Mădulari, mărturie a istoriei noastre milenare

 

 

Comuna Mădulari este, indiscutabil, una dintre cele mai vechi aşezări umane ale judeţului. Atât tradiţia populară cât şi descoperirile arheologice făcute pe raza localităţii atestă acest fapt. Este interesantă, în acest sens, etimologia populară a toponimului Mădulari, conform căreia denumirea comunei ar veni de la nişte oase uriaşe care au fost descoperite odinioară pe aceste meleaguri, oase ce ar fi fost numite de localnici „mădulare”. De remarcat este faptul că o etimologie asemănătoare nu a mai fost emisă în legătură cu nici o altă localitate din ţară. Strict ştiinţific, aşezarea este atestată de vestigiile istorice descoperite între satul Drăganu şi Dealul Schitul. Aici a fost scos la iveală un tezaur roman numismatic, datând din secolele II şi al III-lea e.n. Acesta consta dintr-un număr apreciabil de monede de argint, păstrate într-un vas de ceramică intact. Păstrându-se în limitele adevărului istoric, în monografia localităţii se afirmă cu toată convingerea că, pe raza acestei comune, cu aproximativ optsprezece veacuri în urmă, cuceritorii romani trăiau pe aceste locuri şi simbioza daco-romană era în plină desfăşurare. O altă concluzie se impune cu forţa evidenţei din moment ce pe aici, în secolele II şi III se aflau romani, dar ei găseau în aceste locuri o populaţie sedentară pe care o supuseseră greu, desigur, daco – geţii: „Mădularii au o istorie bogată, milenară. De la daco – geţi şi până în zilele noastre s-au înscris aici însemnate pagini din istoria frământată a acestor meleaguri străvechi. Această aşezare trebuie să trăiască prin oameni şi pentru oameni”, aceasta este chemarea pe care o adresează Daniel Dimulescu, primarul din Mădulari, locuitorilor de pe această vale. Cântecul şi tradiţiile populare au încălzit inimile acestor locuitor. Secole de-a rândul ele au fost sfătuitor şi îndrumător, partener de viaţă, luptător pentru apărarea gliei străbune. Aici tradiţia s-a născut din fiinţă şi viaţa acestui popor. Ele au fost carte de citire, au fost şcoală şi învăţător pentru satele din Mădulari.

 

 

Claudia Şchiopu

Foto primar Daniel Dimuleascu

 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *