe platforma industrială de la Râmnicu Vâlcea; pierderi de 9 milioane de lei (2 milioane de euro) aferente Diviziei Petrochimice Bradu; pierderi de 3 milioane de lei aferente activelor nefuncţionale de pe platforma industrială de la Râmnicu Vâlcea.

 

SC Oltchim SA înregistra datorii totale în sumă de 1,392 miliarde de lei

La data de 30 septembrie 2017, SC Oltchim SA înregistra datorii totale în sumă de 1,392 miliarde de lei, din care: 1,049 miliarde de lei datorii înregistrate în conformitate cu planul de reorganizare; 187 de milioane de lei datorii nete acumulate după intrarea în insolvenţă, din care cu scadenţă depăşită provenind din prima parte a perioadei insolvenţei 109 milioane de lei; 76 de milioane de lei datorii şi creanţe comerciale reciproce şi datorii la bugetul de stat care se vor compensa cu TVA de recuperat; 26 de milioane de lei provizion pentru investiţiile de mediu din autorizaţia integrată de mediu, cu termen de finalizare în anii 2021 şi 2022; 54 de milioane de lei alte datorii, în principal impozit pe profit amânat şi datorie care nu este exigibilă. În totalul datoriilor acumulate de SC Oltchim SA în insolvenţă este cuprins şi impozitul pe profit aferent anului 2015 în sumă de 32 de milioane de lei, calculat pentru veniturile din anularea datoriilor. Conform planului de reorganizare, acesta se achită în termen de 5 zile de la încasarea preţului de vânzare a pachetelor de active. În perioada ianuarie-septembrie 2017, SC Oltchim SA a continuat să achite integral la scadenţă toate datoriile curente. În plus, a redus arieratele acumulate în prima parte a insolvenţei până la confirmarea planului de reorganizare şi a înregistrat o diminuare a datoriilor restante, cu 28,3 milioane de lei, din care: faţă de furnizori, cu 5,5 milioane de lei; faţă de personalul disponibilizat, cu 12,1 milioane de lei; faţă de bugetul de stat, cu 9 milioane de lei; faţă de alţi creditori, cu 1,7 milioane de lei. SC Oltchim SA achită impozitele şi taxele aferente salariilor prin compensare cu TVA negativ (TVA de recuperat înregistrat de societate la 30 septembrie 2017 este de 42,38 milioane de lei). Societatea cuprinde următoarele segmente operaţionale: produse anorganice – clorosodice (sodă caustică – lichidă şi solidă, acid clorhidric); produse macromoleculare şi organice de sinteză – petrochimie (polieteri-polioli, propilenoxid, propilenglicol); produse oxo-alcooli (octanol, izo-butanol, n-butanol). Recâştigarea pieţei externe s-a făcut treptat, cu efect în creşterea cifrei de afaceri a SC Oltchim SA, dovedindu-se că societatea este capabilă să livreze produse constant partenerilor, la termene şi în condiţiile solicitate de aceştia. Cifra de afaceri realizată din vânzările de produse finite a crescut în perioada ianuarie-septembrie 2017, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, cu 156 de milioane de lei, respectiv cu 29%, fiind determinată atât de creşterea cantităţilor de produse finite vândute (33% din creştere), cât şi de creşterea preţurilor de vânzare (67% din creştere), ca urmare a creşterii cotaţiilor internaţionale la produsele comercializate. Câştigul din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor este determinat de reversarea provizionului constituit în anii precedenţi, pentru activele nefuncţionale pentru care s-a înregistrat cheltuiala cu amortizarea. Astfel, cheltuiala netă cu deprecierea şi amortizarea este strict aferentă activelor utilizate care au generat venituri. Numărul mediu de salariaţi ai SC Oltchim SA în perioada ianuarie-septembrie 2017 a fost de 1.947, faţă de 1.941 în perioada similară a anului trecut. Pentru toţi salariaţii se plătesc asigurări sociale, iar angajaţii societăţii sunt cuprinşi în planul de pensii al statului. Evoluţia bună a societăţii se reflectă şi în comparaţia cu prevederile din planul de reorganizare. Astfel, cumulat pe 29 luni, indicatorul EBITDA este mai bun cu 27,24 milioane de euro, comparativ cu prevederile din planul de reorganizare.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *