Acţionarii SC Ciech Soda România SA, convocaţi să aprobe modificări importante la un contract de credit

Acţionarii SC Ciech Soda România SA, convocaţi să aprobe modificări importante la un contract de credit

 

Vineri, 16 februarie 2018, va avea loc şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la SC Ciech Soda România SA, în care se va supune spre aprobare actul adiţional din data de 9 ianuarie 2018 la contractul pentru facilitatea de credit la termen şi reutilizabil, încheiat la data de 29 octombrie 2015 între, printre alţii, SC Ciech SA, în calitate de împrumutat, alte filiale ale SC Ciech SA, în calitate de împrumutaţi originari şi a contractului multi-facilitate de credit, astfel cum a fost modificat de actul adiţional la contractul multi-facilitate de credit, precum şi a tuturor drepturilor şi obligaţiilor care decurg în beneficiul sau în sarcina SC Ciech Soda România SA din actul adiţional la contractul multi-facilitate de credit şi din contractul multi-facilitate de credit amendat. De asemenea, acţionarii SC Ciech Soda România SA vor mai aproba actul adiţional la contractul de ipotecă pe conturi din data de 21 decembrie 2012 încheiat între SC Ciech Soda România SA, în calitate de debitor ipotecar şi Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski, în calitate de creditor ipotecar, astfel cum acesta a fost amendat şi confirmat prin orice acte adiţionale ulterioare, impus de forma şi conţinutul contractului multi-facilitate de credit amendat şi a contractului între creditori amendat. Se va mai ratifica actul adiţional la contractul de ipotecă pe acţiuni încheiat în 26 februarie 2016 între SC Ciech SA, în calitate de debitor ipotecar şi Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski, în calitate de creditor ipotecar. Va fi împuternicit Consiliul de Administraţie al SC Ciech Soda România SA să negocieze, să aprobe şi să încheie toate şi oricare documente aferente, în conformitate cu actul adiţional la contractul multi-facilitate de credit, contractul multi-facilitate de credit amendat, contractul de ipotecă pe conturi, actul adiţional la contractul de ipotecă pe conturi, contractul de ipotecă pe acţiuni, actul adiţional la contractul de ipotecă pe acţiuni, actul adiţional la contractul între creditori, contractul între creditori amendat, precum şi orice alte modificari sau alte acte adiţionale ale acestora şi să desemneze şi să împuternicească persoanele care să negocieze şi să semneze în numele şi pe seama SC Ciech Soda România SA orice astfel de documente.

 

Se va prelungi scadenţa creditului până la 31 decembrie 2022

 

Potrivit sumarului actului adiţional la contractul multi-facilitate de credit, următoarele entităţi rămân părţi ale contractului de facilitate, astfel cum a fost modificat şi actualizat prin actul adiţional: SC Ciech SA şi următoarele sale filiale: SC Ciech Soda Polska SA, SC Ceich Sarzyna SA, SC Ciech Soda Deutschland GmbH, SC Ciech Energy Deutschland GmbH şi SC Ciech Soda România SA, precum şi un consorţiu de instituţii financiare care include ambele bănci care au fost părţi ale contractului de facilitate iniţial. Cele mai importante modificări efectuate prin actul adiţional la contractul multi-facilitate de credit includ: prelungirea scadenţei termenului şi a facilităţilor de reînnoire prevăzute în contract de la 25 noiembrie 2020 până la 31 decembrie 2022; modificarea sumelor scadente din împrumutul la termen prevăzut în contract, prin modificarea cuantumului sumelor plătite în euro, de la 69,67 milioane de euro la 30 de milioane de euro; modificarea programului de rambursare a împrumutului la termen prevăzut în contract prin înlocuirea programului de rambursare cu deprecierea valorii facilităţii de credit la termen în cuantum de 26,12% din suma iniţială împrumutată la data de 30 decembrie 2021 şi 26,12% din suma iniţială împrumutată în baza facilităţii la termen şi scadentă la data de 30 septembrie 2022 şi rambursarea sumei rămase din facilitatea de credit la termen la data de 31 decembrie 2022. Încheierea actului adiţional la contractul multi-facilitate de credit nu va avea ca rezultat modificarea ratei dobânzii aplicabile facilităţilor prevăzute în acesta. Intrarea în vigoare a amendamentelor introduse prin actul adiţional a fost condiţionată de îndeplinirea anumitor condiţii suspensive, care sunt condiţii standard utilizate în mod obişnuit pentru aceste tipuri de tranzacţii. În îndeplinirea angajamentelor instituţiilor financiare, în temeiul contractului de facilitate iniţial, pachetul de garanţii prevăzut de contractul multi-facilitate de credit şi contractul între creditori va fi limitat la: o ipotecă asupra conturilor bancare ale SC Ciech Soda România SA; o ipotecă asupra acţiunilor deţinute în SC Ciech Soda România SA; garanţii acordate de SC Ciech Soda Polska SA, SC Ciech Sarzyna SA, Ciech Soda Deutschland GmbH, Ciech Energy Deutschland GmbH şi SC Ciech Soda România SA. S-a renunţat la anumite alte garanţii care au fost înfiinţate pentru a asigura creanţele instituţiilor financiare în temeiul contractului de facilitate, iar ceilalţi membri ai grupului Ciech care sunt debitori, potrivit documentelor de finanţare, au fost eliberaţi de obligaţiile respective.

 

SC Ciech Soda România SA a inaugurat o instalație de 3,3 milioane de euro

 

În cursul anului trecut, SC Ciech Soda România SA a inaugurat o instalație de 3,3 milioane de euro, un compresor importat din Germania, care va ajuta compania să își mențină competitivitatea pe o piață cu provocări în creștere. Noul compresor reprezintă ultimul pas al planului de investiții 2014-2017, în valoare totală de 33,5 milioane de lei, orientat în mod special pe asigurarea eficienței. SC Ciech Soda România SA este singurul producător de sodă din țară rămas în funcțiune. Uzina are 650 de angajați, livrează sodă pentru opt piețe de export în Europa de Est, Orientul Mijlociu și Asia și a atins, după 12 ani de investiții continue și transformări, un nivel de producție record, în 2017. SC Ciech Soda România SA a fost preluată de Grupul Ciech în anul 2006, când uzina trecea prin momente dificile: operațiuni supradimensionate, standarde de producție depășite, productivitate redusă, pe lângă turbulențele economice ale decadei. Investițiile din cei 12 ani au atins 220 de milioane de euro și au implicat achiziția de noi echipamente, care au înlocuit unele vechi, recondiționări și reparații pentru altele cu scopul creșterii producției, asigurarea unui mediu de lucru mai bun și asigurarea solidității financiare. Fabrica din Râmnicu Vâlcea are un loc important în cadrul Ciech pentru că acoperă 20% din totalul producției de sodă a grupului, pentru o regiune foarte dinamică. „Am reușit să salvăm uzina în 2013 și să oprim pierderile. Începând cu 2014, echipa noastră locală a reconstruit practic, o altă uzină, cu noi caracteristici, în timp ce aceasta și funcţiona. Acum ne concentrăm pe îmbunătățirea parametrilor de productivitate și de livrare în siguranță, în timp ce păstrăm sub control costurile. Suntem angajați cu toate forțele să dezvoltăm uzina, ceea ce înseamnă beneficii sociale și economice pentru comunitatea locală. Așteptăm un angajament similar și de la partenerii noștri locali, furnizorii de materii prime și utilități – abur și calcar, întrucât suntem dependenţi de planurile lor și de capacitatea lor de livrare”, a spus Maciej Tybura, preşedintele Ciech Group. „SC Ciech Soda România SA este parte a platformei chimice din Râmnicu Vâlcea, care a fost gândită interdependent încă din faza de construcție. Compania folosește abur de la CET Govora și calcar și sare de la SNS Salrom, ambii fiind furnizori exclusivi. Invesiția este expresia încrederii Grupului Ciech în potențialul de dezvoltare economică din Vâlcea și din România. Ne așteptăm ca această credință să fie una mutuală, deși sprijinul și climatul de deschidere față de investitorii străini nu s-a îmbunătățit. Dimpotrivă, aș spune că este mai puțin favorabil. Am finalizat planurile de investiții pentru 2016-2017, dar stăm totuși cu planurile pentru 2018 în suspensie, până când vom putea obține garanția unui viitor sustenabil și a unui mediu de afaceri stabil pe termen lung, vital pentru noi, în Vâlcea”, a adăugat Witold Urbanowski, directorul SC Ciech Soda România SA. Societatea din Râmnicu Vâlcea este prima unitate de producţie Ciech Group din afara Poloniei și este singurul producător de sodă calcinată rămas activ în industria chimică din România. Ciech este un grup internaţional, gestionat profesionist, cu rădăcini poloneze şi cu o poziţie bine stabilită de lider al sectorului chimic în Europa Centrală şi de Est. Fabrică produse care sunt utilizate la producerea unor articole necesare în viaţa de zi cu zi a oamenilor din întreaga lume – produse de ultimă generaţie şi de cea mai înaltă calitate. Profitând de sprijinul unui investitor strategic de încredere, grupul Ciech implementează o strategie de dezvoltare globală, extinzându-şi vânzările pe pieţele lumii.

 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *