Aflată în insolvenţă de 6 ani, SC Uzina Mecanică Băbeni SA s-a redresat din punct de vedere financiar

În cadrul şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor de la societatea Uzina Mecanică Băbeni SA, desfăşurată luna trecută şi la care au participat acţionari reprezentând 86,33% din capitalul social al întreprinderii s-a aprobat majorarea capitalului social vărsat de la suma de 3,57 milioane de lei la suma de peste 6,9 milioane de lei. SC Uzina Mecanică Băbeni SA a notificat Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, în conformitate cu prevederile din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, despre depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societăţii, care a fost înregistrat sub nr. 28243. În urmă cu peste doi ani, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor de la SC Uzina Mecanică Băbeni SA, societate aflată în procedura insolvenţei în baza sentinţei nr. 2180/9 noiembrie 2011, pronunţată în dosarul nr. 5200/90/2011 de Tribunalul Vâlcea – Secţia a II-a Civilă, întrunită legal în data de 3 septembrie 2015, în prezenţa administratorului judiciar SC Activ Insolv SPRL, conform procesului-verbal, a hotărât modificarea planului de reorganizare al societăţii, potrivit prevederilor art. 101 alin. 5 din Legea nr. 85/2006. Prin cererea înregistrată sub nr. 21033 din data 29 septembrie 2014, SC Uzina Mecanică Băbeni SA a solicitat înregistrarea la Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea a unor modificări referitoare la obiectul de activitate pe sedii, precum şi solicitarea de declaraţii şi înregistrarea datelor din declaraţia tip – model 3 pe proprie răspundere în registrul comerţului. În susţinerea cererii, întreprinderea a depus înscrisurile menţionate în cererea de înregistrare. Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea a mai soluţionat cererea de înregistrare nr. 2522 din data de 31 ianuarie 2014 pentru SC Uzina Mecanică Băbeni SA, prin care s-a solicitat înregistrarea în registrul comerţului a unor modificări referitoare la schimbarea administrativă a sediului social.

 

Anul trecut, societatea şi-a majorat profitul de 10 ori şi şi-a redus datoriile

Conform datelor financiare comunicate de Ministerul Finanţelor Publice, SC Uzina Mecanică Băbeni SA şi-a majorat anul trecut profitul şi veniturile, comparativ cu situaţia din 2015. Astfel, societatea a avut în 2016 o cifră de afaceri de 3,57 milioane de lei, venituri totale de 9,2 milioane de lei şi un profit de 1,1 milioane de euro. La data de 31 decembrie 2016, SC Uzina Mecanică Băbeni SA avea datorii totale de circa 4,2 milioane de lei, capitaluri de 3,7 milioane de lei, un număr mediu de 58 de salariaţi, iar tipul de activitate, conform clasificării CAEN, era „Fabricarea armamentului şi muniţiei”. Comparativ, în cursul anului 2015, societatea a avut o cifră de afaceri de 4,58 milioane de lei, venituri totale de 4,6 milioane de lei şi un profit de 110.000 euro. La data de 31 decembrie 2015, SC Uzina Mecanică Băbeni SA avea datorii totale de circa 11,3 milioane de lei, capitaluri negative de 1,2 milioane de lei şi un număr mediu de salariaţi de 89. Fosta Uzină Mecanică din Babeni a fost înfiinţată în anul 1981, ca o societate făcând parte din Sistemul Naţional de Apărare, având două capacităţi de fabricaţie: capacitate militară de încărcare produse de artilerie şi delaborare muniţie; capacitate de execuţie ambalaje de lemn pentru industria militară, fiind concepută ca cea mai mare în domeniu. În prezent, principalii beneficiari ai produselor SC Uzina Mecanică Băbeni SA sunt Ministerul Apărării Naţionale din România, iar, pe plan extern, parteneri din Europa şi Asia. SC Uzina Mecanică Băbeni SA are o suprafaţă de peste 60 de hectare, pe care sunt desfăşurate amenajări specifice producţiei militare, depozite speciale de muniţie, hale de producţie, facilităţi şi poligoane de distrugere a muniţiei şi a elementelor de muniţii şi este o societate cu capital integral privat. SC Uzina Mecanică Băbeni SA este autorizată şi dotată pentru fabricarea muniţiei explozive începând cu calibrul 76 mm şi până la calibrul 152 mm inclusiv şi pentru demilitarizarea şi delaborarea muniţiilor de provenienţă NATO sau din fostul tratat de la Varşovia, cum ar fi: proiectile explozive, proiectile perforante, proiectile cu fragmentaţie, de iluminare, incendiare, purtătoare de submuniţii, fumigene, cu fosfor alb, bombe de aruncător, grenade de mână, rachete, proiectile reactive, bombe de aviaţie cu submuniţii, torpile, încărcături explozive de adâncime, mine antitanc, antiinfanterie şi marine, muniţii de infanterie, muniţii cu uraniu sărăcit, componente pirotehnice. Capacitatea SC Uzina Mecanică Băbeni SA de demilitarizare lunară este de peste 1000 de tone şi de peste 500 de tipuri de muniţie. Facilităţi de demilitarizare şi delaborare sunt două instalaţii de delaborare pentru explozivi, TNT, Compoziţia B, Hexotonal, Tritonal; trei maşini de dezacuplat proiectile de artilerie; o instalaţie pentru delaborarea muniţiei cu fosfor; prese şi echipamente speciale de tăiere pentru demilitarizarea minelor AT şi AI; dar şi o linie samiautomată de demilitarizare a submuniţiilor M42 şi M46, etc.

 

Creditorii au cerut ca SC Uzina Mecanică Băbeni SA să nu intre în faliment

Adunarea creditorilor debitoarei SC Uzina Mecanică Băbeni SA, legal convocată în cursul anului trecut, a aprobat următoarele decizii: modificarea planului de reorganizare a întreprinderii, în conformitate cu prevederile din Legea nr. 85/2006; pe perioada derulării celor două contracte de delaborare muniţie să nu facă uz de dreptul de a solicita intrarea în faliment a SC Uzina Mecanică Băbeni SA, în condiţiile respectării planului de reorganizare modificat şi aprobat (debitoarea, prin reprezentanţii săi legali, şi-a asumat responsabilitatea de a finaliza activitatea de delaborare prevăzută în contracte, în condiţiile contractuale stabilite). La şedinţă au participat creditorii SC Uzina Mecanică Băbeni SA care deţineau împreună 97,5% din totalul creanţelor înscrise în tabelul definitiv de creanţe, astfel: salariaţii societăţii, reprezentaţi de Nicolae Mateescu, conform Hotărârii nr. 1/10 ianuarie 2011 a Adunării generale a salariaţilor, care aveau 15,69% din totalul creanţelor înscrise în tabelul definitiv refăcut; CEC Bank – Sucursala Vâlcea, ce deţinea o creanţă în procent de 8,08% din totalul creanţelor înscrise în tabelul definitiv refăcut de creanţe şi 44,37% din totalul creanţelor garantate; Florin Cojocaru, în calitate de cesionar al fostei creditoare BRD – Sucursala Vâlcea, conform contractului de cesiune nr. 4221/15 decembrie 2014, ce deţinea o creanţă în procent de 6,05% din totalul creanţelor înscrise în tabelul definitiv refăcut de creanţe şi 29,57% din totalul creanţelor garantate; Banca Intesa Sanpaolo România, ce deţinea o creanţă în procent de 5,33% din totalul creanţelor înscrise în tabelul definitiv refăcut de creanţe şi 26,06% din totalul creanţelor garantate şi care a optat să voteze prin corespondenţă. În anul 2003, Ministerul Economiei a iniţiat procesul de privatizare a SC Uzina Mecanică Băbeni SA, prin scoaterea la vânzare, prin negociere pe bază de oferte finale, îmbunătăţite şi irevocabile, a întregului pachet de acţiuni deţinut de stat la societate. Anunţul de privatizare a fost publicat la data de 11 septembrie 2003, iar dosarul de prezentare a fost achiziţionat de Asociaţia Salariaţilor „Mecanica” Băbeni, SC Consal Trade SRL şi SC Remat Bucureşti Sud SA. În urma analizării ofertelor depuse şi a negocierilor purtate, pachetul de acţiuni a fost cumpărat de către Asociaţia Salariaţilor „Mecanica” Băbeni. În anul 2007, Ministerul Economiei a notificat la Consiliul Concurenţei ajutorul de stat individual pentru restructurarea SC Uzina Mecanică Băbeni SA, ce s-a acordat în cadrul procesului de privatizare. Tot în 2007, la Administraţia Finanţelor Publice Băbeni s-a organizat o licitaţie publică pentru vânzarea a zece loturi de teren, proprietate a debitorului SC Uzina Mecanică SA Băbeni. Terenurile se aflau în oraşul Băbeni, şi aveau o suprafaţă totală de aproape 4,5 hectare. Pe aceste terenuri, Administraţia Finanţelor Publice Băbeni deţinea ipotecă de rangul I, iar terenurile trebuiau să fie valorificate în contul unei datorii a fabricii către bugetul de stat. În 2006, fostul AVAS a încercat vânzarea prin licitaţie publică a activelor proprietatea SC Uzina Mecanică Băbeni SA. Era vorba în principal de două active ale întreprinderii: imobil corp de pază, compus din clădiri (două cămine şi un depozit) şi teren intravilan în suprafaţă de circa 5.000 de metri pătraţi, precum şi imobil centrală termică de zonă compus din clădire şi teren intravilan în suprafaţă de circa 37.000 mp. Preţul total de pornire a licitaţiei era de circa 200.000 de euro.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *